Øgede frihedsgrader

Folkeskolens frihedsgrader kan bruges til håndtering af faglige udfordringer

Coronakrisen har for nogle elever medført faglige og trivselsmæssige udfordringer, der rækker ind i skoleåret 2021/2022. Et orienteringsbrev til kommunalbestyrelserne fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet beskriver, hvordan folkeskoleloven og udvidede frihedsgrader giver kommuner og skoler mulighed for at tilrettelægge en undervisning og en skoledag, der kan imødegå faglige udfordringer hos eleverne.

Lære mere om, hvordan folkeskoleloven og udvidede frihedsgrader til skolerne giver mulighed for at tilrettelægge en undervisning og en skoledag, der kan imødegå faglige udfordringer hos eleverne her på siden.

Flere frihedsgrader og 295 mio. kr. skal understøtte et fagligt løft i 2021 | Børne– og Undervisningsministeriet (uvm.dk)

Folkeskoleloven (retsinformation.dk)

Find orienteringsbrevet om udvidede frihedsgrader på uvm.dk:

  1. Klik ind på uvm.dk via dette link
  2. Gå ned under "Udsendte breve på grundskoleområdet"
  3. Klik på "Andre breve og orienteringer på tværs af ministeriets områder"
  4. Find brevet: 25. juni 2021: Orientering om eksisterende og udvidede frihedsgrader til håndtering af faglige udfordringer i folkeskolen (pdf)
Siden er opdateret 18. august 2021 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.