Digitale læremidler fra forlagene

Her finder du en oversigt over digitale ressourcer til undervisningen.

Som lærer kan du fortsat planlægge undervisning og opgaver i fx læringsplatformen med inddragelse af skolens indkøbte digitale læremidler og platforme, som du er vant til at bruge i din undervisning, og som du måske allerede har planlagt at bruge. Som lærer kan du derfor anvende de læremidler og platforme, som I plejer at anvende på din skole.

Som lærer kan du anvende digitale læremidler og værktøjer, som din kommune eller skole har indgået en databehandleraftale med. Hvis du er i tvivl, om du må anvende et digitalt læremiddel, så kontakt din leder eller it-vejleder på skolen.

Leverandørerne af digitale læremidler og læringsplatforme har udvidet support, så spørgsmål til mulige aftaler og indhold kan rettes til dem. Det gælder bl.a. følgende leverandører.

 

Forlag og læremidler til flere fag

Biotech Academy

Biotech Academy under DTU har tematiserede undervisningsmaterialer, undervisningsvideoer og biovidenskabelige film rettet mod biologi og natur/teknologi i grundskolen

Fortælletid

Læringsportal med fokus på digital historiefortælling til børn i grundskolen. Der er fortællinger til alle folkeskolens fag med tilhørende læringsmateriale tilpasset fælles mål. Over 900 fortællinger fortalt af 100+ fortællere.

Forlaget Carlsen

Forlaget Carlsen sammen med en række af forlagets forfattere og illustratorer taget initiativ til en ny hjemmeside med gratis bøger til børn og unge i en særlig tid.

Forlaget Knoklepokle

Stiler følgende til rådighed: Biologiskolen.dk:  Biologi til udskolingen med tekst, video og opgaver.

Knoklepokle.dk: Matematik og fysik/kemi til udskolingen med tekst, video og opgaver.

GO Forlag

Systemportaler til naturfagene og matematik i hele grundskole

Grammatip/Ordbogen.com

 

De kommuner/skoler der allerede har abonnement får adgang til alle forløb. Kommuner/skoler som ikke er kunder i dag kan få fri adgang til Grammatips forløb. Kontakt Grammatip for at få lavet den nødvendige databehandleraftale.

Labster

Virtuelle laboratorier inden for Biologi, Kemi og Fysik til udførsel af realistiske laboratorieeksperimenter.

Materialeplatformen

Materialeplatformen indeholder beskrivelser af alle typer læringsmaterialer til den danske undervisningssektor, herunder også dagtilbuddene. Læringsressourcerne kan være betalingsmateriale såvel som gratis materiale.

Minlæring

Didaktiseret læringssystem målrettet sprogfagene og dansk.

Mitcfu.dk

Lovlig streaming af spillefilm og tv-udsendelser samt låne e-bøger til danskundervisningen i mitCFU. Få hjælp på dit lokale CFU – find kontaktinfo og vejledninger på cfu.dk.

 

Matematik

Dansk Skoleskak

Skoleskak LIVE’ matematikundervisning.

Forlaget Matematik ApS

Tilbyder gratis adgang til digitale materialer.

Matematikfessor

Adgang til hele portalen.

Sjov med Musmatik til Matematik

Sjov med Musmatik er udvidet tabellæring på en sjov og aktiv måde.

Skoledu.dk - matematik

Skoledu giver adgang til deres matematikforløb.

Tankespil.dk

Matematikspil der kan printes, klippes ud og spilles sammen med dine børn.

 

Læsning og stavning

Bookbites

BookBites tilbyder en læsekontrakt hvor eleven kan logge sin læsning i papirbøger og hvor læreren på distancen kan følge med i alle elevernes læsning.

Frontread

Træningsforløb, der træner læsehastighed og tekstfortåelse

INFOBA

Digital Læselog - hvor læreren kan få øje på og følger de børn, der er ordblinde eller har svært ved at læse og skrive. Læseloggen er et redskab til at dokumentere og samle overblik over skolens indsatser og elevens udvikling.

Stav Online (Dansk psykologisk forlag)

STAV Online er et læringssystem, der har fokus på faglige mål for de enkelte klassetrin

 

Andre fag

Aarhus Jazz Orchestra

Aarhus Jazz Orchestra har lanceret en serie der kan indgå i musik- og billedkunstundervisningen.

I afsnittene følger man bien Bob på dens jazzede eventyr, imens man også kan lære om instrumenter, melodier og sjove tegne-teknikker af musikere fra Aarhus Jazz Orchestra og Carl Quist-Møller.

Apple Education Danmark

Alle kan kode: Kodning på alle niveauer som selvstudie, eller lærerstøttet. Alle kan være kreative: formidle ideer gennem tegning, video, musik og fotografi.

Code.org

formål at give alle børn i verden let adgang til selv at lære at kode/få teknologiforståelse. Der er vejledninger og opgaver på dansk.

Hour of code 

Hour of Code giver mulighed for som lærer at organisere, at børn og unge på 1 time får en fornemmelse for, hvad det er at kode og dermed en begyndende teknologiforståelse. Sitet er også på dansk.

Kilderne.dk Rigsarkivets online læringsportal til historieundervisningen baseret på originale kilder. Systemet indeholder adgang til bl.a. Stamtræet, der giver eleverne mulighed for at lave deres eget stamtræ, Aargang0, hvor eleverne skal skrive om syv virkelige børn børne- og ungdomsliv fra år 1900-1925 med udgangspunkt i originale kilder og Spadeslaget, der træner elevernes kildekritiske sans.

makecode.com

Makecode.com er teknologiforståelse gennem kodning og kreativitetKod din micro:bit, Minecraft, Adafruit, Arcade eller LEGO EV 3.

Minecraft: Education Edition

Minecraft: Education Edition er gratis indtil sommerferien. Brug dit Office 365 login

Musikfagsportalen - Spil smart

Adgang til musikvalgfaget på 7. og 8. klassetrin samt til mellemtrinnet

Musikkens verden

På Musikkens Verdenshistorie kan lærere arbejde med et stor digitalt undervisningsmateriale, der gennemgår samfundets historiske udvikling i både nationalt og internationalt perspektiv fra den første rock’n’roll i 1950erne til i dag.

Tankespil 

Tegnekursus.dk er et online tegnekursus i grundlæggende at tegne.

WiFive Danske Skoleelever har udarbejdet undervisningsmateriale om de gode digitale fællesskaber kaldet WiFive. Alt materialet ligger frit tilgængeligt til både indskoling og mellemtrin. Materialet indeholder PowerPoint, undervisningsvejledninger og elevcentreret øvelser.

 

Nyheder, undervisningspakker og videoundervisning

Altinget

Altinget har lanceret et månedligt nyhedsbrev til lærere, der viser, hvordan lærere kan anvende Spektrums journalistik i deres undervisning.Alt stof på spektrum findes igennem hjemmesiden.

Danes Worldwide

Stiller undervisningsfilm til rådighed. Filmene er produceret til online danskundervisning og går tæt på dansk kultur, historie og natur.

DR Skole

På DR Skole finder du digitale undervisningsmaterialer til grundskolen - og tematiske pakker med digitale undervisningsmaterialer, som har baggrund i indhold og satsninger fra DR. Alle materialer på DR Skole er gratis men kræver Unilogin.

LearnUp

Gratis adgang til 95 online kurser for lærere og skoleledere.

Restudy.dk

Videoundervisning til fag i udskolingen.
Restudy stiller også deres virtuelle klasseværelse til rådighed

Seismo.dk

Seismo producerer nyheder og baggrundsartikler dagligt til anvendelse i undervisningen

Skolen-online.dk

Online undervisningsforløb målrettet elever.

Videoskole.dk

Platform med video-indhold til nogle af fagene i folkeskolen.

 

Værktøjer

EDAPTIO

Pædagogisk læringsplatform og komplet system til virtuel undervisning.

EasyCorrect

Få fri adgang til Edword add-in til Word og Google Docs, hvor du kan lave feedback.

Innoflow

Online procesværktøj udviklet til at understøtte den problembaserede læring.

Ordblindelab

Platform med teknologier til støtte for personer med læse- og skrivevanskeligheder

Skoletube

Skoletube giver adgang til deres 22 online værktøjer også til skoler, der ikke har abonnement.  

Wizkids 

Grammatikværktøj, læse- og skrivestøtte og matematikværktøj

 

Læringsplatforme

EasyIQ

Meebook

MinUddannelse

MoMo

 

GDPR

Som lærer kan du anvende digitale læremidler og værktøjer, som din kommune eller skole har indgået en databehandleraftale med. Du kan downloade denne tjekliste med gode råd om datasikkerhed. Hvis du er i tvivl, om du må anvende et digitalt læremiddel, så kontakt din leder eller it-vejleder på skolen.

Adgang til de digitale læremidler

For at få adgang til de digitale læremidler for nedenstående tjenester, skal I på skolen sikre jer, at I kan få adgang, og at der er oprettet en dataaftale. Ofte er det skoleadministrationen, en it-vejleder eller den kommunale forvaltning, der har adgang til at gøre det. Tilslutningen foregår via tilslutningssystemet, som du finder her.

Tilslutningssystemet gør det muligt at sende og hente data imellem skoler og udbyder, i dette tilfælde et forlag, så brugeren kan logge ind og få adgang til fx digitale læremidler fra forlag.

Skolen eller kommunen skal sikre sig, at der er indgået en databehandleraftale mellem skolen og udbyderen, inden der kan gives adgang til de digitale læremidler.

Læs mere om tilslutning her: Tilslutning.dk

Siden er opdateret 28. maj 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.