Artikel

Retningslinjer for skolerne gældende fra den 1. august 2020 og information om anvendelse af nødundervisningsbestemmelserne

Med nye retningslinjer, som er gældende fra 1. august 2020, kan skolerne undervise efter de almindelige bestemmelser i lovgivningen. I helt særlige tilfælde er det fortsat muligt at anvende nødundervisningsbestemmelserne.

Den 19. juni 2020 offentliggjorde Børne- og Undervisningsministeriet nye retningslinjer for  undervisningen i skolerne og uddannelsesinstitutioner fra den 1. august 2020. I forlængelse af de nye retningslinjer er bekendtgørelse om forholdet mellem almindelig undervisning og nødundervisning omfattet af COVID-19- foranstaltninger blevet udstedt.

Bekendtgørelsen indeholder bl.a.:

  • Retningslinjer for almindelig undervisning mv. ved ophør af pligten til at give nødundervisning.
  • Procedurer for beslutning om midlertidig fortsættelse eller genoptagelse af nødundervisning.
  • Forskellige undtagelser fra disse procedurer.
  • Overordnede regler ved nødundervisning fra 1. august 2020.

Bekendtgørelsen kan findes på Retsinformation (retsinformation.dk)

 

I helt særlige tilfælde er det fortsat muligt at anvende nødundervisningsbestemmelserne. Det kan for eksempel være nødvendigt at tage i brug, hvis I efter 1. august oplever smittetilfælde og er nødt til at sende et større antal elever og medarbejdere hjem. I så fald iværksætter skolen eller institutionen umiddelbart nødundervisningen i en periode på op til fire uger og orienterer Styrelsen for Undervisning og Kvalitet herom.

Hvis der er behov for at forlænge nødundervisningen herudover, skal det begrundes på skolens eller institutionens hjemmeside, og begrundelsen skal indsendes til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Du kan hente den formular, der skal anvendes i forbindelse med den ansvarlige kommunalbestyrelse eller bestyrelses begrundelse for nødundervisning fra 1. august 2020 her.