Artikel

Madkundskab - Inspiration til fjernundervisning

Det dejlige ved mad er, at vi alle har brug for det - også i en tid hvor eleverne skal modtage undervisning hjemme.

Det kan derfor være en motivationsfaktor at tage udgangspunkt i den mad, og de forskellige oplevelser omkring mad, dine elever har lige nu.

Identiteten i - og formålet med faget madkundskab - er at gøre eleverne i stand til at foretage kritisk reflekterede madvalg. Som lærer bør du tilrettelægge fjernundervisningen således, at eleverne får mulighed for at arbejde med alle fire kompetenceområder; mad og sundhed, fødevarebevidsthed, madlavning og måltid og madkultur.

En måde at gennemføre fjernundervisning i madkundskab på, kan være ved at tage et teoretisk udgangspunkt i forhold til planlægning af undervisningen. Du kan fx tage udgangspunkt i en fagtekst, der kan følges op af videosamtaler i mindre grupper, samtaler mellem lærer og elev eller som klassesamtale. Et andet afleveringsformat kan være elevernes billeder, korte tekster, tegninger eller andet, som svar på en opgave, du som lærer har stillet dine elever. 

Elevernes muligheder i den praktiske del af faget kan være meget forskellige, og du kender som lærer dine elever bedst i forhold til, hvilke praktiske opgaver du kan stille, som sikrer, at alle elever har mulighed for at løse opgaverne på egen hånd.

 

Digitale muligheder ved fjernundervisning i madkundskab

Flere digitale teknologier kan understøtte nye kollaborative læringsprocesser i undervisningen.

 

Blogs

For eksempel kan du som lærer oprette en blog, hvor eleverne kan lægge billeder op. Eleverne kan dele bloggen med kammerater og familiemedlemmer og invitere dem til at poste indlæg og kommentere på deres madprojekter, forsøg eller andre processer i og omkring mad. På denne måde kan elevernes egne madprojekter indgå i et samspil med andres. 

 

Mindmaps

Du kan også vælge at oprette et webbaseret mindmap. Mindmapping i madkundskab giver mulighed for, at eleverne kan ideudvikle (sammen) om opgaver formuleret af dig. Eleverne kan samarbejde om udvikling af mindmaps i realtid, og du kan følge med i historikken og elevernes indbyrdes chat i det fælles mindmap. Elevernes mindmap kan eksporteres i forskellige formater, for eksempel som almindelige billeder. 

 

Chatrum

Et chatrum, som er et virtuelt mødested på nettet, kan også blive en del af læringsrummet. Eleverne kan i chatrummet i fællesskab analysere, diskutere samt give hinanden feedback og herigennem udvikle indsigt og samarbejdsevne.

 

Hjemmesider og apps til begrænsning af madspild

Der findes forskellige apps og hjemmesider, der giver mulighed for at indtaste de ingredienser, man har i køleskabet, hvorefter den kommer et bud på opskrifter, hvor disse ingredienser indgår. En sådan app kan  bruges som et  redskab, til at give eleverne eksempler på, hvordan de kan mindske madspild  Eleverne kan eksempelvis efterfølgende vurdere fordele og eventuelle ulemper ved de afprøvede apps.

Med udgangspunkt i en sådan app kan eleverne for eksempel få til opgave at lave en fiktiv madplan, og i den forbindelse bruge "tøm køleskabet"-funktionen som et hjælpeværktøj. Hvis eleverne eksempelvis allerede har valgt én opskrift til deres madplan, og har nogle ingredienser til overs fra denne opskrift, så indtaster de   overskydende ingredienser og får så vist de opskrifter, der indeholder flest af de indtastede  ingredienser. Det kan vise eleverne en måde at undgå madspild på.

Et eksempel på er siden Tøm køleskabetwebopskrifter.dk

 

 

Mellemtrin - fjernundervisning i madkundskab

Nedenfor finder du eksempler på konkrete opgaver i forhold til den teoretiske del af kompetenceområderne i madkundskab, som eleverne kan arbejde med hjemme.

Syng dig ren

 • Lad eleverne undersøge regler for korrekt håndvask ved at se små film om håndvask.
 • Eleverne vælger et musiknummer, der skal afspilles, imens der vaskes hænder. Musiknummerets længde skal passe til den tid, man skal vaske hænder.
 • Eleverne optager egen håndvask, hvor de viser korrekt håndvask. Lyden på optagelsen er det selvvalgte musiknummer.
 • Læreren opretter en fælles blog, hvor eleverne uploader deres film, fx på Skoletube.
 • Eleverne ser hinandens film og argumenterer for, hvilken film der skal være holdets ”vaskefilm”.
 • Det samme forløb kan gennemføres med fokus på for eksempel korrekt opvask eller korrekt afvaskning af køkkenets overflader.

 

Sund start

 • Lad eleverne undersøge viden om morgenmad på altomkost.dk.
 • Eleverne skal ud fra den viden de får, sammensætte et sundt morgenmåltid for deres familie.
 • Læreren kan for eksempel stille krav om, at der skal indgå minimum fem elementer i morgenmaden.
 • Eleverne skal tegne deres morgenmåltid og ud for hvert element beskrive, hvad det er, og hvorfor det er sundt.
 • Billede og beskrivelse afleveres i en fælles mappe, som læreren har oprettet, for eksempel på læringsplatformen
 • Eleverne vælger et af kammeraternes morgenmåltider og laver en kostberegning. Til kostberegningen bruges værktøjet Madberegneren på altomkost.dk.
 • Beregningerne afleveres til samme mappe som tidligere.

 

Råvare detektiv

 • Eleverne skal tage et billede af deres aftensmad.
 • Eleverne udvælger en råvare, der er en del af deres aftensmad.
 • Læreren udarbejder et opgaveark, hvor eleverne skal svare på forskellige ting omkring deres udvalgte råvare. For eksempel smagsoplevelsen, råvarens tilberedning og råvarens rejse til elevens samlede aftensmåltid.
 • Eleverne besvarer opgavearket og sender det til læreren på den platform, der bruges til aflevering.
 • Læreren opretter et virtuelt klasserum, hvor eleverne fremlægger deres besvarelse for hinanden. Afhængig af holdstørrelsen kan det gøres i mindre grupper.

 

Mærk skabet

 • Eleverne går på jagt efter fødevaremærker i deres egne køkkenskabe.
 • Lad eleverne undersøge, hvor mange forskellige fødevaremærker de kan finde.
 • Eleverne laver en liste over de fødevaremærker, de finder på varerne i deres egne skabe.
 • Læreren opretter et mindmap, hvor eleverne skriver deres fundne fødevaremærker ind.
 • Eleverne kan løbende kommunikere sammen, om der er noget, der har overrasket dem, fx via chat.
 • Eleverne udvælger herefter ét fødevaremærke, de vil undersøge.
 • Læreren opretter et dokument, der viser, hvem der har valgt hvilke mærker og dermed skal arbejde i gruppe sammen omkring videre undersøgelse af det valgte mærke.
 • Eleverne arbejder i virtuelle grupper omkring mærket.
 • Læreren opretter en blog, hvor eleverne deler deres nye viden om det fødevaremærke, de har valgt.

 

Y – hvor lækkert

 • Læreren deler materiale om Y-tallerkenen til eleverne. Det kan eksempelvis være fra altomkost.dk.
 • Eleverne læser og undersøger materialet om Y-tallerkenen.
 • Eleverne undersøger skabe, køleskab og fryser for madvarer, der kan repræsentere de tre madgrupper i Y-tallerkenen.
 • Eleverne lægger de fundne madvarer op på bordet i en Y-tallerken formation. De tager et foto af det og deler med hinanden og læreren.

 

 

Udskolingen - fjernundervisning i madkundskab

Karantæne-sund

 • Eleverne skal med udgangspunkt i en målgruppe på deres egen alder, lave en blog omkring mad og sundhed.
 • Læreren opretter en fælles blog.
 • Eleverne skal lave et blogindlæg om ugen, som omhandler mad og sundhed for dem i denne periode. Det kunne omhandle:
  • Hvilken sund mad kan man lave, når der er begrænsede råvarer?
  • Hvad kan jeg spise, når jeg ikke kan være så aktiv, som jeg plejer, og stadig leve sundt?
  • Hvordan kan jeg sikre, at jeg får de næringsstoffer, jeg har brug for
  • Fotodokumentation af nogle af de råvarer eleven har i hjemmet og forslag til madretter, der kan laves af dem.
 • Eleverne kan løbende kommentere på hinandens indlæg.
 • Eleverne kan også invitere familie eller venner ind, efter aftale med læreren og gruppen.
 • Læreren kan løbende følge med og give feedback til aktiviteten på bloggen.

 

Mole-mad-kyler

 • Giv eleverne nogle forskellige råvarer, de kan vælge imellem. Eller udvælg én bestemt råvare, som alle elever skal arbejde med.
 • Eleverne vælger en råvare, som de efterfølgende skal undersøge i forhold til, hvilke fysiske og kemiske egenskaber den pågældende råvare har.
 • Læreren kan stille forskellige materialer til rådighed (tekster, film mm.) i forhold til de råvarer, der er udvalgt.

 

Hvad spiser verden?

 • Eleverne kan arbejde med en given eller en valgfri kultur.
 • Eleverne kan tage udgangspunkt i billedmaterialet Hungry planet - what the world eats, som via billeder beskriver forskellige kulturers madforbrug ud fra en ugebasis. https://www.theguardian.com/lifeandstyle/gallery/2013/may/06/hungry-planet-what-world-eatshttps:/
  https://www.youtube.com/watch?v=osSpWbmEYF4
 • Eleverne undersøger et af kulturens måltider. Det kunne være morgenmåltidet eller aftenmåltidet. Undersøgelsen kan have forskellige fokusområder, det kan være:
  • Hvordan foregår måltidet, hvad er rammerne omkring måltidet, hvem spiser sammen, osv.?
  • Hvilken henholdsvis protein, kulhydrat og vitaminkilde har denne kultur primært?
  • Er der særlige tilberedningsformer i denne kultur?
  • Er der særlige krydderier i denne kultur?
  • Hvilke råvarer er karakteristiske for denne kultur?
 • Læreren vælger en platform, hvor eleverne formidler deres viden om den kultur, de har arbejdet med.

 

                 

Fokus på det praktiske - Ideer til fjernundervisning i madkundskab (mellemtrin og udskoling)

Nedenfor er samlet nogle ideer til fjernundervisning, hvor der indgår praktiske elementer.
Læreren skal vurdere, om eleverne kan løse opgaven på egen hånd og sikre, at opgaven indeholder ingredienser, der er mulige at fremskaffe for eleven.

 • Mit måltid - I løbet af ugen skal eleverne lave et måltid, som de enten skal fotografere, beskrive, filme eller på anden måde dokumentere og dele med holdet. Dette kan på valgfagsholdet udbygges med, at eleverne skal uploade opskrifter, lave deres egne opskrifter eller få feedback på deres proces fra dig som lærer eller de andre elever.
 • ”Bagedysten” - Bag en kage, send billede og beskriv smag, herunder tekstur, mundfølelse, de fem grundsmage, lyd, udseende, osv.
 • Boller - Bag boller, send billede og beskriv bageprocessen, herunder ælteteknik. Ælteteknikken kan også filmes og deles.
 • Aftensmaden - Eleverne deltager sammen med familien i tilberedning af aftensmaden. Eleverne tager billeder undervejs, som deles med læreren og holdet.
 • Æg - Lav en ret hvor æg indgår, tag et billede og del. Hvis eleverne har arbejdet med ægget, som ingrediens, kan de beskrive æggets funktion.
 • Surdej – Eleverne og læreren kan lade sig inspirere af Micki Cheng på Instagram - #surdejsammen. Eleverne laver en surdej, giver den et navn og uploader løbende billeder af den. Når den er klar, kan der bages brød. Eleverne kan efterfølgende dele billeder af deres færdige bagværk.
 • Fem ingredienser – Eleven finder fem ingredienser i hjemmet. Eleven laver en ret (eller delelement til en ret), og deler derefter billede af de fem ingredienser og det færdige produkt med holdet og læreren.

 

Her kan du finde mere inspiration

http://denstoredanske.dk/Mad_og_bolig/Gastronomi/M%C3%A5ltider_generelt/m%C3%A5ltid

https://materialeplatform.emu.dk/materialer/gennemse/uvmat/FSK-FFM-22-220001-220065/

https://www.duda.dk/video/madkundskab/madkundskab.html

https://smagforlivet.dk/undervisning

https://madkundskabsforum.dk/

Siden er opdateret 02. november 2022 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.