Artikel

Fransk - Overblik over digitalt tilgængelige aktiviteter til 6.-10. klassetrin

Her finder du forslag til frit tilgængelige læringsaktiviteter, som eleverne kan arbejde med som en del af fjernundervisningen i fransk. 

Undervisningsforløb til 6. klasse

Materiel scolaire

Aktiviteten består af tre interaktive øvelser:

  • sortering af skoleting i kategorier
  • øve sig i un/une/des
  • spillet ”Jeu du pendu”.

Eleverne arbejder med ordforråd og sprogligt fokus. Niveau: A1

Find øvelserne her

 

Musique

Video, hvor elever fra et collége i Clermont-Ferrand taler om deres musiksmag og yndlingskunstner.

Eleverne skal lære at give udtryk for deres egen mening omkring musiksmag. Eleverne skal som afslutningsopgave lave en lille video af dem selv, hvor de præsenterer deres yndlingskunstner.

Materialet indeholder en kort video, lydudskrift, lærervejledning og elevark.

Eleverne arbejder med kulturforståelse, lytning og præsentation. Niveau: A1

Se videoen her

 

On écrit sur les murs

Forløbet tager afsæt i arbejdet med sangen af gruppen “Kids United”. Eleverne skal lægge mærke til forskellige verber, når de ser videoen og derefter selv tegne og skrive andre bevægelsesverber. Eleverne skal udtrykke deres ønsker på forskellige figurer i arbejdsarket. I stedet for at hænge disse op i klassen, kan eleverne tage et foto af disse og poste dem i en Padlet eller anden form for et fælles dokument.

Materialet indeholder en musikvideo, sangteksten, lærervejledning og elevark. Derudover indeholder lærervejledningen bl.a. links til en animeret video, materiale om Kids United, Facebookside mm.

Eleverne arbejder med lytning og skriftlig kommunikation. Niveau: A1

Find materialet her

Undervisningsforløb til 7.-8. klasse

L’Afrique francophone

Eleverne skal arbejde med at benævne frankofone lande i Afrika. De arbejder med præpositionerne ”en” og ”au”, farver, landenes flag og officielle sprog. Aktiviteten kan suppleres med en lille interaktiv øvelse, hvor typiske madretter skal kombineres med deres oprindelsesland.

Materialet indeholder en lærervejledning og et elev arbejdsark. Der er franske undertekster på videoen.

Eleverne arbejder med kulturforståelse, informationssøgning og sprogligt fokus. Niveau: A1

Læs mere på fransksprog.dk

Interaktiv øvelse kan findes her

 

Le sport

Video hvor elever og deres lærer fra et collége i Clermont-Ferrand taler om sportsgrene.

Eleverne skal lære at fortælle om sportsgrene og udtrykke deres egen mening om dem. Afslutningsvis skal eleverne lave en lille undersøgelse over, hvilke sportsgrene deres kammerater dyrker, og hvad de synes om dem. Denne øvelse vil kunne laves virtuelt.

Materialet indeholder en kort video, lydudskrift, lærervejledning og elevark. Der er franske undertekster på videoen.

Eleverne arbejder med kulturforståelse, lytning og samtale. Niveau: A1

Find aktiviteten her

 

L’argent et nous

Video hvor elever fra et collége i Clermont-Ferrand taler om lommepenge.

Eleverne skal lytte efter, hvor mange lommepenge de franske elever får, og hvad de skal lave for at få dem. Efterfølgende skal de selv lære at udtrykke sig omkring egne lommepenge. Eleverne skal som afslutningsopgave i grupper planlægge en aktivitet, hvor de kan tjene penge til et projekt. Dette kan gennemføres virtuelt, hvorefter eleverne virtuelt præsenterer deres plan, eller de kan præsentere den, når de kommer tilbage på skolen.

Materialet indeholder en kort video, lydudskrift, lærervejledning og elevark. Der er franske undertekster på videoen.

Eleverne arbejder med kulturforståelse og lytning. Niveau: A2

Find aktivitet om lommepenge her

 

Eurovision 2016 Biographie d’Amir

Eleverne arbejder med at søge informationer om det internationale melodigrandprix og sangeren Amir på nettet, landenes navne og ordenstal. De skal selv skrive en lille biografi om en sanger, de kender. Amir repræsenterede Frankrig ved det internationale melodigrandprix med sangen: ”J’ai cherché”. Materialet kan evt. suppleres ved at eleverne ser/lytter til sangen.

Materialet indeholder elev arbejdsark, lærervejledning samt link til kunstnerens hjemmeside. Denne er dog svær.

Eleverne arbejder med informationssøgning og skriftlig kommunikation. Niveau: A2

Læs mere på fransksprog.dk

Link til: Amir: ”J’ai cherché”

 

Forløb om romantik

Med afsæt i kortfilmen ”Aime-moi” og temaerne kærlighed og romantik, skal eleverne præsentere personer samt udtrykke mening og holdning til, hvad romantiske handlinger kan være for dem.

Eleverne arbejder med mundtlig og skriftlig kommunikation. Niveau: A2

Se filmen her

Læs mere på mitcfu.dk

Undervisningsforløb 9.-10. klasse

Le système scolaire en France

Eleverne arbejder med kulturforståelse gennem lytning til tre små lydfiler samt en grafisk fremstilling af det franske skolesystem. Afhængigt af, om klassen allerede har arbejdet med ”Le système scolaire en France”, vil materialet også kunne anvendes i slutningen af 8. kl.

Materialet indeholder en lærervejledning og elev arbejdsark.

Eleverne arbejder med lytning og kulturforståelse. Niveau: A2.

Læs mere på fransksprog.dk

 

Alors on danse

Aktiviteten tager afsæt i arbejdet med sangen af Stromae. Eleverne arbejder med at kunne udtrykke sig omkring personlige problemer.

Materialet indeholder en lærervejledning, elevarbejdsark, link til musikvideoen samt liste over ordforråd.

Eleverne arbejder med lytning og sprogligt fokus. Niveau: A2.

Find forløbet her

 

Forløb om romantik

Med afsæt i kortfilmen ”Aime-moi” og temaerne kærlighed og romantik, skal eleverne præsentere personer samt udtrykke mening og holdning til, hvad romantiske handlinger kan være for dem.

Eleverne arbejder med mundtlig og skriftlig kommunikation. Niveau: A2

Læs mere på mitcfu.dk

Siden er opdateret 20. maj 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.