Artikel

Inspiration til virtuelle skole-hjem-samtaler

Artiklen giver inspiration til, hvordan I som team kan afholde virtuelle skole-hjem-samtaler, når fysisk fremmøde på skolerne skal mindskes grundet COVID-19.

Som team kan I med fordel bruge jeres erfaringer fra fjernundervisningen, hvis et virtuelt forældresamarbejde bliver nødvendigt.

Det er vigtigt at huske på, at når I indkalder til en virtuel skole-hjem-samtale, kommer I ind i familiernes hjem. For de fleste familier er det uproblematisk, og mange børn vil sikkert synes, det er sjovt, at lærerne kan se deres hjem med mulighed for at vise deres værelse. For at imødekomme de familier, som ikke ønsker en virtuel samtale, kan I tilbyde, at samtalen også kan afholdes fysisk eller pr. telefon.

 

Planlægning af en virtuel skole-hjem-samtale

Nedenfor er en række opmærksomhedspunkter til planlægningen af den virtuelle skole-hjem-samtale i forhold til både teknik og struktur for mødet.

Teknik

 • Hvilken digital løsning skal anvendes?
  • I har formentlig en specifik it-platform, I anvender på skolen.

    

 • Tekniske retningslinjer for selve samtalen. I kan med fordel lave nogle retningslinjer for den virtuelle samtale, som I starter med at introducere. Det kunne være:
  • Kameraet er slået til.
  • Slå lyden fra mikrofonen, når I ikke har ordet.
  • Samtalen må ikke optages af hensyn til GDPR.
    
 • Er der områder, hvor I er usikre på det tekniske og får brug for assistance?
  • Får I for eksempel brug for at vise en film eller en PowerPoint, og ved I, hvordan man gør?
    
 • Hvordan indkalder I forældrene til det virtuelle møde?
  • Skal de eksempelvis indkaldes via Aula/Intra, og skal de også have et fysisk brev?
    

Mødeformen

 • Hvilken struktur plejer vi at bruge ved skole-hjem-samtalerne? – Er det lærerstyret eller elevstyret?
 • Hvordan plejer vi at forberede eleverne på skole-hjem-samtalen? Har vi et samtaleark, som eleven og forældrene kan udfylde inden skole-hjem-samtalen? Skal I have det tilbage inden samtalen?
 • Har I elever, som har brug for en tolk? Skal tolken være med virtuelt eller fysisk sidde med på skolen?
 • Har I hjem, som ikke har mulighed for at tilgå et virtuelt møde? Hvornår kan vi tilbyde dem et fysisk møde på skolen?
 • Hvordan præsenterer vi bedst forskellige resultater for forældrene?

 

It-vejlederens rolle

Det kan være en fordel, at skolens it-vejleder, eller en anden med gode it-kompetencer, understøtter skolens virtuelle forældresamarbejde. Det kan eksempelvis ske ved at samle gode råd og fif i forhold til:

 • Opsætning af virtuelle rum
 • Afholdelse af virtuelle møder
  • Hvordan styres talerækken nemmest?
  • Hvordan styres deltagernes mikrofoner?
  • Hvordan styres chatfunktionen?
  • Hvordan håndteres deling/visning af film/præsentationer?
Siden er opdateret 09. juli 2021 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.