Forløb

9.-10. klasse: Geometriske egenskaber og sammenhænge

I forløbet introduceres eleverne for polygoner og deres egenskaber. Eleverne skal udregne areal og omkreds ud fra forskellige tilgange og med anvendelse af forskellige repræsentationer.

Forløbet er henvendt til undervisningen i matematik i 9.-10. klasse.

Anslået tidsforbrug: 4-6 lektioner.

Mål med forløbet

Forløbet er opdelt i 3 moduler med følgende faglige indhold:

Modul 1: Polygoners egenskaber

Modul 2: Udregning af areal og omkreds af polygoner

Modul 3: Udregning af areal og omkreds af polygoner med variable

I forhold til Fælles Mål arbejdes der primært med følgende kompetenceområder:

· Tal og algebra: Formler og algebraiske udtryk

· Geometri: Geometriske egenskaber og sammenhænge

· Matematiske kompetencer: Ræsonnement- og tankegangskompetence samt kommunikationskompetence.

 

Tilrettelæggelse og forberedelse

Forløbet er bygget op omkring en PowerPoint, som du kan benytte i din virtuelle undervisning sammen med eleverne. PowerPoint præsentationen indeholder 15 elevaktiviteter, understøttende billeder, filer, læreraktiviteter samt noter til brug for dig som lærer. Du finder PowerPoint nederst på siden.

I forløbet skal det dynamiske geometriprogram GeoGebra anvendes, og du kan med fordel orientere dig i dette program, før du går i gang med forløbet.

Forløbet er målrettet de fleste elever i folkeskolen, derfor kan det være nødvendigt med små justeringer og tilpasninger, så forløbet bliver særligt tilpasset den elevgruppe, du arbejder med.

Det kan også være nødvendigt at lade nogle opgaver udgå helt eller erstatte dem med andre.

Forud for forløbet kan du med fordel forberede følgende

1. Makkerpar og grupper, som eleverne skal arbejde i skrives ind i PowerPoint.

2. Etablere links til virtuelle fællesmøder og gruppemøder.

3. Etablere links til en fælles virtuel kommunikationsplatform, hvor eleverne kan dele deres arbejde.

4. Links, tider og datoer indskrives i PowerPoint.

5. PowerPoint sendes til eleverne, så de har overblik over undervisningen.

6. Gør det tydeligt for eleverne, hvordan de skal aflevere opgaverne. Gerne på samme måde undervejs i forløbet.

Didaktiske overvejelser forud for forløbet

·Hvornår og på hvilken måde skal du være tilgængelig i forhold til at give eleverne mulighed for at søge og få hjælp?

·På hvilken måde er det muligt for dig at følge med i det virtuelle gruppearbejde og makkerarbejde?

·På hvilken måde kan du sikre dig, at alle elever møder op til det virtuelle arbejde og kan finde de relevante aktiviteter og links?

 

Forløbet

Forløbet tager afsæt i den vedlagte PowerPoint præsentation, som du har mulighed for at redigere efter

dine behov.

Præsentationen er opbygget således

· Slides, der skal præsenteres af læreren, er markeret med en grøn cirkel

· Slides med aktiviteter, eleverne skal udføre, er markeret med en blå cirkel

· Slides med organisering og overblik er markeret med en rød cirkel.

 

Modul 1 (PowerPoint slide 6)

Dato og tid

Tjek ind - Virtuel fælles undervisning, jeg fortæller om: Opstart af emnet, hvad skal I lære, vi ser sammen på en opgave.

Intro - Virtuel fælles undervisning, jeg gennemgår: Polygoner og deres egenskaber.

Tjek ud -Virtuel fælles undervisning, jeg samler op på det nye: Hvad har I lært?

Gruppeaktivitet - I mødes i jeres virtuelle gruppe: I skal løse opgaver, sende besvarelsen til mig.

 

Modul 2 (PowerPoint slide 18)

Dato og tid

Tjek ind - Virtuel fællesstart, som jeg styrer: Hvad arbejdede vi med sidst, hvad skal I lære, vi ser sammen på en opgave.

Intro - Virtuel fælles undervisning, jeg gennemgår: Opgaveeksempler.

Makkeraktiviteter - I mødes virtuelt med jeres makker: Arbejde med opgaver.

Intro - Virtuel fælles undervisning, jeg gennemgår: Opgaveeksempler.

Makkeraktiviteter - I mødes virtuelt med jeres makker: Arbejde med opgaver.

Tjek ud - Makkeraktivitet.

 

Modul 3 (slide 29)

Dato og tid

Tjek ind - Virtuel fællesstart, som jeg styrer: Hvad arbejdede vi med sidst, hvad skal I lære, vi ser sammen på en opgave.

Intro - Virtuel fælles undervisning, jeg gennemgår: Opgaveeksempler.

Makkeraktiviteter - I mødes virtuelt med jeres makker: Arbejder med aktiviteter.

Individuelaktivitet - Du arbejder alene: Du arbejder med opgaver, som ligner dem, du har arbejde med som makkeraktivitet.

Intro - Virtuel fælles undervisning, jeg gennemgår: Opgaveeksempler og viser, hvordan man arbejder i GeoGebra.

Makkeraktiviteter - I mødes virtuelt med jeres makker: Arbejder med opgaver.

Tjek ud (Individuel aktivitet) - Du skriver et brev til mig og fortælle om det du har lært.

Anden inspiration

Forløbet er baseret på et materiale udarbejdet i forbindelse med ’Program for Løft af de fagligt svageste elever’. Forløbet er tilpasset til også at kunne bruges i fjernundervisningen: Forløb om undervisningsdifferentiering

Siden er opdateret 01. september 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.