Artikel

De praktisk/musiske fag i lyset af COVID-19 retningslinjerne

Denne artikel sætter fokus på de udfordringer, der kan være i forhold til de praktisk/musiske fag som led i den fortsatte forebyggelse af smittespredning med COVID-19. Artiklen suppleres af en række konkrete eksempler og inspiration til, hvordan udvalgte udfordringer kan håndteres.  

Der er særlige sundhedsfaglige retningslinjer, der skal overholdes, som led i den fortsatte forebyggelse af smittespredning med COVID-19, hvilket kan give udfordringer især i de praktisk/musiske fag. Denne artikel sætter fokus på, hvordan I som skoleledelse og lærere kan håndtere udvalgte udfordringer. Links til relevante retningslinjer og vejledninger er ligeledes samlet her.

 

Udfordringer i de praktisk/musiske fag

Der kan være flere forskellige udfordringer i de praktisk/musiske fag.

Undervisningen i disse fag indebærer som oftest skift til faglokale, brug af redskaber og ind imellem sang eller råb. Det er handlinger, som kan skabe flere kontaktpunkter, eller som kan indebære øget risiko for dråbesmitte. Skolerne kan i den forbindelse have brug for hjælp til, hvordan de håndterer disse udfordringer i praksis, så de lever op til de gældende retningslinjer.  

Det er samtidig det første år, hvor de obligatoriske valgfagsprøver i 8. klasse skal afholdes. Mange lærere står derfor i en situation, hvor de skal føre elever til prøve i en ny prøveform. Alt efter hvordan nødundervisningen har været tilrettelagt i foråret, kan der være et fagligt efterslæb af forskellig karakter og omfang, som skal indhentes for at sikre, at eleverne er klar til at gå til prøve.

 

Styr på retningslinjerne

De gældende retningslinjer til skolerne fremhæver, at organiseringen og det faglige indhold i undervisningen i grundskolen skal følge de almindelige bestemmelser i lovgivningen. Det er kun i helt særlige situationer, hvor skolen for at følge sundhedsfaglige påbud, retningslinjer eller anbefalinger er nødt til at iværksætte foranstaltninger, der helt eller delvist forhindrer almindelig undervisning. Det betyder, at omfanget og kvaliteten af undervisningen i de praktisk/musiske fag skal tilbage til en normaltilstand, og det er en lokal opgave at prioritere, at et eventuelt fagligt efterslæb indhentes i disse fag.

I forhold til hygiejne er der derimod nogle særlige hensyn, der skal tages. Det er ledelsens ansvar at tilpasse og beslutte forsvarlige hygiejne- og rengøringstiltag, så det er muligt at gennemføre undervisningen ud fra de almindelige bestemmelser i lovgivningen.

Det er de generelle retningslinjer, der er udsendt af Børne- og Undervisningsministeriet, der gælder for de praktisk/musiske fag. Der er således ikke udarbejdet specifikke hygiejnemæssige retningslinjer for undervisningen i de praktisk/musiske fag.

Det kan være en fordel, at skolens ledelse inddrager faglærerne i udarbejdelsen af løsninger for både at sikre en hensigtsmæssig løsning i forhold til fagenes indhold og omfang og for at sikre, at den enkelte lærer føler sig tryg.

Retningslinjer for grundskoler samt ungdoms- og voksenuddannelser på Børne- og Undervisningsministeriets område i forbindelse med COVID-19.  

 

Inspiration

Nedenfor er der samlet en række beskrivelser af, hvordan udvalgte udfordringer i de praktisk/musiske fag kan håndteres, så det er i overensstemmelse med de gældende retningslinjer: