Redskab

Uge- og dagsskema for elever i 6.-10. klasse, der modtager fjernundervisning

Her finder du skabeloner til ugeskema og dagsskema, der kan understøtte en god skoledag for elever der modtager fjernundervisning. 

 

Det kan være en hjælp for både lærer og elever, at læreren udfylder et ugeskema til eleverne, der modtager fjernundervisning. Skemaet skal hjælpe eleverne med at strukturere skoleugen og tydeliggøre, hvilke forventninger der er til, hvad eleven skal nå i løbet af ugen. For læreren kan det være en hjælp til at sikre en variation i undervisningen, herunder i forhold til hvilke forløb, arbejdsformer, læringsaktiviteter og færdigheder, der arbejdes med, og hvilke fag der undervises i. Dette kan efterfølgende udfoldes i dagsskemaet. Du kan finde inspiration til fjernundervisningen i de enkelte fag her.

Siden er opdateret 09. juli 2021 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.