Artikel

Musik - Inspiration til fjernundervisning

I musikundervisningen kan du med lidt opfindsomhed og kreativitet holde fast i, at eleverne stadig skal arbejde med alle tre kompetenceområder: Musikudøvelse, musikalsk skaben og musikforståelse, også når det foregår som fjernundervisning.

Det kan være en udfordring at inspirere og motivere via fjernundervisning, så det gælder om at variere opgaverne, tage udgangspunkt i den måde du plejer at undervise eleverne på, lave korte og præcise opgaver og give løbende feedback i en eller anden form. Det kan være via Facetime, Skype eller telefon. Aftal gerne faste tidspunkter, hvor du kan kontaktes. Hvis I plejer at have morgensang på skolen, kan det kan være motiverende, at du fortsat starter dagen med morgensang. Du kan fx opfordre til deltagelse i DRs morgensang hver dag kl. 9.05.

Generelt vil alle elever have stor glæde af at blive hjulpet godt i gang, enten ved at du sender en videoinstruktion til opgaverne, eller ved at du sørger for at give instruktion via et videomøde samt ved at du sikrer feedback eller en fælles opsamling og dialog om opgaven ved et videomøde. 

 

Fjernundervisning i musik i indskolingen

Opgave inden for musikforståelse og æstetik: 

 • Vælg et stykke klassisk musik med en varighed på 4-5 minutter, som eleverne ikke kender.
 • Send et link til musikken, og lad dem høre det tre gange, mens de tegner det, de hører i musikken. Hører de bestemte farver, former, landskaber, følelser, steder, instrumenter?
 • Eleverne kan tage et billede af tegningen og sende den til læreren. 

 

Opgave inden for musikudøvelse og musikalsk skaben: 

 • Giv eleverne til opgave at lave en lydcollage med lyde, som de finder inde i deres hjem. Det kan være kontrastlyde, eksempelvis 5 stille/høje lyde, 5 lange/ korte lyde.
 • Eleverne kan derefter afspille lydene i en rækkefølge, så det ender med at blive en samlet komposition med en bestemt form. For eksempel kan kompositionen starte og slutte stille eller starte stille og slutte kraftigt.
 • Når eleverne har øvet det nogle gange, kan de optage det, så det ender med at blive en lille lydcollage komposition.
 • Derefter kan de sende det til læreren.

 

Fjernundervisning i musik på mellemtrinnet

Opgaver inden for musikforståelse:

 • Lad eleverne vælge deres yndlingssang og beskrive hvad de særlig godt kan lide ved sangen. Er det teksten, stemningen, melodien eller instrumenterne, og hvad er det gode ved det?
 • Bed eleverne om at lave en analyse af formen på musikstykket. Hvordan er musikken bygget op? Intro, vers, omkvæd, mellemspil, outro eller noget helt andet? Hvilke instrumenter spiller hvornår?
 • Beskrivelsen skal sendes til læreren eller en anden elev, så eleverne kan få feedback på og drøfte deres opgaveløsning. 
 • Lav en top 10 spilleliste over yndlingssange, hvor eleverne får til opgave at skrive både navn på kunstner/band, titlen på sangen og de instrumenter, de kan høre.
 • Drøft eventuelt udvalgte sange ved et virtuelt møde med eleverne.

 

Opgaver inden for musikudøvelse og musikalsk skaben:

 • Lad eleverne lave en komposition med temaet ”Udendørs lyde”.
 • Eleverne skal optage nogle forskellige og selvvalgte lyde, der er i deres boligområde og lægge dem ind i et tilgængeligt musikprogram og evt. bearbejde dem, så der bliver 1 minuts samlet komposition.
 • Eleverne skal lave en form på kompositionen, så det er tydeligt, at der en slags intro og outro. Det skal give kompositionen en titel og sende det til læreren og klassekammeraterne.
 • Giv eleverne til opgave at vælge fire forskellige ting/lydkilder, og lad dem optage en lille komposition med dem. Det kan være papir, der rasler, et computertastatur, der klikker, lyden der kommer, når de skriver eller klangen i et glas, der bliver spillet forsigtigt på med en blyant.
 • Eleverne skal lave en tydelig form på musikken og øve det, til der er en færdig komposition, og indspille det derefter.
 • Kompositionen skal have en titel og sendes til læreren og evt. klassekammeraterne.

 

Fjernundervisning i musik i udskolingen

Opgaver inden for musikudøvelse musikalsk skaben:

 • Lad eleverne skrive en tekst til en lejlighedssang til en i familien, der har fødselsdag, konfirmation eller lignende.
 • Vælg en enkel, men kendt fællessangsmelodi, for eksempel “I en kælder sort som kul” eller “Jeg ved en lærkerede”.
 • Eleverne skal sørge for, at versefødderne passer, og at det rimer, hvor det skal.
 • Syng sangen som fællessang, når I mødes i det virtuelle klasserum. 

 

 • Eleverne kan også lave en stomp-optagelse i fx programmet Garage Band.
 • Giv eleverne til opgave at finde forskellige ting, der kan lave en mørk klang (tramp på gulv, bog der bankes på bord) og en lys klang (blyant på tallerken, tastatur der skrives på).
 • Eleverne skal starte med at indspille en grundrytme, og derefter lægge flere forskellige lag på, til der er produceret en 1-2 minutters færdig stomp-komposition.
 • Alternativt kan eleverne lave en stomp-komposition, hvor de starter med at lave en bestemt rytme og derefter går over til en anden og en tredje.
 • Husk eleverne på, at de skal lave en form på musikken med eksempelvis intro, breaks og outro.

 

Opgave inden for musikforståelse:

 • I denne ekstraordinære tid opstår der mange forskellige initiativer på både de sociale medier og andre medier, som har musik og sang som omdrejningspunkt. Lav en opgave hvor eleverne skal undersøge, hvor mange og hvilke initiativer de kan finde.
 • Eleverne kan tage udgangspunkt i spørgsmål som:
  - Hvem har taget dem og hvorfor?
  - Hvad består de af?
  - Hvordan kan det være, at der i en ekstraordinær tid som nu opstår mange musikalske initiativer?
  - Hvor og hvornår findes der i historien lignende eksempler på, at musik og sang bliver brugt af mange uanset alder, køn, nationalitet eller tro?
  - Hvilke sange kan findes, som er skrevet i en krisetid eller krigstid, og hvad handler de om?

 

Her kan du finde mere inspiration:

Forslag til Facebookgrupper og hjemmesider:
Musiklærerforeningen, musiklærer, musik som praksisfag, musiklærere i Folkeskolen, Dansk Sang Musiklærernes forlag, Sangens Hus, Musikskolen og folkeskolen Hånd i Hånd, Levende musik i skolen, Musikskoler i Danmark.

https://dansksangdigital.dk/

 https://sangenshus.dk/

 https://lms.dk/

 https://www.musiklaererforeningen.dk/

 https://www.dr.dk/  – morgensang hver dag kl. 9.05.      
 

Siden er opdateret 02. november 2022 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.