Artikel

Fysik/kemi - Oversigt over digitalt tilgængelige aktiviteter til 7.-10. klassetrin

Her finder du forslag til frit tilgængelige læringsaktiviteter som eleverne kan arbejde med som en del af fjernundervisningen i fysik/kemi.

Verdensmål.nu

I Verdensmål.nu arbejder eleverne fællesfagligt med fagene fysik/kemi, biologi og geografi, og sætter gennem fire temaer fokus på globale problemstillinger. Øvelserne kan i forskellig grad gennemføres hjemme, men en væsentlig del af de praktiske øvelser er vanskelige at tilpasse til fjernundervisning pga. materialer og sikkerhedsmæssige hensyn.

Find forløbet på Astras hjemmeside

Energi på lager

Materialet sætter fokus på energi. Det er tværfagligt og opdelt i fire kapitler, der i forskellig grad inddrager stofområder fra fysik/kemi, biologi og geografi.

De tilhørende eksperimenter er vanskelige at tilpasse til fjernundervisning pga. materialer og sikkerhedsmæssige hensyn.

Find materialet på DTUs hjemmeside

Sundhed og Sygdomsbekæmpelse - Teknologien bag diagnostik og behandling

Materialet sætter fokus på mikroorganismer og teknologier. Materialet er tværfagligt og opdelt i fire kapitler, der i forskellig grad inddrager stofområder fra fysik/kemi, biologi og geografi. Øvelserne kan i forskellig grad gennemføres hjemme, men en væsentlig del af de praktiske øvelser er vanskelige at tilpasse til fjernundervisning pga. materialer og sikkerhedsmæssige hensyn.

Find materialet hos DTU

Dyrk planter på Mars

I dette engineering-forløb arbejder eleverne med det fællesfaglige fokusområde ”strålings indvirkning på levende organismer”. Udfordringen er at konstruere en plantekuvøse, så der kan dyrkes planter på Mars, hvor der er et væsentligt højere niveau af ioniserende stråling end på Jorden.

Find forløbet på Astras hjemmeside

Verdensmål.nu

I Verdensmål.nu arbejder eleverne fællesfagligt med fagene fysik/kemi, biologi og geografi, og sætter gennem fire temaer fokus på globale problemstillinger. Øvelserne kan i forskellig grad gennemføres hjemme, men en væsentlig del af de praktiske øvelser er vanskelige at tilpasse til fjernundervisning pga. materialer og sikkerhedsmæssige hensyn.

Find Verdensmål.nu på Astras hjemmeside

Energi på lager

Materialet sætter fokus på energi. Det er tværfagligt og opdelt i fire kapitler, der i forskellig grad inddrager stofområder fra fysik/kemi, biologi og geografi.

De tilhørende eksperimenter er vanskelige at tilpasse til fjernundervisning pga. materialer og sikkerhedsmæssige hensyn.

Find Energi på lager på DTU.dk

Sundhed og Sygdomsbekæmpelse - Teknologien bag diagnostik og behandling

Materialet sætter fokus på mikroorganismer og teknologier. Materialet er tværfagligt og opdelt i fire kapitler, der i forskellig grad inddrager stofområder fra fysik/kemi, biologi og geografi. Øvelserne kan i forskellig grad gennemføres hjemme, men en væsentlig del af de praktiske øvelser er vanskelige at tilpasse til fjernundervisning pga. materialer og sikkerhedsmæssige hensyn.

Find materialet på DTU.dk

Siden er opdateret 12. maj 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.