Artikel

Billedkunst - Inspiration til fjernundervisning

Du kan tilrettelægge fjernundervisningen, så eleverne får mulighed for at arbejde med alle tre kompetenceområder; billedfremstilling, billedanalyse og billedkommunikation.

Når du tilrettelægger fjernundervisning, bør du tage hensyn til den virkelighed, forældrene agerer i. I den forbindelse bør følgende faktorer indgå i overvejelserne i tilrettelæggelse af undervisningen i billedkunst:

 • Hjemmet har ikke nødvendigvis adgang til billedkunst-materialer.
 • Opgaverne bør formuleres, så eleverne selv kan orientere sig i disse og løse disse på egen hånd.
 • Der skal være en rød tråd i hjemmeundervisningen, som er tydelig for eleverne (og forældrene).
 • Det skal være tydeligt for eleverne, hvad der skal arbejdes med i løbet af dagen, og hvad de skal lære af det.

Hvordan håndterer du som billedkunstlærer at fjernundervise, samtidig med at der holdes fast i det pædagogiske sigte og kvaliteten i undervisningen? Ligesom det er tilfældet i tilrettelæggelsen af undervisning i det fysiske billedkunstværksted, er det vigtigt, at du forud for fjernundervisningen gør dig overvejelser over, hvordan undervisningen kan bidrage til elevernes læring i billedkunstforløbet.

 

Digitale muligheder ved fjernundervisning i billedkunst

Flere digitale teknologier understøtter nye kollaborative læringsprocesser i undervisningen.

 

Blogs

Du kan for eksempel oprette en blog, hvor eleverne kan publicere deres billeder. Eleverne kan sende linket til andre kammerater og familiemedlemmers mail og invitere dem til at poste indlæg og kommentere på deres billedprojekter. På denne måde kan elevernes egne billedprojekter indgå i et samspil med andres. 

 

Mindmapping

Du kan også vælge at arbejde med mindmaps med et webbaserede værktøj. Mindmapping i billedkunst giver mulighed for, at eleverne kan ideudvikle over en tematisk billedopgave, du har stillet dem. Eleverne kan samarbejde om udvikling af mindmaps i realtid, og du kan følge med i historikken og elevernes indbyrdes chat i det fælles mindmap. Elevernes mindmap kan eksporteres i forskellige formater, for eksempel som almindelige billeder. 

 

Chat

Et chatrum er et virtuelt mødested på nettet, og det kan også blive en del af læringsrummet. Eleverne kan i fællesskab analysere og diskutere kunstværker og herigennem udvikle indsigt og samarbejdsevne.

 

Eksmpler på læringsaktiviteter

Herunder kan du finde forslag til og eksempler på læringsaktiviteter inden for de tre kompetenceområder, som eleverne kan arbejde med hjemme:

 

Indskoling og mellemtrin - fjernundervisning i billedkunst 

Bryd idyllen

 • Lad eleverne undersøge forskellige tegneserier eller bogillustrationer, som findes i hjemmet.
 • Eleverne vælger en illustration, de synes er hyggelig, pæn og smuk.
 • Eleverne tegner små tusch-motiver af uhyggelige ting på små post-it, fx et spøgelse, et stirrende øje eller en hånd med kniv.
 • Motiverne på post-its klippes ud og sættes på illustrationen.
 • Eleverne fotograferer deres nye illustrationer og deler dem gennem Web 2.0 teknologier.
 • Billedsamtalen kan foregå i et virtuelt chatrum, hvor eleverne diskuterer, hvordan stemninger, kontraster og humor kan komme til udtryk i billeder.

 

Skid i køleren

 • Lad eleven undersøge forskellige piktogrammer på nettet.
 • Eleverne vælger fem piktogrammer, de synes er sjove, fx et toilet-piktogram. 
 • Eleverne tegner nu piktogrammet på et kvadratisk papir med sort tusch.
 • Piktogrammet hænges op i hjemmet et sted, hvor det ikke hører til, fx på køleskabet.
 • Eleverne fotograferer ophængningen med mobiltelefon.
 • Du opretter en blog, hvor eleverne får mulighed for at publicere link til deres piktogrammer, fx på Skoletube.
 • Billedsamtalen kan foregå på bloggen, hvor eleverne kan poste indlæg, kommentere og diskutere, hvordan den visuelle kommunikation ikke kun ligger i den håndværksmæssige udførelse af piktogrammet, men også i at piktogrammet får en medbetydning, når det fjernes fra dets oprindelige kontekst. Herigennem skabes nye billedfortællinger, og disse fortællinger er afhængige af, hvilke øjne vi ser med.

 

God dag

 • Hver hjemme-skoledag i ugen illustrerer eleverne en situation fra hjemmet.
 • Illustrationerne tegnes på post-it.
 • Eleverne fotograferer deres tegning og sms´er dem til læreren og hinanden hver dag.
 • Eleverne samtaler derhjemme om egne og andres billeder.
 • Billedsamtalen i hjemmet har fokus på elevernes umiddelbare oplevelse af billederne.
 • Du kan via sms stille spørgsmål til forskellige elementer i billedet. 

 

Sig det med emojis

 • Lad eleverne skrive en lille tekst om, hvad de bruger tiden på derhjemme.
 • Eleverne sammensætter tekstbeskederne udelukkende ved hjælp af emojis, der står ved siden af hinanden, så teksten får karakter af en rebus.
 • Eleverne sms´er emoji-beskederne til hinanden.
 • Eleverne oversætter emojiens billedsprog til skriftsprog og svarer på sms´en.
 • Billedsamtalen kan foregå på sms, hvor du skriver spørgsmål til eleverne vedrørende afsender- og modtagerforhold i billedkommunikationen, og hvordan det visuelle udtryk emojis kan udformes, samt i hvilken kontekst det optræder.  

 

 

Mellemtrin og udskoling

Map et kunstværk 

 • Eleverne vælger et kunstværk fra Statens Museums for Kunsts onlinesamling.
 • Du bruger et webbaseret mindmap-værktøj som ramme for billedanalysen.
 • Eleverne indsætter analysetekst om værkets form, indhold, budskab og perspektiv i mindmappet.
 • Billedanalysen i mindmappet deles, og eleverne kommenterer og tilføjer til hinandens billedanalyser.
 • Du følger med og giver feedback løbende, mens eleverne arbejder på deres billedanalyse.
Siden er opdateret 02. november 2022 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.