Artikel

Matematik 1.-4. klasse: Undervisning udendørs og inde med afstand

Inspiration til undervisning der kan gennemføres udenfor eller indendørs med god afstand og hygiejne.

I denne artikel findes konkrete ideer til udendørs undervisningen i matematik, der imødekommer Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Der præsenteres desuden overvejelser i forhold til, hvordan matematikundervisningen indendørs kan tilrettelægges og organiseres, så også Sundhedsstyrelsens anbefalinger om indendørs undervisning imødekommes.

 

Når undervisningen rykkes udendørs

Når undervisningen af eleverne finder sted udendørs og dermed ude af de vante rammer i klasselokalet, kræves en anden organisering og ledelse af undervisningen.  Men med rette organisering og ledelse kan mange aktiviteter, som normalt foregår i klasserummet, også gennemføres udendørs.

Læreren kan tilrettelægge undervisningen udendørs i matematik, så eleverne får mulighed for at arbejde inden for de 3 stofområder: Tal og algebra, geometri og måling samt statistik og sandsynlighed. Hertil er der også gode muligheder for at sætte de matematisk kompetencer i spil.

Udendørs undervisning i faget matematik både udfordrer og udvider det rum, der undervises i, og det er ikke muligt at planlægge alt, hvilket stiller øgede krav til læreren.

Følgende overvejelser kan indgå i tilrettelæggelsen af udendørs matematikundervisning:

 • Hvordan skabes der tydelige krav til elevernes ageren og forventninger i udendørs undervisning, så nye rutiner opbygges?
 • Hvordan tilrettelægges et fælles afsæt og en fælles opsamling på undervisningen, når den er udendørs?
 • Hvordan tilrettelægges aktiviteter, så alle elever er aktive på samme tid?
 • Hvordan tilrettelægges undervisningen, så eleverne er sprogligt aktive?
 • Hvordan tilrettelægges undervisningen, så eleverne kan samarbejde og hjælpe hinanden på afstand?
 • Hvordan skabes kreative og legbaserende læringsaktiviteter?
 • Hvordan skabes undersøgende og problemløsende aktiviteter?

 

Konkrete udendørs aktiviteter i matematik i børnehaveklassen og 1.-5. klasse

Nedenfor findes en række aktivteter, der både kommer omkring fagets stofområder og kompetencer samt tager højde for ovenstående didaktiske overvejelser, og som kan gennemføres i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Forløbene kan således gennemføres udendørs, og mange af opgaverne kan ligeledes gennemføres indendørs, hvis det er nødvendigt.

Problembehandlende opgaver

Afsættet for arbejdet med denne type opgaver er, at eleverne præsenteres for åbne opgaver, der kan løses med en problembehandlende tilgang. Et matematisk problem kan ikke løses ved hjælpe af rutineprægede metoder eller færdigheder - det kræver en undersøgelse.

Undersøgelsen kan tage udgangspunkt i fire faser, som læreren kan rammesætter og didaktisere i forhold til den pågældende elevgruppe. De fire faser er:

 1. Forstå problemet
 2. Udarbejd en plan for løsning af problemet
 3. Afprøv planen
 4. Lav en vurdering af problemløsningen

 

Konkrete problembehandlende aktiviteter kan tage afsæt i:

 • Hvor mange cykler, er der parket ved skolen?
 • Hvor mange elever, kan der være på en basketballbane (eller andet areal på skolen), hvis der skal være to meters afstand mellem personerne?
 • Hvor lang bliver rækken af skolens elever, hvis de skal stille sig op i én lang række med to meters afstand?
 • Hvor mange gange bliver der vasket hænder på skolen, hvis eleverne skal vaske hænderne hver anden time?
Siden er opdateret 04. februar 2021 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.