Eksempel fra praksis

Social mentorordning går hånd i hånd med makkerlæsning

Den sociale mentorordning mellem eleverne i indskolingen og på mellemtrinnet styrker elevernes trivsel og oplevelse af at tage ansvar for skolens sociale fællesskab. 

Makkerlæring på Engdragets Skole

I mange år har Engdragets Skole arbejdet med en social mentorordning mellem indskolingen og mellemtrinnet. Når eleverne begynder i 4. klasse, skal de være mentorer for elever i 1. klasse. Mentorordningen er organiseret i dobbelte par, hvor to elever i 4. klasse sættes sammen med to elever fra 1. klasse. Eleverne på hele skolen knytter således bånd på tværs af årgange, hvor ældre elever hjælper og bidrager til, at de yngre elever har det godt i skolen. Det har medført mindre mistrivsel og mobning på skolen.

På skolen er det en del af den sociale mentorordning, at de klasser, der er knyttet sammen af en mentorordning, har mindst én dansktime i skemaet, der er parallellagt ugentligt gennem hele skoleåret. Det gælder for alle tre årgange i indskolingen og mellemtrinnet. Hermed åbnes der mulighed for fælles aktiviteter på tværs af klasser. Derudover bliver der arrangeret mindst én mentortur i løbet af året.

Fakta om indsatsen:

 • Hvad er navnet på indsatsen? Makkerlæsning med mentorer
 • Hvilke fag er indsatsen centreret omkring? Dansk
 • Hvordan er indsatsen organiseret?  Makkerlæringsforløb med niveaudelte roller, hvor elever fra 5. klasse læser parvis sammen med deres mentormakkere i 2. klasse
 • Hvad er varigheden? Mindst én time ugentligt gennem et helt skoleår
 • Hvilke klassetrin? 2. klasse og 5. klasse

 

En social mentorordning er udvidet til faglig makkerlæsning

Eleverne i mentorordningen spørger ofte, om de ikke snart skal lave noget sammen, og de glæder sig til at lave noget sammen med deres makkere. Mentorordningen er som udgangspunkt en social ordning, men skolen har besluttet udvide relationen til også at omfatte det faglige indhold og dermed drage nytte af, at eleverne gerne vil være sammen og allerede har etableret velfungerende dobbelt par.

Konkret har skolen valgt at skabe et makkerlæsningsforløb, der involverer elever i 2. og 5. klasse. Forløbet skal både generelt støtte op om elevernes sociale trivsel og læringsmakkerkulturen på skolen, og samtidig skal det konkret styrke elevernes faglighed og lyst til læsning.

 

Før forløbet

For at forberede eleverne i 5. klasse på den nye opgave, som de skal varetage, er der gennemført et forløb, der handler om, hvordan ældre elever kan støtte en yngre elev fagligt.

Læsevejlederen Paul laver oplæg for 5. klasse om feedback i læsning, og han underviser eleverne i forskellige hjælpestrategier til læsning, for eksempel bankelæsning og gentagen læsning. Paul er også behjælpelig med at finde relevant læsning til eleverne i 2. klasse.

Dansklærerne i 2. klasse har i fællesskab ansvar for at udvælge relevante evalueringsformer og har udviklet et smileyskema med tre stjerner og et ønske, som bruges i dette forløb.

Forældrene på begge klassetrin informeres også om indsatsen.

 

Under forløbet

Makkerparrene arbejder efter denne struktur i grupperne:

LÆS

 • Find en ny bog (spørg Agnes, Vilma eller Paul om niveau) eller
 • Læs videre i den bog, du er i gang med.

REFLEKTÉR

 • Når du er færdig med din bog, skal du give et kort mundtligt referat af bogen (Din makker lytter og kan hjælpe dig)
 • Arbejd med udvalgte ord fra bogen (skriv små sætninger med ordene, del ordene op, skriv med store og små bogstaver/sammenhængende skrift...)
 • Ekstra opgave: Skriv på en fælles historie på pc, hvor der bruges tale-til-tekst. Her er det et ligeværdigt samarbejde, da det handler om den fælles fantasi og ikke om staveegenskaber.

EVALUÉR

 • Daglig evaluering via smileysystem på et ark om, hvordan lektionen har forløbet.

Undervejs i forløbet har eleverne i 2. klasse udover den støtte, de får fra deres makker, mulighed for at få hjælp fra deres egne lærere og læsevejlederen. Lærere og læsevejleder byder undervejs blandt andet ind med faglig viden om skriftsproglige indsatser, der passer til elevernes læseniveau.

Eksempel på daglig evaluering:

Mille og Mikkel

Dag

Smiley

Hvorfor?

Mandag

😊

Vi fandt en god bog, og Mikkel var god til at dele ordene.

Tirsdag

😊

Mikkel læste godt, og Mille fik en ide til en ekstraopgave.

Onsdag

🙁

Mikkel syntes, at bogen var kedelig. Vi skal snart have ny bog.

 

Efter forløbet

Efter forløbet evaluerer dansklærerne indsatsen sammen med eleverne i 2. klasse.  Der er tale om klassevise evalueringer. Lærerne indleder den afsluttende evaluering ved at anvende feedbackmodellen med “Tre stjerner og et ønske” (se PDF øverst på siden). Derudover supplerer de elevernes individuelle evalueringer med en fælles evaluering i klassen, hvor eleverne skal give eksempler på, hvad de har lært socialt og fagligt. Herefter evaluerer dansklærerne og læsevejlederen indsatsen, og de aftaler, hvad næste skridt er.

Eleverne i 5. klasse gennemfører også en evaluering i klassen. Her er der fokus på at evaluere elevernes erfaringer med den nye rolle i makkerlæringen. Hvad fungerede godt (og hvorfor), hvad fungerede mindre godt (og hvorfor), og hvad skal vi gøre anderledes næste gang? Evalueringen gør eleverne mere bevidste om den opgave, som de har løst. Desuden kan evalueringen anvendes som input til forberedelse af lignende makkerlæringsforløb.

 

Lærernes råd til andre, der vil prøve kræfter med makkerlæringsforløb

 • Godt socialt samarbejde kan skabe gode læringsmiljøer.
 • Gode faglige forløb kan skabe endnu bedre sociale relationer.
 • Hav tydelige forklaringer og forventninger til mentorerne.
 • Træk nogle gode eksempler på makkerlæring frem i begge klasser, når I evaluerer forløbet.
 • Overvej, hvordan makkerlæring kan bruges på nye måder.
 • Sørg for, at både store og små elever får noget ud af forløbet.

 

Yderligere inspiration på emu.dk

Hør podcastserien "Inspiration til fagligt løft", der blandt andet har et afsnit om makkerlæring

Læs og bliv inspireret af tre konkrete praksiseksempler på arbejdet med makkerlæring

Link til den samlede materialepakke "Inspiration til fagligt løft" med inspirationsmaterialer om co-teaching, makkerlæring, undervisning i mindre grupper samt intensive lærngsforløb. 

 

Kreditering

Artiklen er udarbejdet for Børne- og Undervisningsministeriet af et konsortium bestående af Rambøll, VIA University College og Københavns Professionshøjskole.

 

Siden er opdateret 21. maj 2021 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.