Artikel

Hvad kan vi som lærere lære af vores erfaringer med fjernundervisning og genåbning?

Dette udviklingsredskab til skolens pædagogiske medarbejdere guider jer igennem et evalueringsforløb med fokus på at samle op på erfaringer fra fjernundervisning og den gradvise genåbning.

Introduktion til udviklingsredskab

© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Formålet med udviklingsredskabet er at understøtte skolens evalueringsproces gennem systematisk opsamling, faglig refleksion og fokus på udvikling i forhold til erfaringer fra fjernundervisning og genåbning af skolen. Udviklingsredskabet kan anvendes til drøftelser i fagteams, årgangsteams eller i forbindelse med fælles drøftelser med skoleledelsen.

Anvendelse af udviklingsredskabet understøtter særligt jeres refleksion over virkningsfulde indsatser i skolens praksis, der bidrager til alle elevers motivation, deltagelse, trivsel og læring, samt et fokus på elever i udsatte positioner.

 

En evalueringsproces i tre trin

Med støtte i udviklingsredskabet kan I systematisk arbejde jer gennem en evalueringsproces bestående af tre trin:

1. Beskrivelse af praksis

2. Virkningsfulde indsatser i praksis

3. Justering og udvikling af praksis.

Hvert af de tre trin i evalueringsprocessen rummer en række refleksionsspørgsmål. Ved en fælles drøftelse af spørgsmålene kan I komme rundt om væsentlige aspekter af praksis på skolen.

Udviklingsredskabet er fleksibelt således, at I kan vælge at anvende det med et særligt fokus, eksempelvis på fjernundervisning, på tiden med den gradvise genåbning af skolen, på indskoling, mellemtrin eller udskoling, på skole-/hjem-samarbejde, udeskole eller andre områder, der for jer har været centrale i perioden.