Eksempel fra praksis

Gå på opdagelse i historien i par og grupper

Eksemplet beskriver en historisk byvandring i 8. klasse med undervisning i makkerpar og grupper, hvor elevernes samarbejde om at undersøge, analysere og formidle skaber en struktureret ramme for læring.  

  Bygger videre på tidligere indsats

  Flemming er historielærer i 8. klasse. Han trækker på erfaringer fra sidste år, hvor klassen i forbindelse med et tværfagligt forløb blev introduceret for makkerlæring som metode. Flemming ser et stort potentiale i at bygge videre på disse erfaringer ved at inddrage makkerlæring i historieundervisningen.

  Når Flemming arbejder med makkerlæring, bruger han ofte et skema med fokuspunkter, som eleverne kan bruge, når de skal præsentere for hinanden. Skemaet kan anvendes i alle fag. Det er den specifikke opgave, der arbejdes med, der giver toning ind i det fag, der er i fokus.

  Fakta om indsatsen:

  • Hvad er navnet på indsatsen? Makkerlæring
  • Hvilket fag er indsatsen centreret omkring? Historie
  • Hvordan er indsatsen organiseret? Makkerlæring i par og grupper
  • Hvad er varigheden? 3-4 uger i alle historietimerne
  • Hvilke(t) klassetrin? 8. klasse

   

  Industrialiseringens bygninger

  Som et led i undervisningsforløb om industrialiseringen i 8. klasse har Flemming forberedt et tema om historiske bygninger. Flemming har udvalgt fire bygninger, som eleverne allerede kender; banegården, stormagasinet, en produktionshal samt en centralt placeret boligbebyggelse, der knytter sig til en gammel industrivirksomhed i lokalområdet.

  Alle elever skal besvare følgende opgave med afsæt i én bygning, som Flemming har valgt til dem:

  • Beskriv bygningen. Hvornår blev den bygget, hvem byggede den, og hvad skulle den bruges til?
  • Hvilke kendetegn ved bygningen kan du koble til industrialiseringen i Danmark?
  • Hvad bliver den brugt til i dag? Hvad har forandret sig og hvorfor?

  Opgaven giver eleverne muligheder for at arbejde med de tre kompetenceområder i historie: Kronologi og sammenhæng, kildearbejde og historiebrug. Forløbet strækker over fire moduler.

   

  Sammensætning af par og grupper

  Flemming er bevidst om, at sammensætningen af par og grupper er vigtig for elevernes udbytte af forløbet. Han lægger vægt på, at de elever, der sættes sammen i makkerpar og grupper, har forskellig viden. Ofte anvender Flemming gruppearbejde i kombination med makkerlæring. Et kort gruppearbejde umiddelbart før makkerlæringen bidrager til at sikre, at alle eleverne får støtte til at udvikle deres viden om emnet.

  Når Flemming sammensætter makkerpar og grupper, overvejer han elevernes faglige niveau og deres evne til at samarbejde. Han søger at udfordre sine egne fordomme om eleverne. Det er vigtigt for Flemming, at eleverne er gode ved hinanden, at de er bevidste om, at de skal kunne anvende den viden, de får, og derfor tager ansvar for hinandens læring.

   

  Modul 1-2: Undersøgelse med afsæt i foto fra byvandring, interview og tekstlæsning

  Temaet bliver indledt med en historisk byvandring i makkerpar. Alle elever er sat sammen med en makker, der ikke har den samme bygning, som de selv har. Eleverne skal på deres byvandring tale om opgavens tre spørgsmål, og hvad de i forvejen ved om industrialiseringen.

  Eleverne skal på byvandringen tage billeder på deres mobil af de udvalgte historiske bygninger. Derudover skal de hver især med afsæt i andre typer kilder undersøge den bygning, som de har ansvar for. Flemming har fundet en historisk artikel om hver af de fire bygninger. Alle elever skal læse mindst én artikel og foretage et interview med mindst én person om den bygning, de har ansvar for. Det kan for eksempel være andre personer, der har været i bygningen, eller en ekspert.

   

  Modul 3: Gruppevis analyse og makkerlæring

  Efter den indledende undersøgelse i makkerpar samles eleverne i klassen. Flemming rammesætter modulets formål. Eleverne skal besvare opgaven med afsæt i en analyse af data fra forskellige kilder (foto, tekster, interview mv.).

  Første del af modulet foregår i gruppearbejde, hvor alle elever har undersøgt den samme bygning. Formålet med gruppearbejdet er, at eleverne drøfter deres svar på opgavens tre spørgsmål. Det gør de ved at dele og analysere de data, de hver især har indsamlet. Alle elever tager noter, der fungerer som deres forberedelse til makkerlæringen.

  Derefter mødes eleverne igen i makkerpar. Begge elever skal nu fremlægge svarene på opgaven med afsæt i hver deres bygning. Den ene fremlægger, mens den anden elev har til opgave at være aktivt lyttende og bruge den kendte skabelon til at stille spørgsmål. Herefter laver de en kort feedbacksession, hvorefter de bytter roller.

   

  Modul 4: Formidling og feedback

  Forløbets sidste modul afsluttes i plenum. Formålet med modulet er, at hele klassen deler deres viden og svar på opgaven.

  Der etableres fire nye grupper. Hver gruppe har ansvar for at formidle deres svar på opgaven om en bygning . Det er imidlertid ikke de elever, der har haft ansvar for at indsamle data og undersøge bygningen, der formidler viden om bygningen. Det gør deres makker derimod.

  Formidlingen forberedes i første del af modulet i de fire grupper, der skal forberede et kort oplæg om hver deres bygning. I anden del af modulet fremlægger grupperne deres oplæg. Flemming og resten af klassen giver feedback efter hvert oplæg. Flemming afslutter forløbet, hvor han blandt andet opsummerer hovedpointer om industrialiseringen i Danmark.

   

  Flemmings råd til andre lærere, der vil arbejde med makkerlæring i udskolingen

  Flemmings forløb om industrialiseringens bygninger er bygget op efter en enkel model, som han har anvendt i andre makkerlæringsforløb. Modellen kan let oversættes til andre fag.

  Følgende tjekliste sikrer fokus på, hvornår og hvordan du som underviser kan udvikle makkerlæring i din klasse:

  • Skab et godt samarbejde i klassen.
  • Når eleverne bliver gode til makkerlæring, er metoden velegnet, når et emne afsluttes.
  • Rollen som fremlægger kan støttes gennem gruppearbejde inden fremlæggelse.
  • Rollen som modtager kan støttes med hjælp til spørgsmål og senere fremlæggelse.
  • Brug elevernes evaluering og din egen evaluering til forberedelse af kommende forløb.

   

  Yderligere inspiration på emu.dk

  Hør podcastserien "Inspiration til fagligt løft", der blandt andet har et afsnit om makkerlæring

  Læs og bliv inspireret af tre konkrete praksiseksempler på arbejdet med makkerlæring

  Link til den samlede materialepakke "Inspiration til fagligt løft" med inspirationsmaterialer om co-teaching, makkerlæring, undervisning i mindre grupper samt intensive lærngsforløb. 

   

  Kreditering

  Artiklen er udarbejdet for Børne- og Undervisningsministeriet af et konsortium bestående af Rambøll, VIA University College og Københavns Professionshøjskole.

  Siden er opdateret 21. maj 2021 af emu-redaktionen
  Rettigheder:

  Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
  Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.