Artikel

Forslag til it-platforme

Her finder du en gennemgang af de it-platforme, du kan bruge i forbindelse med fjernundervisningen.

Aftaler med udvalgte it-leverandører laves af jeres kommune eller på din skole. Hvis du er i tvivl om, hvilke it-platforme du har til rådighed som lærer, skal du kontakte skolens ledelse.

 

Skriftlig kommunikation

AULA

AULA kan bruges til at sende beskeder til elever og forældre. Her kan eleverne også være i dialog og på den måde hjælpe hinanden. 

 

Online kommunikation og samarbejde

Teams, Meet og Zoom

Microsoft Teams, Google Meet og Zoom er tre kommunikations- og samarbejdsplatforme, der giver mulighed for online undervisning, gruppearbejde, præsentationer mv. Du må kun anvende den platform, som din kommune eller skole har en aftale med.

 

Fildeling og samarbejdsværktøjer

Microsoft 365 (Teams) og G Suite for Education (Meet)

Microsoft 365 (Teams) og G Suite for Education (Meet) giver dig mulighed for at samle klassen til lektioner, give fælles præsentationer og være i dialog med dine elever. Eleverne kan arbejde i et udvalg af programmer og dele deres arbejde med læreren. Løsningerne har en basispakke, som alle skoler kan tilgå.  

 

Skoletube

Skoletube er dels en samling af digitale præsentationsværktøjer som eleverne kan bruge i undervisningen og en platform til sikker opbevaring af alle typer filer. I Skoletube kan eleverne samarbejde, gemme deres arbejde og dele med hinanden i fælles kanaler. Man logger på Skoletube via UniLogin og dermed er der helt styr på elevernes datasikkerhed og GDPR-regler. Skoletube tilgås via et abonnement tegnet af skolen eller kommunen.

 

Vær opmærksom på GDPR

Skolen skal sikre sig, at de programmer, der anvendes til fjernundervisning, overholder databeskyttelsesforordningen (GDPR). Hvis du er i tvivl, skal du kontakte skoleledelsen.

 

Nedenfor fremgår de vigtigste punkter, som skolen skal tage stilling til i forhold til GDPR:

  • Ved indkøb af it-programmer skal man undersøge, om leverandøren bag programmet har adgang til elevers personoplysninger. I så fald skal skolen som dataansvarlig indgå en databehandleraftale med leverandøren. De fleste leverandører har typisk en standardaftale, som er en integreret del af deres licensaftale. Databehandleraftalen regulerer bl.a., hvordan leverandøren må behandle elevernes data, hvor længe data må opbevares mv.
  • Skolen skal sikre sig, at der laves en risikovurdering, inden der skrives under på databehandleraftalen/licensaftalen. Risikovurderingen kan fx resultere i, at evt. standardindstillinger opsættes på en måde, der sikrer en hensigtsmæssig behandling af persondata.
  • I de fleste kommuner foretages risikovurdering og databehandleraftaler centralt i kommunen.
Siden er opdateret 15. august 2022 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.