Undervisning i mindre grupper

Materialet beskriver, hvad lærere og ressourcepersoner bør være opmærksomme på i forbindelse med tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af en undervisning, hvor eleverne undervises i mindre grupper.

Materialet indeholder desuden artikler og podcast, som beskriver lærere og ressourcepersoners konkrete erfaringer med mindre grupper i undervisningen.

gsk_corona_inspiration til fagligt løft_undervisning i mindre grupper