Artikel

Gode råd til fjernundervisning

Når undervisningen skal foregå på afstand, bliver struktur, rammesætning, opfølgning og feedback særligt centralt. 

Læs mere om de gældende retningslinjer her.

 

Didaktiske og pædagogiske overvejelser

Det kræver andre didaktiske og pædagogiske overvejelser, når du skal gennemføre fjernundervisning, end når du gennemfører undervisning i et fysisk lokale, hvor alle elever er til stede samtidig. Følgende elementer bliver særligt centralt:

 • Rammesætning: Det er vigtigt, at eleverne ikke stilles opgaver, de ikke selv kan løse hjemme, eller at du sikrer, at der har været en god rammesætning af opgaverne i klasseundervisningen på skolen.
 • Feedback: Du kan vælge at give eleverne skriftlig eller mundtlig feedback over telefonen, på video eller online gennem et virtuelt møderum. Du kan eksempelvis sætte tid af til løsning af opgaverne og bede eleverne ”møde ind” i det virtuelle klasselokale på et bestemt tidspunkt, hvor du samler op og giver feedback, så eleverne bliver mødt med tydelige forventninger og klare rammer for de læringsaktiviteterne, som skal foregå hjemme.
 • Teamsamarbejde: Det er en god idé, at teamet er enige om, hvordan I planlægger den del af undervisningen, der sker som fjernundervisning. På den måde sørger I for, at eleverne og deres forældre ikke bliver frustrerede over at skulle forholde sig til mange forskellige løsninger. I kan i teamet også planlægge, hvornår eleverne kan få online hjælp i de forskellige fag. Lav eventuelt et skema over, hvornår I er tilgængelige, og vælg den samme platform, hvorfra I er i kontakt med eleverne.

 

Tips til undervisning gennem læringsplatform og digitale læremidler

 1. Udarbejd en tydelig rammesætning, der hjælper eleverne til at få klarhed over, hvilke opgaver de skal løse og hvordan. Vær gerne i virtuel kontakt med eleverne dagligt. Det kan være med til at øge motivationen hos eleverne.
 2. Sørg for at give en grundig introduktion til opgaven. Dette kan f.eks. gøres via en lyd- eller skærmoptagelse 
 3. Følg med i elevernes aktivitet i læringsplatformen/de digitale læremidler og tag kontakt til elever (og forældre), der har svært ved at komme i gang eller går i stå.
 4. Hvis der arbejdes asynkront, kan skolen tilbyde et tidsrum, hvor det er muligt at chatte med eller ringe til læreren.

 

Undervisning i et virtuelt klasseværelse

Du kan supplere undervisningen på skolen med undervisning hjemme i et virtuelt klasseværelse. Der findes flere forskellige programmer, der understøtter virtuelle møder/konferencer og gør det muligt for dig at mødes med dine elever og afvikle undervisningen digitalt. Programmerne har forskellige muligheder for at lave mindre grupper, chatte osv. 

Du vil typisk have adgang til et af disse programmer gennem skolens eller kommunens valgte fildelingssystem: Microsoft Office 365/Teams, Googles G Suite for Education eller Hangout Meet mf. Alternativt kan du f.eks. have adgang til Skype. Det pædagogiske læringscenter/skolens it- og medievejleder kan oplyse dig om, hvilket program du har adgang til.

For nogle kan undervisning i et virtuelt klasseværelse forekomme vanskeligere end undervisning, der planlægges og afvikles i en læringsplatform, særligt hvis eleverne ikke tidligere har været logget på et digitalt mødested og/eller været vant til denne undervisningsform.

Hent guide til at oprette virtuelt klasseværelse i Office 360 og Google Suite for Education

 

Tips til undervisning i det virtuelle klasseværelse

 1. Bed eleverne om at afbryde (mute) deres mikrofoner, når de ikke byder ind i undervisningen.
 2. Del din egen skærm med f.eks. dine PowerPoints eller anden skriftlig og visuel præsentation.
 3. Sørg for at lave opgaver, hvor eleverne skal være aktivt deltagende, f.eks. quizzer eller opsamlende opgaver undervejs.
 4. Skab mulighed for virtuelt gruppearbejde, f.eks. ved at elever taler sammen to og to over telefon.
 5. Lav en kort opsummerende video til slut om emnet, der kan sendes til elever, der ikke har kunnet deltage. Sådan en video kan evt. laves af en elev.

 

Læs mere

Praktisk guide til fjernundervisere fra eVidencenteret

Syv gode råd til digitale læringsforløb udviklet til VEU af EVA

Siden er opdateret 02. november 2022 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.