Makkerlæring

Materialet beskriver, hvad lærere og ressourcepersoner bør være opmærksomme på i forbindelse med tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af en undervisning, hvor der anvedes makkerlæring.

Derudover indeholder materialet artikler og podcast, som beskriver lærere og ressourcepersoners konkrete erfaringer med arbejdet med makkerlæring i undervisningen.

gsk_corona_inspiration til fagligt løft_makkerlæring