Intensive læringsforløb

Materialet beskriver, hvad lærere og ressourcepersoner bør være opmærksomme på i forbindelse med tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af intensive læringsforløb.

Derudover indeholder materialerne artikler og podcast, som beskriver lærere og ressourcepersoners konkrete erfaringer med anvendelse af intensive læringsforløb.

gsk_corona_inspiration til fagligt løft_intensive læringsforløb

Inspirationsmateriale

Intensive læringsforløb og turboforløb