Artikel

Inspiration til fjernundervisning i børnehaveklassen

Denne artikel giver inspiration til samarbejdet med forældre og tilrettelæggelse af fjernundervisningen, så du kan skabe gode rammer for fjernundervisning i børnehaveklassen. 

Godt forældresamarbejde

At have en børnehaveklasseelev hjemme kræver noget andet end at have for eksempel en 6. klasses elev hjemme. Det kan derfor være en god idé at beskrive for forældrene, hvordan elevernes skoledag derhjemme kommer til at se ud. Det kan skabe tryghed og overblik, at du som børnehaveklasseleder fortæller forældrene, hvordan skoledagen og samarbejdet skal være i perioden med fjernundervisning.

Fortæl også gerne, hvad du forventer af forældrene. Forældrene kan have spørgsmål, bekymringer eller forventninger til skoledagens længde, indhold og form. Ved at høre deres spørgsmål, kan I afstemme jeres forventninger til en god ramme for fjernundervisningen i børnehaveklassen. Nogle skoler har valgt at arrangere virtuelle kaffemøder for forældrene for at give mulighed for dialog om fjernundervisningen eller råd og vejledning i forhold til tekniske spørgsmål.

 

Planlægning, rammesætning og materialer

Det er en god ide, at du som børnehaveklasseleder laver en tydelig og genkendelig struktur for dagen. Det giver både elever og forældre overblik over, hvad der skal ske. Du kan også vælge at tilrettelægge fjernundervisningen ud fra varierende ugeskemaer eller ud fra et fast skema. Fordelen ved et fast ugeskema er, at der skabes en forudsigelighed, der også kan gøre eleverne mere selvhjulpne i løbet af perioden med fjernundervisning.

Overvej følgende, når du laver skema til din fjernundervisning:

  • Vælg aktiviteter, der kan gå igen på skemaet og dermed skabe genkendelighed.
  • Vælg aktiviteter, som eleverne kan arbejde med uden inddragelse af forældrene.
  • Tænk variation og bevægelse ind i hverdagen.
  • Husk det legende element i din undervisning.
  • Planlæg faste virtuelle møder med klassen eller med mindre grupper af elever i løbet af ugen.
  • Husk at lægge spisepauser ind i løbet af dagen.
  • Tag højde for, at skemaet skal være forståeligt for forældrene, så de kan hjælpe med at sætte gang i aktiviteterne.

 

Når du skal fjernundervise de yngste elever, er det centralt med tydelige instruktioner til, hvad eleverne skal lave. Både i forhold til at gennemgå dagens aktiviteter, men også i forhold til de enkelte aktiviteter. 

Det kan være en god idé at du laver en skolepakke til hver elev bestående af undervisningsmaterialer, kopiark og eventuelt andre remedier til de opgaver, der skal arbejdes med. Du kan stille skolepakkerne et sted på skolen, hvor forældrene selv kan hente den. Der findes også eksempler på børnehaveklasseledere, der er taget ud med materialer til eleverne. Det kan give mulighed for at sige hej på afstand til eleverne og herved få en fornemmelse af, hvordan det står til.

 

Skemaer til de yngste elever

Skoler i Århus har god erfaring med at lave ét skema til forældrene og ét til eleverne i børnehaveklassen. Skemaet til forældre beskriver aktiviteten og tidspunktet. Skemaet til eleverne kan indeholde piktogrammer, så eleven selv kan ”læse” med.

Her ses forskellige eksempler fra Aarhus Kommune på skemaer samt forslag til undervisning i indskolingen

 

Det gode virtuelle møde er både fagligt og socialt

Det virtuelle møde med eleverne kan både have et socialt og fagligt formål. Hav gerne et tydeligt formål med det virtuelle møde, og skriv det på skemaet. Det gør, at eleverne oplever en værdi i at mødes.

På nogle skoler har eleverne allerede erfaringer med at bruge it i undervisningen, for andre er det helt nyt. Uanset hvor erfarne eleverne er, er det en god ide at lave klasserumsregler for jeres virtuelle møder. Forklar eleverne, hvornår de må sige noget, hvordan de markerer, at de ønsker ordet, og fortæl, hvordan eleverne slår deres mikrofon til og fra, og hvor længe I skal mødes.

De virtuelle møder bør fremgå af klassens skema, så forældrene ved, hvornår klassen skal mødes. Det medvirker til, at alle elever kan være koblet på online, så ingen får en følelse af at være udenfor.

Find mere inspiration til fjernundervisning på emu.dk/Corona - Gode råd til undervisning

 

Forslag til aktiviteter på skemaet

Hop alfabetet eller talrækken
En aktivitet kan være at eleverne skal hoppe alfabetet hver dag, eller hoppe talrækken, for eksempel at tælle til 10, mens de hopper. Find mere inspiration på disse links:

På emu.dk : Inspiration til praktisk-musiske fag
Hos Dansk Skoleidræt: skoleidræt.dk

Kryds-af-ark
En anden genkendelig aktivitet, kan være et ark, hvor eleverne skal nå at lavet et vist antal ting i løbet af dagen eller ugen. Det kan være, at de skal hoppe, sige alfabetet, samle ting osv. Her skal de krydse af, når de har lavet det. Denne aktivitet er fleksibel, og forældrene kan selv vælge, hvad der passer ind i deres arbejdsdag og tilrettelægge, hvornår de kan hjælpe med de opgaver, hvor barnet har brug for en voksen.

Gæt et billede
I denne aktivitet skal eleverne gå en tur i et område, der er velkendt for alle elever i klassen. Eleven skal tage et billede af et kendt sted. De kan have en bamse med, som de sætter ved stedet, der skal gættes. Forældre hjælper med at lægge billedet op på den platform, som klassen bruger (Aula eller skoletube). Så skal de andre i klassen gætte, hvor billedet er taget – er det mon foran det lokale bibliotek, et sjovt træ i området eller en god legeplads?

Se mit værelse
Lad eventuelt eleverne lave en lille videoreportage af deres værelse. Lad eleverne beskrive, hvad der er på værelset, vise hvad de bedst kan lide at lege med, eller hvor det hyggeligste sted på værelset er. Forældre hjælper igen med at uploade videoen til den fælles virtuelle platform.

Forløb om dyr og trafik
dr.dk/ramasjang/temaer er det muligt at arbejde med flere forløb for eksempel om trafik eller dyr.

 

Siden er opdateret 15. august 2022 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.