Artikel

Historie - Overblik over digitalt tilgængelige aktiviteter til 6.-10. klassetrin

Her finder du forslag til frit tilgængelige læringsaktiviteter som eleverne kan arbejde med som en del af fjernundervisningen i historie.

Hvad skal vi med skolen?

Samfundet, og måden vi lever på, forandrer sig. Gennem tiden også skolen og undervisningen. Du og eleverne oplever netop nu i Covid-19-karantænen, at der sker store forandringer på din skole og i undervisningen. Så hvordan mon samfundet og skolen er om 25 år? Dette forløb er velegnet til kildearbejde og historiebrug.

Find forløbet hos HistorieLab.dk

Link til Hvad skal vi med skolen?

 

Silkevejen

”Børnene på Silkevejen” er 5 korte dokumentarfilm a 20 min. om børn og unge, der bor på den gamle handelsrute mellem Kina og Europa, kaldet Silkevejen.

Undervisningsforløbet handler om at skabe indsigt i, at alle mennesker er historie- og samfundsskabte såvel som historie- og samfundsskabende.

Velegnet til historie, dansk og samfundsfag.

Find film og forløb på filmcentralen.dk

 

Historiske epidemier og virusser

Gennem forskellige kilder får eleverne i dette forløb indsigt i, hvordan epidemier og virusser lejlighedsvis har ramt befolkninger. Forløbet giver eleverne viden om epidemier samtidig med, at de træner deres kildelæsning.

Find forløbet på kilderne.dk

Refleksioner under Covid-19 karantænen

Hvad er skolens rolle i samfundet – før, nu og i fremtiden? Er skolen i virkeligheden blot et styringsinstrument for staten, og kan man dermed aflæse politiske, sociale, økonomiske og kulturelle interesser i den danske skolehistorie? Velegnet til kronologi og sammenhæng og kildearbejde.

Find forløbet hos HistorieLab.dk

Link til Hvad skal vi med skolen?

 

Indførelsen af demokrati

Gennem originale kilder får eleverne indsigt i, hvordan demokratiet blev indført i Danmark, og hvordan det i begyndelsen var for mænd med penge. Imens bruger eleverne deres kildekritiske værktøjer i praksis.

Find forløbet på kilderne.dk

 

Dagens Grønland

Grønland og Danmark er forbundet i rigsfællesskabet. Interaktive undervisningsforløb giver eleverne en rig oplevelsesrejse i den grønlandske verden, vækker tanker, undren og nysgerrighed og sætter Grønland på elevernes indre verdenskort.

Velegnet til dansk, historie, samfundsfag og kristendomskundskab

Find forløb på dagensgrønland.dk

9. april 1940.

Handlede Danmark klogt, da vi overgav os til tyskerne, og hvad var der mon sket, hvis Danmark havde handlet anderledes? En kort film og et kontrafaktisk online dilemmaspil, hvor hver elev indtager rollen som Danmarks statsminister Thorvald Stauning og vælger de beslutninger, de ville træffe i de afgørende timer, hvor Danmark blev besat af tyske tropper. Elevernes militære og politiske valg vil skabe den følgende danmarkshistorie.

Velegnet til kronologi og sammenhæng, kildearbejde og historiebrug.

Find forløbet på HistorieLab.dk

 

”Far, hvad er fred?”

Her finder du et undervisningsforløb til en digital udstilling om befrielsen 5. maj 1945, baseret på fortællinger.

Velegnet til kildearbejde og historiebrug, samt til samfundsfag (demokrati) og kristendomskundskab (livsfilosofi og etik).

Find forløbet på Museerne i Fredericias hjemmeside

Hverdagen under Corona-krisen Hvilke historier skal museet fortælle om 100 år? Eleverne arbejder i forløbet både med produkt, historiebevidsthed og udvælgelse af kilder.

Find forløbet på Museerne i Fredericias hjemmeside

 

”Tro, magt og medier”

I forløbet tages eleverne på rejse gennem kristne propagandafilm, enestående dokumentation af gamle afrikanske stammer og deres skikke, videobreve fra missionærbørn og indslag fra lokal-tv, hvor missionærerne fortæller om deres arbejde. Eleverne arbejder med at skabe egne videoproduktioner. Velegnet til historie (kildearbejde og historiebrug) og kristendomskundskab (kristendommens historie og ikke-kristne religioner).

Find forløbet her

Siden er opdateret 20. maj 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.