Artikel

Inspiration til et styrket forældresamarbejde i børnehaveklassen og 1. klasse

Artiklen giver inspiration til, hvordan du som lærer kan arbejde med forældresamarbejdet og klassens sociale liv og fællesskab, når skolen er lukket ned grundet COVID-19.

Forældresamarbejdet er et vigtigt element i skolens arbejde med elevernes faglige og sociale udvikling også under COVID-19. Derfor er det vigtigt, at skolen fortsat støtter op ved at orientere forældre om alternative former for, hvordan de kan være sammen, og sender et tydeligt signal om hvorfor samarbejdet imellem forældrene er vigtigt.

Et velfungerende forældregruppe tager afsæt i, at forældrene lærer både hinanden, og hinandens børn at kende.

 

Forslag til aktiviteter, der kan styrke kendskabet mellem forældrene og elever

Som team og kontaktforældregruppe er her en række ideer til, hvordan I kan styrke forældrekendskabet:

 1. Præsentationsvideo
  Alle familier laver en lille præsentationsfilm om deres familie. For eksempel hvem er de i familien, hvor bor de, rundvisning af hjemmet, hvad kan de lide at lave sammen. Videoen deles herefter, så alle familier kan se dem.
 1. Nissevenner
  I december kan alle være nisse for hinanden. Alle får en familie, de skal være nisse for. Der bliver aftalt en dato, hvor man gætter hinandens nisse. De forskellige familier lægger noget i hinandens postkasser eller stiller en lille ting uden for døren. Man kan også være en sød drillenisse og lave lidt sjov. De ting, man oplever nissen laver, kan man tage billeder af og lægge på klassens side. Denne kommunikation kan ske på Aula.
   
 2. Virtuelle spil og lege
  Man kan lave virtuelt banko, Kahoot eller en forældregruppe kan stå for et løb med appen Woop. Nogle af de spørgsmål der bruges, kan være spørgsmål om hinanden, for eksempel ”hvem har sovet i shelter og er blevet vækket af en ko”. Så skal man gætte imellem fire familier.
   
 3. Lav en udfordring
  Familierne kan også lave en udfordring til hinanden. Eksempelvis har KFUM-Spejderne lavet projektet ”Taudfordringen” som skal motivere unge til at komme ud i naturen og give dem noget at være sammen om på afstand.

  En udfordring kan være, hvilken familie der kan lave det højeste tårn. Hvorefter billederne bliver delt mellem familierne. Eller man kan se, hvilken familie der kan samle mest skrald med inspiration fra ’Ny folkebevægelse samler skrald’. Se evt. Facebook-gruppen #skridtogskrald

 

Inspiration til at forældrene lærer hinandens børn at kende

Ud over styrkelse af forældrekendskab er det også vigtigt, at forældrene lærer de andre børn at kende. Dette kan med fordel organiseres af forældregruppen. Nedenfor er der en række forslag til, hvordan dette kan understøttes:

 1. Kontaktkatalog
  Med et kontaktkatalog i hånden får forældrene billeder af de andre børn og forældre.  Se inspiration til dette på forældrefiduser.dk
   
 2. Lav legegrupper for børnene
  Få børnehaveklasselederen eller læreren til at hjælpe med legegruppen. Legegrupper er med til at sikre, at alle børn er med i klassens sammenhold. Hvis man er utryg ved at have andre børn med hjem i forbindelse med COVID-19, så findes der mange gode ideer til, hvordan man kan bruge uderummet. Man kan beholde de samme grupper hele året.

  De Frivilligt Drenge- og Pigeforbund (FDF) har samlet otte lege, som børn kan lege sammen med afstand til hinanden til inspirationHent hæftet Inspiration til skoler - leg sammen på afstand
  Derudover har FDF samlet inspiration til mange andre lege på Legedatabasen.dk.

 

Samarbejdet mellem forældrene

Forældre er de vigtigste rollemodeller i børnenes verden i forhold til, hvordan de kommunikerer, agerer og reagerer i sociale sammenhænge. Vi ved, at den måde et barns forældre taler om andre forældre på, har en afsmittende betydning for, hvordan børn kommunikerer med hinanden. Indirekte konflikter mellem forældrene kan således udvikle sig til at blive børnenes direkte konflikter.

Derfor er det vigtigt, at skolen støtter op om en velfungerende forældregruppe. Dette kan bidrage til, at forældrene kan tale godt sammen og løse eventuelle problemer i klassens fællesskab og herigennem skabe en rummelig og velfungerende klasse, hvor alle elever trives.

Som skole og lærerteam er det derfor vigtigt, at I har fokus på, hvordan I kan nytænke jeres arbejde med at understøtte forældresamarbejdet og forældrenes kendskab til hinanden under COVID-19. Dette er især vigtigt for forældre til børn i børnehaveklasserne og indskolingen generelt, da forældrene ikke nødvendigvis kender hinanden, og fordi COVID-19 har gjort det sværere at mødes fysisk.

 

Skolens opgave

Forventninger til forældresamarbejdet er ikke ændret i forbindelse med COVID-19, men deltagelsesmulighederne har ændret sig. Derfor er det vigtigt, at I som skole/team melder tydeligt ud til forældregruppen, hvad der forventes af samarbejdet mellem skolen og forældre, forældre og skolen, samt mellem forældrene internt. Det kunne eksempelvis være i forhold til:

 • Hvordan forældrene er medspillere i forældresamarbejdet og hvordan forældrenes bidrag er velkomne og har betydning.
 • Hvordan der kommunikeres vigtige informationer ud i klassen.
 • Hvordan foreksempel online-møder, digitale værkstøjer m.m. anvendes som en del af forældresamarbejdet.
   

Kontaktforældre

Mange skoler har tradition for at udpege kontaktforældre i klasserne ved det første forældremøde.
Kontaktforældrene kan være et bidrag til at skabe et positivt miljø blandt elever og forældre. Det behøver ikke at være kontaktforældrene, der står for de sociale arrangementer for klassen. De kan for eksempel lave et årshjul, hvor alle forældre bliver involveret. Her kan man også sætte forældre sammen på tværs, så de ikke er sammen med dem, de plejer.

Det kan være en god ide at inddrage kontaktforældrene i forhold til, hvordan der kendskabet mellem forældrene kan understøttes i en tid med COVID-19.

Find mere viden og inspiration om forældresamarbejde på emu.

 

 

Siden er opdateret 09. juli 2021 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.