Skolernes Forårsmotionsdag

Dansk Skoleidræt har i samarbejde med DGI og Danmarks Idrætsforbund udarbejdet forslag til program og aktiviteter, der kan anvendes til afholdelse af en dag for klassen med fokus på bevægelse og fællesskab. 

Styrk fællesskabet og trivslen med Skolernes Forårsmotionsdag for klassen

Materialet kan anvendes af alle lærere og pædagoger til at afholde en motionsdag af op til en dags varighed. Motionsdagen kan afholdes med fysisk fremmøde eller gennemføres som virtuel undervisning. Der er udarbejdet program og forslag til aktiviteter samt videoer med instruktører, som kan anvendes som en del af dagen. 

Materialet omfatter aktiviteter til alle klassetrin.

Der er udarbejdet følgende materialer:

  • Forslag til program
  • Opvarmning
  • Op mod 100 aktiviteter
  • Videoer med instruktører

Find materialerne på skoleidræt.dk/foraarsmotionsdag

 

Baggrund for Skolernes Forårsmotionsdag

Den 18. februar 2021 indgik et flertal af Folketingets partier aftale om en række indsatser, der har til formål at håndtere de faglige og trivselsmæssige udfordringer, som covid-19 har medført hos flere elever i grundskolen og på ungdomsuddannelserne. Skolernes Forårsmotionsdag er en af de indsatser, som indgår i denne aftale.

Læs mere om aftalen på uvm.dk: Nye indsatser skal styrke faglighed og trivsel

 

Siden er opdateret 05. maj 2021 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.