Artikel

Inspiration til faglig udvikling i en corona-tid

Børne- og Undervisningsministeriet lancerer nyt inspirationskatalog, der sætter fokus på, hvordan elevernes faglige udvikling kan styrkes i en tid med corona. 

Efter hjemsendelser og nødundervisning kan der være behov for at styrke den faglige udvikling i eksempelvis udvalgte fag eller for enkelte elever. På den baggrund er der udarbejdet et nyt inspirationskatalog med viden om og overblik over, hvordan der kan arbejdes med fire udvalgte indsatser, der kan bidrage til at styrke elevernes faglige udvikling. Enten i perioden frem mod sommerferien eller i forbindelse med planlægningen af det kommende skoleår. 

De fire indsatser er:

  • Co-teaching
  • Makker læring
  • Undervisning i små grupper
  • Intensive læringsforløb

I inspirationskataloget kan du læse mere om de fire indsatser, som ifølge forskere og praksiseksperter har stor relevans og potentiale i den aktuelle situation. 

Læs inspirationskataloget her.

En større materialepakke

Inspirationskataloget er iværksat i forbindelse med den politiske aftale  om håndtering af faglige udfordringer og indsatser for at styrke trivslen fra februar 2021. 

Kataloget er en del af en større materialepakke, hvor der lanceres en række understøttende materialer i løbet af maj måned 2021. 

Webinar 

Den 20. maj kl. 15.00 afholdes der et webinar, der med udgangspunkt i inspirationskataloget giver en introduktion til arbejdet med de fire indsatser. Webinaret er målrettet skoleledelse og lærere. Læs mere om webinaret her.