Artikel

Tænk elevernes fællesskab og ”vi’er” ind i fjernundervisningen

Hvad er fællesskabende didaktik? Og hvorfor er det ekstra vigtigt at tænke fællesskabende didaktik ind i fjernundervisningen? Hør Helle Rabøl Hansen fortælle i en video, der tager udgangspunkt i helt ny forskning under Corona-krisen.

© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Fællesskabende didaktik indebærer, at du som lærer forholder dig til undervisningen som dét, der skal samle elevgruppen, og det eleverne danner fællesskab omkring. Undervisningen skal styrke elevgruppens fælles ”vi”, og samtidig skal undervisningen, i den bevægelse, højne fagligheden for den enkelte elev.

I videon fortæller mobbeforsker Helle Rabøl Hansen om, hvad fælleskabende didaktik er, og hvorfor der er god grund til, at du som lærer tænker ekstra meget i fællesskabende didaktik under Corona-krisen. Dette gælder særligt i forbindelse med fjernundervisningen, hvor klassefællesskabet har nye betingelser.

Helle Rabøl Hansen er en del af en forskningsgruppe på DPU, Aarhus Universitet, der i øjeblikket undersøger, hvad det betyder for unges fællesskaber, identiteter og aktiviteter, at Danmark blev lukket ned under Corona-krisen i foråret 2020.

I videoen fortæller hun om nogle af de foreløbige fund fra forskningsprojektet. Det tyder blandt andet på, at børn og unge er enormt optagede af at pleje deres fællesskaber så godt, som de kan, under krisen. Helle Rabøl Hansen peger på, at dette kan ses som en ”didaktisk gave” for lærerne, og opfordrer dem til at bruge denne særlige situation til at styrke elevernes fællesskaber (deres ”vi-er”), når undervisningen foregår virtuelt.

Siden er opdateret 12. januar 2021 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.