Inspiration til fagligt løft

Nyt inspirationskatalog med viden om og inspiration til indsatser, der kan styrke elevernes faglige udvikling og motivation.
 

For at mindske risikoen for et varigt fagligt efterslæb for elever, der er blevet hårdt ramt af situationen med nødundervisning, skal målrettede og kompenserende indsatser give eleverne et fagligt løft.

Inspirationsmateriale
Her på siden findes viden om og inspiration til fire indsatser, der kan styrke elevernes faglige udvikling og motivation. Inspirationsmaterialet indeholder:

  • Viden om indsatserne målrettet skoleledelse og ressourcepersoner
  • Et prioriterings- og planlægningsredskab til skoleledelsen
  • Materiale med inspiration til tilrettelæggelse og gennemførsel af indsatserne
  • Eksempler fra praksis målrettet forskellige fag og klassetrin
  • Podcastserie med lærere, der fortæller om deres erfaringer med en af indsatserne

Materialepakkerne er udarbejdet i et tæt samarbejde med en række skoler, der generøst har stillet deres viden og erfaringer fra praksis til rådighed.

Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke de 13 skoler: 
Antvorskov skole, Holme skole, Hørve Skole, Katrinedals Skole, Langmarkskolen, Lystrup skole, Samsøgade skole, Skovbyskolen, Skovvangskolen, Skåde Skole, Sofiendalskolen, Trekronerskolen og Viby skole.

Fire indsatser, der kan styrke elevernes faglige udvikling
Co-teaching
Makkerlæring
Undervisning i mindre grupper
Intensive læringsforløb
Podcast: Inspiration til fagligt løft