Artikel

Håndværk og design - Overblik over digitalt tilgængelige aktiviteter til 6.-10. klassetrin

Her finder du forslag til frit tilgængelige læringsaktiviteter som eleverne kan arbejde med som en del af fjernundervisningen i håndværk og design. 

Genstande, form og udtryk

Undervisningsmaterialet handler om designprocesser og hvordan man gennem inspiration fra omgivelserne og skitsetegning får idéer til fysiske objekters form, æstetik og kommunikation. Materialet indeholder konkrete øvelser, som eleverne kan gennemføre hjemme.

Find materialet på designmuseum Danmarks hjemmeside (PDF)

 

Arkitektur, matematik og broer

Undervisningsmaterialet fokuserer på at give eleverne en forståelse for arkitekturens former og funktioner samt udvikling af kompetencer inden for konstruktion og geometri.

Materialet indeholder powerpoint til lærerens forberedelse og oplæg samt efterbehandling. Forløbet lægger op til at dele af opgaveløsningen foregår på dansk Arkitektur center, men denne del kan let foregå i elevernes eget nærmiljø.

Find materialet på Dansk Arkitekturcenters hjemmeside

 

Sashiko-syning og reparation af tekstiler

Undervisningsmaterialet fokuserer på, at eleverne skal udvikle forståelse for tekstiler som en ressource samt bruge egne idéer til lapning og dekoration i forbindelse med reparation. De skal lære at mestre enkel håndsyning med inspiration fra sashiko-teknikken.

Forløbet forudsætter at eleverne har adgang til nål, tråd og saks hjemme eller har mulighed for at hente det på skolen.

Find materialet på emu.dk

Viklebilleder og vævning

Undervisningsmaterialet fokuserer på farvelære som en del af en designproces. Der tages afsæt i den tyske designskole, Bauhaus. Der skal anvendes garn som materiale, men dette kan udskiftes med snor, garn, tråd, lange strimler af blød plast eller lign. Teknikkerne er viklebilleder og vævning.
Forløbet forudsætter at eleverne har adgang til de nævnte materialer hjemme eller mulighed for at hente dem på skolen.

Find materialet på emu.dk

 

Stolen – dansk design

Undervisningsmaterialet fokuserer på stolen som hverdagsobjekt og dansk design og kulturarv. I forløbet skal eleverne sanse og beskrive en stol, se klip om tidsperioder, designere og fremstilling af stole samt præsentere opgaveløsningen for andre. Forløbet kan afvikles som fjernundervisning uden den praktiske del af forløbet, der involverer en fremstilling af en stolemodel.

Find materialet på emu.dk

 

Beholder til cykel

I dette undervisningsmateriale skal eleverne designe en beholder til en cykel. Forløbets fokus er, at eleverne arbejder med ideudvikling og ideafprøvning inden for kompetenceområdet Design. Forløbet lægger op til, at eleverne skal tegne skitser og fremstille rumlige modeller (i fx pap/papir). Eleverne skal desuden afprøve og vurdere rumlighed og eksempelvis placering på cyklen. Forløbet forudsætter at eleven har adgang til pap, papir, lim og saks i hjemmet ved den praktiske fremstilling af modellen. Selve den praktiske produktfremstilling må udelades, hvis eleven sidder hjemme.

Find materialet på emu.dk

Jørn Utzons arkitektur

Undervisningsmaterialet tager afsæt i Jørn Utzons arkitektur, og forløbets fokus er, at eleverne skal design en skole, et operahus eller lign. Forløbet foregår interaktivt og kræver download af en app, som giver eleverne mulighed for at løse opgaverne. Materialet indeholder desuden små film.

Find materialet på dr.dk

 

Design i nærmiljøet

Undervisningsmaterialets fokus er udvikling af godt design med afsæt i Odense letbanes design og de overvejelser, der har ligget bag designprocessen. Elevene skal ud i eget nærmiljø og undersøge design der omgiver dem i hverdagen. Hvorfor ser tingene ud, som de gør? Hvad betyder designet for os? Og hvorfor ændres design over tid?

Find materialet hos Dansk Byggeri

En række af forløbene til 7. og 8. klassetrin (se ovenfor) kan også tilpasses undervisning i 9. og 10. klasse.  

Siden er opdateret 12. maj 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.