Inspiration til fagligt løft

Få viden om og inspiration til, hvordan I som skole kan styrke elevernes faglige udvikling og motivation.

For at mindske risikoen for et varigt fagligt efterslæb for elever, der er blevet hårdt ramt af situationen med nødundervisning under corona, skal målrettede og kompenserende indsatser give eleverne et fagligt løft.

Der er i den forbindelse udviklet et inspirationskatalog målrettet skoleledelsen og ressourcepersoner samt materialepakker målrettet lærere og ressourcepersoner om fire indsatser, der kan styrke elevernes faglige udvikling.

Inspirationskataloget indeholder:

  • viden om fire indsatser, der kan styrke elevernes faglige udvikling
  • et prioriterings- og planlægningsredskab

Materialepakkerne stiller skarpt på:

  • tilrettelæggelse og gennemførsel af indsatserne
  • eksempler fra praksis målrettet forskellige fag og klassetrin
  • lærere, der fortæller om deres erfaringer med en af indsatserne i en podcastserie.

Materialepakkerne kan findes på disse sider på emu.dk:

Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke de 13 skoler, der generøst har stillet deres viden og erfaringer fra praksis til rådighed: Antvorskov Skole, Holme skole, Hørve Skole, Katrinedals Skole, Langmarkskolen, Lystrup Skole, Samsøgade Skole, Skovbyskolen, Skovvangskolen, Skåde Skole, Sofiendalskolen, Trekronerskolen og Viby Skole.

Siden er opdateret 09. juli 2021 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.