Artikel

Idræt - Inspiration til fjernundervisning

ved fjernundervising kan det være svært at motivere eleverne og sikre læring inden for fagets tre kompetenceområder; alsidig idrætsudøvelse, idrætskultur og relationer samt krop, træning og trivsel.

Herunder gives eksempler på praktiske og teoretiske læringsaktiviteter, som eleverne kan gennemføre og arbejde med derhjemme. Udgangspunktet er fagets indholdsområder, som der skal arbejdes med på alle klassetrin. Måske kan du fortsætte din igangværende undervisning, men gribe det an på en anden måde, end du først havde planlagt. Det vigtige er, at du strukturerer undervisningen for dine elever på deres niveau, og eventuelt benytter dig af relevante læringssportaler og andet, som giver mening i tilrettelæggelsen af fjernundervisningen.
 

Husk kontakten med eleverne

Du kan som lærer motivere dine elever ved at sikre løbende kontakt. En måde, du kan have kontakt til eleverne på, kan være gennem virtuelle “rum”. Her kan du give eleverne små træningsopgaver hver dag/uge, som de selv kan løse, blandt andet med inspiration fra læringsportaler og facebook-grupper. Det kan være, at de skal lære en dans, skabe en dans, lave et cirkeltræningsprogram eller afprøve, hvor mange gange de kan tippe med bolden. Eleverne kan filme sig selv og sende det retur til dig, eller de kan lave en træningsdagbog, som de deler. Derved sikres kontakten med og mellem eleverne, og det giver dig mulighed for at følge med i deres læreproces og give feedback.
 

Fjernundervisning i indskoling, på mellemtrin og i udskoling med fokus på praktiske øvelser

Hvis der er mulighed for at tilgå et virtuelt “rum”, hvor du som lærer kan være til stede, og som eleverne samtidig har adgang til, kan læringsaktiviteterne foregå som fjernundervisning. Alternativt kan du optage små sekvenser, som eleverne efterfølgende kan tilgå for eksempel via skolens læringsplatform. Dette vil også give mulighed for at gentage og genbruge de øvelser, som er lagt ud til eleverne.
 

Nedenfor er ideer til fjernundervisning, hvor du kan tage udgangspunkt i indholdsområderne og opfylde kompetenceområdet ”alsidig idrætsudøvelse” samt ”krop, træning og trivsel”:

 • Små daglige øvelser, ca. 5 min. (som morgengymnastik eller som brain breaks).
 • En idrætstime med fokus på kropsbasis (yoga, balancetræning eller smidighedstræning).
 • Fysisk træning (cirkeltræning, almindelig styrketræning - eventuelt i par, eller øvelser hvor søskende eller andre kan være med).
 • Boldspil og boldbasis (små boldøvelser i haven eller i gården).
 • Redskabsgymnastik (parkour i haven/gården, øve håndstand/hovedstand op ad døre eller vægge)
 • Løb, spring og kast (lave intervalløb, øve forskellige kast med en bold i haven/gården).
 • Dans og udtryk (lave en fælles dans for klassen, som de kan lære, små dramaøvelser).

Der findes mange aktiviteter, blandt andet på Facebook og YouTube, som kan bruges som hjælp og støtte ved fjernundervisning. Det kan være yoga-øvelser, styrketræning/lege, danse-videoer, brain breaks og fælles morgentræning. Eksempelvis lægges der på skoleidraet.dk små øvelser og brainbreaks op hver dag.

Du skal, inden du lægger materiale ud, sikre dig, at dine elever er gamle nok til det indhold, du finder online, så det matcher deres niveau og kompetencer, samt at de har adgang til materialet.

 

Ideer til fjernundervisning med fokus på teori

Du kan koble teori til ovenstående ideer. Teori kan findes på de undervisningsportaler, som din skole og kommune har en aftale med. Teorien skal naturligvis lægge sig op ad det indholdsområde, som eleverne arbejder med.

 • Du kan arbejde med temaet “idræt og sundhed”. I arbejdet med dette tema kan eleverne arbejde med den aktuelle situation. For eksempel:
  - Hvad sker der med os, når vi ikke er i skole og sammen med vores venner?
  - Hvad gør det ved vores humør?
  - Kommer jeg ud hver dag, nu når jeg ikke cykler i skole og heller ikke har frikvarter?

  Disse og flere spørgsmål kan eleverne reflektere over og svare på, og herefter kan klassen mødes og samle op ved  et virtuelt “rum”.

Siden er opdateret 02. november 2022 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.