Forløb

7.-8. klasse: Kaugummiblase

Dette forløb lægger op til, at eleverne arbejder i et task-baseret skriveforløb, som tager afsæt i kortfilmen Kaugummiblase.  

Forløbet er henvendt til undervisningen i tysk i 7.-8. klasse.

Forventet tidsforbrug: 6-8 lektioner.

 

 

Kortfilmens tema har fokus på venskab og teenageliv. Eleverne skal forestille sig at kommunikere på Messenger, både undervejs i filmen med hovedpersonen Emma og også efterfølgende i rollen som den anden hovedperson, Lasse.

 

Mål med forløbet

I forløbet er der primært fokus på kompetenceområdet skriftlig kommunikation. Eleverne skal arbejde med kortfilmen gennem en task-baseret tilgang med før-, under- og efteraktiviteter. De skal derigennem tilegne sig relevante ord og chunks inden for temaet Jung Sein, så de kan kommunikere skriftligt i et forståeligt sprog i en autentisk situation.

 

Tilrettelæggelse og forudsætninger

Forløbet tænkes gennemført på en virtuel samarbejdsplatform.

Kortfilmen ”Kaugummiblase” findes på CFU. Forløbet kræver, at eleverne har adgang.

Du kan med fordel overveje, hvordan organiseringen i forløbet kan tilpasses din elevgruppe. Eksempelvis kan eleverne samarbejde om arbejdet med ord og chunks, forståelsesspørgsmål og eventuelt også skriveskabelonen. Efterfølgende kan de individuelt besvare de to skriveopgaver, der er i dette forløb. Eleverne kan samarbejde i makkerpar eller mindre grupper. Du kan overveje at lade makkerparrene/grupperne dele et dokument med dig, således at du løbende kan følge med i deres arbejde.

Se filmen Kaugummiblase på mitCFU

 

Forløb

Forløbet er inddelt i tre faser.

I forbindelse med en fælles opstart i det virtuelle møderum kan du gruppere eleverne og forklare dem, at arbejdet med kortfilmen Kaugummiblase er inddelt i tre dele, hvor de skal arbejde med:

1)  Filmplakat og forforståelse.

2)  Første del af kortfilmen (lære ord og chunks, besvare spørgsmål til indhold og skrive en besked).

3)  Anden del af kortfilmen (lære ord og chunks, besvare spørgsmål til indhold og skrive en lidt længere tekst.

 

Fase 1: Filmplakat og forforståelse

Som overordnet indgang til forløbet kan eleverne arbejde med forforståelse ud fra filmplakaten. Du kan vælge at præsentere opgaven for alle elever i det virtuelle møderum, så alle hører eventuelle opklarende spørgsmål.

Filmplakaten kan findes på imdb.com. 

Forslag til spørgsmål til plakat:

 • Was bedeutet der Titel?
 • Was siehst du auf dem Poster?
 • Wovon handelt der Film?

Du kan overveje, hvordan eleverne skal arbejde med opgaverne. Eksempelvis kan de skrive noter og forberede mundtligt at give bud, når de mødes i det virtuelle møderum med et andet makkerpar, eller de kan skrive svarene.

Du kan på skift lytte til makkerparrene i grupperummene og give feedback på, om de anvender hele sætninger i deres svar.

 

Fase 2: Arbejdet med første del af kortfilmen

Før eleverne ser filmen

I det fælles virtuelle møderum kan eleverne introduceres til arbejdet med ord og chunks til scenerne fra start til minuttal 8.38 – det er vigtigt, at de arbejder med opgaverne, før de ser første del.

Forslag til relevante ord og chunks

 • Du bist ja komisch
 • Ich war das nicht   
 • Was hast du vor?
 • Komm lab mal eins aufmachen
 • Ich habe eigentlich viel zu tun  
 • Du hast meine Kondome geklaut
 • Du brauchst sie doch auch nicht  
 • Ich dachte, wir wollten keinen Sex haben
 • Das ist doch nur eine Phase

Ideer til aktiviteter med ord og chunks: mix og match, oversætte, gætte eller lave spørgsmål/svar med ord og chunks.

Under: Mens eleverne ser filmen

I det fælles virtuelle møderum kan du, for at understøtte elevernes forståelse, med fordel gennemgå nogle udvalgte spørgsmål, som eleverne skal besvare efter at have set første del.

Forslag til spørgsmål

 • Wie schmecken Lasse‘s Lieblingskaugummis?

 • Wer hat die Kondome gekauft?

 • Womit spielen Lasse und Emma im Zimmer?

 • Warum will Lasse nicht mit Emmas Familie nach Paris fahren?

Du kan overveje, om makkerparrene skal besvare spørgsmålene mundtligt eller skriftligt, og om de skal aflevere til dig eller sende/tale med en af de andre grupper om deres svar. Formativ feedback kan have fokus på, at eleverne svarer i hele sætninger.

Efterfølgende kan du vise eleverne, hvor de finder filmen. De skal starte med at læse intro til filmen, og mind dem om, at de skal stoppe filmen ved tiden: 8.38. Du kan opfordre eleverne til at se sekvensen flere gange.

Herefter kan du vælge, at eleverne arbejder individuelt med den næste opgave, hvor de skal skrive et svar på for eksempel 30 - 40 ord til Emma på Messenger.

Forslag til opgaveformulering

Du bist Emmas beste Freundin/Freund, und du erhältst jetzt eine Nachricht auf Messenger:

Alles ist Scheibe – Lasse will mich nicht sehen, er ist in Jana verliebt. Mama ist verrückt, sie meint, dab ich make up anhaben mub.........Papa sagt nichts-  Mama bestimmt alles.  Was soll ich tun? Kannst du mir helfen? Was denkst du?“

Du kan vurdere, om nogle elever har brug for yderligere hjælp og stilladsering for at komme i gang med opgaven. Måske skal du give nogle sætningsindledere?

Eleverne kan sende deres besvarelser til dig. her kan det formative feedbackområde være anvendelse af hele sætninger og kongruens.

Efter eleverne har set filmen

Her kan du tage centrale sproglige problemstillinger op i det virtuelle møderum. Du kan eventuelt tage afsæt i elevernes anonymiserede formuleringer, så I i fællesskab kan arbejde med at forbedre sproget, især med fokus på de valgte feedbackområder.

 

Fase 3: Arbejdet med anden del af kortfilmen

I arbejdet med anden og sidste del af filmen er grundlaget igen den task-baserede tilgang med en før-, under- og efterfase.

Før eleverne ser anden del

I det fælles virtuelle møderum kan eleverne igen introduceres til arbejdet med ord og chunks til scenerne fra 8.38 til slut – det er stadig vigtigt, at de arbejder med opgaverne, før de ser resten af filmen.

Forslag til relevante ord og chunks

 • Einen schlechten Tag gehabt?

 • Das da was mit Jana läuft

 • Ich glaube nicht, dass die Beziehung lange hält

 • Dann können wir mal zusammen gehen

 • Ich muss mit dir reden

 • Du bist ja langsam alt genug

Under: Mens eleverne ser anden del

I det fælles virtuelle møderum kan du igen gennemgå de spørgsmål, som eleverne skal besvare efter at have set sidste del. Forslag til spørgsmål til denne del kunne være:

 • Was machen Emma und Lasse zusammen im Freibad, bevor Jana vorbeigeht?

 • Wer ist Tom?

 • Warum will Emmas Mutter, dab die Eisenbahn abgebaut wird?

 • Was sagt Lasse zu Emma bei der Schaukel?

Eleverne kan nu i makkerpar eller grupper se resten af filmen. Du kan opfordre eleverne til at se scener og sekvenser flere gange i forbindelse med besvarelse af spørgsmålene.

Det kan i denne opgave være en fordel at bede eleverne besvare spørgsmålene skriftligt, da de dermed har mulighed for at bruge relevante svar i den afsluttende skriftlige opgave. Det formative feedbackfokus kan være kongruens. Igen kan det være makkerpar/makkerpar-feedback.

Du kan herefter i det virtuelle møderum præsentere eleverne for en afsluttende opgave, hvor de skal skrive den besked på Messenger, som Lasse sender til sin bedste ven Ferdinand. Lasse fortæller i beskeden, hvordan han har oplevet forløbet med Emma, som det er skildret i ”Kaugummiblase”. Eleverne kan fx  skrive ca. 100 ord

Eleverne kan stilladseres med en skriveskabelon, som kan indeholde ord og vendinger, som du kan stille krav om, at eleverne i et vist omfang skal anvende i deres tekst. Det vil også kunne definere feedbackpunkter. Eksempel på skabelon:

Scener

Ord og chunks

Du skal bruge så mange ord og vendinger som muligt i din egen tekst

Sætninger, som jeg kan bruge i min besked til Ferdinand
Bei Emma zu Hause und bei den Schaukeln (1. Mal)

vor zwei Wochen ,Spab haben, kindisch,  Kaugummi, Zimmer, Kondome, Mutter, Spaghetti, Sommerferien, Sex, Kondome geklaut

 
Vor Lasse’s Wohnung ein paar Tage später, Fahrrad, Jana, unbequem  

Im Freibad (1. Mal)

am nächsten Tag, Spab im Wasser, schwimmen, ernst, Jana, wollte es sagen, eifersüchtig, Sex

 

Bei den Schaukeln (2. Mal)

nervös, mit Jana geschlafen, fair,

 

Im Freibad (2. Mal) und im Auto

neulich, mit Jana zusammen, überrascht, ”als ob du das willst,” ich fühle.., Stimmung, Schweigen

 

Bei den Schaukeln (3. Mal)

gestern, Nachricht, darf, froh, Freundschaft, Kaugummi.  

 

Efter eleverne har set anden del

Du kan igen vælge at tage et centralt feedbackpunkt (se ovenstående afsnit) op i det fælles virtuelle møderum. En anden mulighed er at give makkerparrene feedback og feedforward på skriveopgaven om Lasses oplevelser med henblik på, at eleverne afleverer en revideret udgave. 

 

Mulighed for variation

 • Du kan vælge at fokusere på mundtlig kommunikation ved eksempelvis at lade eleverne kommunikere mundtligt med hinanden i rollerne som kortfilmens hovedpersoner. Du kan tildele eleverne de forskellige roller og lade dem kommunikere undervejs på de sociale medier.
 • I kan se filmen sammen, hvor du stopper filmen undervejs og præsenterer eleverne for en meddigtningsopgave, fx hvad skriver Jana nu på Snapchat? Hvilken besked indtaler Lasse nu på Emmas Voicemail?
 • Du kan anvende de foreslåede opgaver til filmen, der henvises til på CFU-siden. Du finder opgaverne på mitCFU

 

Evaluering

Der er skrevet forslag til feedback ind under de forskellige faser og opgaver.

Afhængigt af, hvilke typer aktiviteter eleverne har lavet med ”ord – og chunksopgaver, kan du udarbejde et retteark til disse opgaver, så eleverne efterfølgende kan reflektere over deres eventuelle ”fejl”.

Du kan også lave en quiz med de nye, up-to-date udtryk, som indgår som replikker i filmen.

Siden er opdateret 15. august 2022 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.