Artikel

Matematik - Overblik over digitalt tilgængelige aktiviteter til 6.-10. klassetrin

Her finder du forslag til frit tilgængelige læringsaktiviteter i matematik, som eleverne kan arbejde med som en del af fjernundervisningen,

Undervisningsforløb til 6. klasse

 

Konkrete forløb om brug af matematik i virkelighedsnære sammenhænge

Forløbene tager afsæt i små filmklip med efterfølgende opgaver. Forløbene er virtuelle, og arbejdet kan med fordel laves i en virtuel gruppe. Forløbene er koblet op på Fælles Mål.

Link til matematik på dr.dk

 

Opgaver fra Kængurudagene

Opgaverne egner sig både til individuelt arbejde samt gruppearbejde. Sættene består af små anderledes og udfordrende opgaver, og formålet er at styrke elevernes interesse i at udforske matematiske problemstillinger. Opgaverne skal tænkes ind i en struktur, der passer til fjernundervisning. (Opgavesættene er udarbejdet til 6. til 7. klasse).

Link til opgaver fra Kængurudagene

 

GeoGebra

Hjemmesiden indeholder e-læringsmoduler til GeoGebra, der har til sigte at give elever i grundskolen fri adgang til at lære at bruge it i deres tilegnelse af de matematiske kompetencer. Der er opgaver til alle niveauer og derfor gode muligheder for differentiering. Opgaverne kan løses individuelt og i grupper og skal tænkes ind i en fjernundervisningsstruktur.

Link til GeoGebra

 

Matematikidéer

På hjemmesiden deles konkrete ideer og aktiviteter til matematikundervisningen. Materialerne er oplagte at benytte i fjernundervisning og i et virtuelt samarbejde mellem flere elever. Materialerne tager afsæt i undersøgende matematik og er koblet op på stofområderne og de matematiske kompetencer.

Link til Matematikidéer

 

FN´s 17 verdensmål

Materialet er lavet som afsæt for Matematikkens Dag 2019. Der er en lang række aktiviteter, hvor der arbejdes med FN´s 17 verdensmål. Det matematiske indhold spænder bredt med gode muligheder for tværfagligt samarbejde mellem flere fag. Aktiviteterne skal tænkes ind i en struktur, der passer til fjernundervisning.

Link til FN´s 17 verdensmål på matematikkensdag.dk

 

Undervisningsforløb til 7.-8. klasse

 

Konkrete forløb om brug af matematik i virkelighedsnære sammenhænge

Forløbene tager afsæt i små filmklip med efterfølgende opgaver. Forløbene er virtuelle, og arbejdet kan med fordel laves i en virtuel gruppe. Forløbene er koblet op på Fælles Mål.

Link til matematik på dr.dk

 

Nordisk matematikkonkurrence

Opgaver fra tidligere års Nordisk matematikkonkurrence. Opgaverne kan bruges i undervisningen og egner sig både til individuelt arbejde samt gruppearbejde Opgavesættene består af mindre problembehandlende opgaver og kan tænkes ind i en struktur, der passer til fjernundervisning. (Muligt at anvende i 9. og 10. klasse).

Link til Nordisk matematikkonkurrence

 

GeoGebra

Hjemmesiden indeholder e-læringsmoduler til GeoGebra, der har til sigte at give elever i grundskolen fri adgang til at lære at bruge it i deres tilegnelse af de matematiske kompetencer. Der er opgaver til alle niveauer og derfor gode muligheder for differentiering. Opgaverne kan løses individuelt og i grupper og skal tænkes ind i en fjernundervisningsstruktur.

Link til GeoGebra

 

Matematikidéer

På hjemmesiden deles konkrete ideer og aktiviteter til matematikundervisningen. Materialerne er oplagte at benytte i fjernundervisning og i et virtuelt samarbejde mellem flere elever. Materialerne tager afsæt i undersøgende matematik og er koblet op på stofområderne og de matematiske kompetencer.

Link til Matematikidéer

 

FN´s 17 verdensmål

Materialet er lavet som afsæt for Matematikkens Dag 2019. Der er en lang række aktiviteter, hvor der arbejdes med FN´s 17 verdensmål. Det matematiske indhold spænder bredt med gode muligheder for tværfagligt samarbejde mellem flere fag. Aktiviteterne skal tænkes ind i en struktur, der passer til fjernundervisning.

Link til FN´s 17 verdensmål på matematikkensdag.dk

 

Teknologiforståelse

Nyudviklet forløb til 7. og 8. klasse til afprøvning af teknologiforståelse som en del af matematikfaget. Forløbene er koblet op på stofområderne og de matematiske kompetencer, og skal tænkes ind i en struktur, der passer til fjernundervisning.

Link til teknologiforståelse i matematik

 

Undervisningsforløb til 9.-10. klasse

 

Konkrete forløb om brug af matematik i virkelighedsnære sammenhænge

Forløbene tager afsæt i små filmklip med efterfølgende opgaver. Forløbene er virtuelle, og arbejdet kan med fordel laves i en virtuel gruppe. Forløbene er koblet op på Fælles Mål.

Link til matematik på dr.dk

 

DM i Fagene

Opgaver fra tidligere års DM i Fagene kan bruges i undervisningen og egner sig både til individuelt arbejde samt gruppearbejde. Alle opgaverne er virkelighedsnære, idet de er udarbejdet i tæt samarbejde med den virksomhed, som casen omhandler. Opgaverne skal tænkes ind i en struktur, der passer fjernundervisning. (Udarbejdet til 8.-9. klasse).

Link til DM i Fagene

 

GeoGebra

Hjemmesiden indeholder e-læringsmoduler til GeoGebra, der har til sigte at give elever i grundskolen fri adgang til at lære at bruge it i deres tilegnelse af de matematiske kompetencer. Der er opgaver til alle niveauer og derfor gode muligheder for differentiering. Opgaverne kan løses individuelt og i grupper og skal tænkes ind i en fjernundervisningsstruktur.

Link til GeoGebra

 

Matematikidéer

På hjemmesiden deles konkrete ideer og aktiviteter til matematikundervisningen. Materialerne er oplagte at benytte i fjernundervisning og i et virtuelt samarbejde mellem flere elever. Materialerne tager afsæt i undersøgende matematik og er koblet op på stofområderne og de matematiske kompetencer.

Link til Matematikidéer

 

FN´s 17 verdensmål

Materialet er lavet som afsæt for Matematikkens Dag 2019. Der er en lang række aktiviteter, hvor der arbejdes med FN´s 17 verdensmål. Det matematiske indhold spænder bredt med gode muligheder for tværfagligt samarbejde mellem flere fag. Aktiviteterne skal tænkes ind i en struktur, der passer til fjernundervisning.

Link til FN´s 17 verdensmål på matematikkensdag.dk

Siden er opdateret 01. september 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.