Artikel

Håndværk og design - inspiration til fjernundervisning

Da håndværk og design er et fag, der er kendetegnet ved brug af redskaber, maskiner og materialer, kan der være udfordringer, når undervisningen ikke kan foregå i faglokalet. Der må tænkes kreativt, og de elementer i faget, der kan arbejdes med hjemme, må prioriteres i fjernundervisningen. 

Kontakt med eleverne

Din direkte kontakt med eleverne, hvor opgaven rammesættes, og hvor du efterfølgende giver feedback, kan være via diverse platforme. Du kan lægge opgaver ud til eleverne på læringsplatformen med link til digitalt materiale, videoklip eller andet. Du kan også bruge fx Padlet eller Skoletube, der giver god mulighed for at skabe et fælles “rum”, hvor produkter og processer kan deles i klassen.

 

Indhold og didaktik tilpasset fjernundervisning

I udvælgelsen af indhold og overvejelser om elevernes mulighed for at løse opgaverne hjemme, kan du fx give opgaver, hvor teknikker, der ikke kræver særligt værktøj, redskaber eller udstyr, kan trænes.

Der findes en stor og varieret mængde af materialer på diverse læringsportaler, som kan tilgås gratis. Du kan også lade eleverne gennemføre enkle designprocesser, hvor de skal løse udfordringer og dokumentere processen, eller du kan bede eleverne se fagspecifikke film for at understøtte dem teoretisk.

Ligesom det er tilfældet i tilrettelæggelsen af undervisning i det fysiske håndværk og design-værksted, er det vigtigt, at du forud for fjernundervisningen gør dig overvejelser over, hvordan din undervisning kan bidrage til elevernes læring.

 

Forslag til læringsaktiviteter

Herunder kan du finde forslag til og eksempler på læringsaktiviteter inden for de tre kompetenceområder; håndværk - forarbejdning, håndværk - materialer og design, der egner sig til fjernundervisning, struktureret på en måde, så eleverne kan arbejde med dem hjemme:

 

Mellemtrin - fjernundervisning i håndværk og design

Lær dine møbler at kende 

 • Lad eleverne finde et møbel i deres hjem, som de synes er sjovt, flot, anderledes eller ud fra andre kriterier. Det kan også være andre genstande, som findes i hjemmet. 
 • Lad eleverne lave en genstandsanalyse af møblet. Det vil sige, at de skal undersøge, hvilke materialer møblet er lavet af, hvornår møblet er bygget/produceret osv. Brug redskabet til genstandsanalyse fra EMU til at rammesætte opgaven for eleverne: https://emu.dk/grundskole/handvaerk-og-design/handvaerk-materialer/genstandsanalyse
 • Eleverne laver en skitse af møblet.
 • Eleverne deler genstandsanalysen og (foto af) skitsen med læreren fx gennem en digital/virtuel platform.
 • Eleverne fremlægger deres genstandsanalyse enten virtuelt eller på anden måde, og får feedback fra læreren.   

 

Forstå din bruger - hvem er du?

 • Lad eleverne beskrive sig selv som målgruppe ved at lave en collage, hvor de med tekst og billedelementer beskriver sig selv som brugere.
 • Eleverne overvejer følgende:
  - Interesser, drømme, hobby og andre ting, der kendetegner dem som personer.
 • Læreren giver feedback og følger op på besvarelser af opgaven virtuelt eller på anden vis.

   

Byg en væv og øv teknikken

 • Eleverne kan med et stykke pap og garn, strimlet plastic eller lignende fremstille deres egen væv og øve væveteknikken.
 • Læreren giver feedback og følger op på besvarelser af opgaven virtuelt eller på anden vis.

 

Udskoling - fjernundervisning i håndværk og design

Lamper - form og funktion

 • Lad eleverne se afsnittet om lamper fra DRs serie “Danmarks næste klassiker”: https://www.dr.dk/drtv/se/danmarks-naeste-klassiker_90580
 • Formulér nogle arbejdsspørgsmål til eleverne, som de kan svare på under og efter, de har set programmet, fx:
  • Hvad er et godt lampedesign med dine egne ord?
  • Hvilke krav bør der være til en lampes funktion?
  • Hvor mange forskellige funktioner kan en lampe eller lys have? (læselampe, projektørlys, hyggelys, juletræslys, osv.)
  • Giv eksempler på, hvad designerne bliver inspireret af i programmet
  • Beskriv den lampe, som du bedst kan lide og overvej materialer, form, teknikker, udtryk, funktion. Begrund dit valg. 
 • Eleverne udvikler idéer til eget lampedesign ud fra idéudviklingsmetoden, som designeren Rasmus illustrerer i programmet (14.10 inde i programmet).
 • Efterfølgende bygger eleverne måske en model af deres lampedesign i papir, pap eller hvad de har til rådighed hjemme.
 • Læreren giver feedback og følger op på besvarelser af opgaven virtuelt eller på anden vis.

 

Forstå din bruger - lav en persona-collage

 • Lad eleverne beskrive en persona som udgangspunkt for et produktdesign. Det er vigtigt at kende sin målgruppe, sin persona, når man skal fremstille et produkt.
 • Eleverne fremstiller en collage, hvor de med tekst og billedelementer beskriver deres bruger eller persona.
 • Læreren kan eventuelt give eleverne nogle specifikke brugere at vælge imellem, hvis der er behov for en strammere rammesætning. Læreren kan også give en skabelon, eleverne kan bruge.
 • Eleverne overvejer følgende i forhold til deres persona:
  - Alder, køn, interesser, drømme, mål, ønsker, status og værdier.
 • Læreren giver feedback og følger op på besvarelser af opgaven virtuelt eller på anden vis.

 

Dokumenter designprocessen gennem portfolio

 • Lad eleverne lave deres egen online portfolio, som de skal bruge fremover til at dokumentere deres designprocesser. Måske har de allerede en, som de er vant til at bruge, og som de så kan opdatere. Der findes mange forskellige måder og platforme at skabe en digital portfolio på.
Siden er opdateret 02. november 2022 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.