Artikel

Dansk - Oversigt over digitalt tilgængelige aktiviteter til 6.-10. klassetrin

Her finder du forslag til frit tilgængelige læringsaktiviteter, som eleverne kan arbejde med som en del af fjernundervisningen i dansk.

Gæt en ghostwriter

På Røst.dk kan du finde ’Gæt en Ghostwriter’. Det er en retorisk og kommunikativ øvelse, hvor eleverne skal være taleskrivere for hinanden. Opgaven for eleverne er at skrive en tale, som, de tror, kendetegner netop den, de er taleskriver for. De skal forsøge at anvende de typiske ord og vendinger fra personens sproglige register, og ved oplæsning skal de andre elever forsøge at gætte, hvem talen skal forestille at være skrevet af. 

Øvelsen egner sig til fjernundervisning med fx digitale vægge, hvor tekst, film og andre filer kan samles til fælles drøftelse og digitale samtaler. Øvelsen er befordrende for en mindre lærerstyret didaktik, hvor eleverne kan arbejde selvstændigt eller kollaborativt i virtuelle grupper, og danskfagligt er det en simpel måde at sætte spot på mundtlig fremstilling, hvor eleven skal udtrykke sig tilpasset situationen.

Røst.dk indeholder desuden mange faglige artikler og øvelser, der har retorik og kommunikation som omdrejningspunkt. Der er angivet tidsestimat, antal elever og udstyr for hver øvelse. Det egner sig generelt til arbejdet med mundtlig fremstilling, da der i flere forløb er fokus på fremførelsesfasen.

Kompetenceområder: Fremstilling og Kommunikation

Find forløbet på røst.dk

 

Fake news

På Dr.dk/skole findes et forløb om fake news, der tager afsæt i unges nyhedsforbrug på sociale medier med fokus på unge som kritiske mediebrugere.

Opgaverne er rigt akkompagneret af videoindslag og grafiske oversigter og er didaktisk plug-and-play-orienteret, hvor eleverne individuelt eller i små virtuelle grupper kan se, læse og drøfte bestemt indhold med en mere decentraliseret lærerstyring.

Kompetenceområder: Læsning, Fortolkning, Fremstilling og Kommunikation

Find forløbet på dr.dk

 

Dyrk motion – Dyrk talemåder

Via CFU (dansk) kan du finde dette forløb om idiomatiske udtryk/talemåder, hvor eleverne skal lave bevægelsesmønstre til danske talemåder og filme det.

Det egner sig til fjernundervisning, da eleverne individuelt eller i mindre grupper kan lave små film og fx uploade til en fælles digital væg. Det inspirerer til en mindre lærerstyret didaktik, hvor du som lærer kan stilladsere på makroniveau og facilitere digitale samtaler i virtuelle rum og platforme.

Kompetenceområder: Læsning, Fortolkning, Fremstilling

Find forløbet her (Padlet)

 

Podcast i danskfaget / a la Third Ear

VIA CFU har denne guide til anvendelse af podcast i danskfaget. Guiden indeholder forslag til aktiviteter og links til danskfagligt relevante podcast. 

Aktivitetsforslaget ”A la Third Ear”, hvor virkelige historier genskabes med fiktionens virkemidler, egner sig til fjernundervisningen, da elevernes mulighed for selvstyring er befordret af formatet og podcastmediet. Det er oplagt i denne sammenhæng at anvende digitale vægge til at samle bidrag fra eleverne og organisere virtuelle drøftelser i plenum med afsæt i konkrete elevproduktioner, og aktiviteten er befordrende for en mindre lærerstyret didaktik, hvor eleverne kan arbejde selvstændigt.

Kompetenceområder: Læsning, Fortolkning, Fremstilling

Læs mere på cfu.via.dk

Den topiske strateg

På Røst.dk kan du finde øvelsen ’Den tropiske strateg’. I denne øvelse er der fokus på at målrette argumentation til en bestemt kontekst med afsæt i en retorisk situation og en bestemt topos (fællesbegreb konsolideret i samfundet). Eleverne skal skrive små taler til en bestemt retorisk situation, hvor overvejelser vedrørende hensigt, situation og modtagerbevidsthed er omdrejningspunkt.

Øvelsen egner sig til fjernundervisning med fx digitale vægge, hvor tekst, film og andre filer kan samles til fælles drøftelse og digitale samtaler. Øvelsen er befordrende for en mindre lærerstyret didaktik, hvor eleverne kan arbejde selvstændigt eller kollaborativt i virtuelle grupper, og danskfagligt er det en simpel måde at sætte spot på mundtlig fremstilling, hvor eleven skal udtrykke sig tilpasset genre og situation.

Røst.dk indeholder desuden mange faglige artikler og øvelser, der har retorik og kommunikation som omdrejningspunkt. Der er angivet tidsestimat, antal elever og udstyr for hver øvelse. Det egner sig generelt til arbejdet med mundtlig fremstilling, da der i flere forløb er fokus på fremførelsesfasen.

Kompetenceområder: Fremstilling og Kommunikation

Find øvelsen på røst.dk

 

Argumenterende tekster

På emu.dk kan du finde et forløb med fokus på fremstilling af argumenterende tekster og særskilt debatindlæg. Didaktisk er omdrejningspunktet TLC (teaching-learning cycle) og kollaborativ tekstproduktion. Det kollaborative element egner sig til fjernundervisning, hvor eleverne kan mødes virtuelt i mindre grupper og producere tekster, give feedback/respons, revidere, omskrive osv.

Kompetenceområder: Fremstilling

Find forløbet på emu.dk

 

Hold en tale

På emu.dk findes dette forløb om taleskrivning. Forløbet egner sig til fjernundervisning, da der lægges op til, at eleverne kan filme deres taler og drøfte forskellige relevante talefaglige forhold som stemmeføring, pauser, kropssprog og modtagerbevidsthed.

Det er estimeret at kunne afvikles på ca. 4 lektioner, og fremgangsmåden og indholdet i de enkelte opgaver og øvelser kan forholdsvis enkelt konverteres til at kunne afvikles i virtuelle møderum og på digitale vægge, hvor eleverne kan samle og kommentere hinandens bidrag, og hvor læreren kan makrostilladsere ved at instruere, informere og hjælpe i virtuelt plenum.

Kompetenceområder: Fremstilling, Kommunikation

Find forløbet på emu.dk

 

Fake news

Forløb om Fake News på Dr.dk/skole, der tager afsæt i unges nyhedsforbrug på sociale medier med fokus på unge som kritiske mediebrugere.

Opgaverne er rigt akkompagneret af videoindslag og grafiske oversigter og er didaktisk plug-and-play-orienteret, hvor eleverne individuelt eller i små virtuelle grupper kan se, læse og drøfte bestemt indhold med en mere decentraliseret lærerstyring.

Kompetenceområder: Læsning, Fortolkning, Fremstilling og Kommunikation

Find forløbet på dr.dk

 

Lad lyrikken sprælle

Forløbet som MB-Dansk tilbyder her, er didaktisk egnet til fjernundervisning, da det organisatorisk er styret af individuelle opgaver og paropgaver, der således gør det muligt for læreren at makrostilladsere og være virtuel tovholder og plenumansvarlig på en digital væg eller i et eller flere virtuelle møderum.

Kompetenceområder: Læsning, Fortolkning, Fremstilling

Find forløbet her

 

Podcast i danskfaget / a la Third Ear

VIA CFU har udarbejdet en guide til anvendelse af podcast i danskfaget. Guiden indeholder forslag til aktiviteter og links til danskfagligt relevante podcast. 

Aktivitetsforslaget ”A la Third Ear”, hvor virkelige historier genskabes med fiktionens virkemidler, egner sig til fjernundervisningen, da elevernes mulighed for selvstyring er befordret af formatet og podcastmediet. Det er oplagt i denne sammenhæng at anvende digitale vægge til at samle bidrag fra eleverne og organisere virtuelle drøftelser i plenum med afsæt i konkrete elevproduktioner.

Kompetenceområder: Læsning, Fortolkning, Fremstilling

Læs mere på cfu.via.dk

 

Sange - fælles hver for sig

Dette korte forløb om fællessang som omdrejningspunkt for fællesskab, fælles glæde og sammenhold i den aktuelle nedlukningsperiode i Danmark er udviklet af Greb om dansk. Med afsæt i en udsendelsen fra programrækken ”Morgensang med Philip Faber”, sættes der med et analytisk og fortolkningsorienteret blik fokus på sanges evne og betydning i særlige situationer.

Forløbet er didaktisk målrettet fjernundervisning, og det inspirerer til digitale samtaler og opgaveløsning og virtuelle rum. Det er enkelt at rammesætte med en mindre styrende lærerrolle, og det didaktiske design er befordrende for løbende feedback og opfølgning på konkrete opgaver.

Elevproduktet lægger op til organisering via digitale vægge og virtuelle platforme, hvor eleverne kan dele og drøfte deres produkter.

Kompetenceområder: Læsning, Fortolkning, Fremstilling, Kommunikation

Læs mere hos Greb om dansk

 

Danmarkskanon - værdierne

De ti folkevalgte værdier fra Danmarkskanonen er afsæt for 10 korte film, der via satirisk skuespil, illustrerer værdierne i et modsætningsforhold, hvor den enkelte værdi bliver vendt på vrangen. Materialet er udviklet af Skolekanon.dk.

De korte film akkompagneres af elevopgaver, øvelser, forløbsbeskrivelse og lærervejledning, og det egner sig til fjernundervisning, da arbejdet med de ti små film befordrer individuelt arbejde (eller arbejde i mindre virtuelle grupper) med efterfølgende digitale samtaler via virtuelle platforme. Lærerens rolle kan således decentraliseres, og der kan være didaktisk fokus på overordnet rammesætning med læreren som tovholder via fx digitale vægge og virtuelle møderum. Forløbet er orienteret mod, at eleverne producerer korte film, mood boards, fotocollager eller andre præsentationer, der relativt nemt kan digitaliseres og deles.

Kompetenceområder: Læsning, fortolkning, fremstilling.

Find film og forløb på skolekanon.dk

Gæt en ghostwriter

Eleverne skal være taleskrivere for hinanden og skrive en tale, som de tror kendetegner netop den, de er taleskriver for. De skal forsøge at anvende de typiske ord og vendinger fra personens sproglige register, og ved oplæsning skal de andre elever forsøge at gætte, hvem talen skal forestille at være skrevet af. Forløbet udbydes på siden Røst.dk.

Forløbet egner sig til fjernundervisning med digitale vægge, hvor tekst, film og andre filer kan samles til fælles drøftelse. Eleverne kan arbejde selvstændigt eller kollaborativt i mindre virtuelle grupper, og opgaven egner sig til enkle organiserende principper for rammesætning og feedback fra læreren, da det korte omfang af det skriftlige produkt fx befordrer diskussion, revision og omskrivning undervejs i skrive- og fremførelsesprocessen.

Røst.dk indeholder desuden mange faglige artikler og øvelser, der har retorik og kommunikation som omdrejningspunkt. Der er angivet tidsestimat, antal elever og udstyr for hver øvelse.

Kompetenceområder: Kommunikation og fremstilling

Find forløbet på røst.dk

 

Argumenterende tekster

På emu.dk findes dette forløb med fokus på fremstilling af argumenterende tekster og særskilt debatindlæg. Didaktisk er omdrejningspunktet TLC (teaching-learning cycle) og kollaborativ tekstproduktion. Det kollaborative element egner sig til fjernundervisning, hvor eleverne kan mødes virtuelt i mindre grupper og producere, give feedback/respons, revidere, omskrive osv.

Kompetenceområder: Fremstilling

Find forløbet på emu.dk

 

Hold en tale

På emu.dk kan du finde dette forløb om taleskrivning, der egner sig til fjernundervisning, da der lægges op til, at eleverne kan filme deres taler og drøfte forskellige relevante talefaglige forhold som stemmeføring, pauser, kropssprog og modtagerbevidsthed.

Det er estimeret at kunne afvikles på ca. 4 lektioner, og fremgangsmåden og indholdet i de enkelte opgave og øvelser kan forholdsvis enkelt konverteres til at kunne afvikles i virtuelle møderum og på digitale vægge, hvor eleverne kan samle og kommentere hinandens bidrag, og hvor læreren kan makrostilladsere ved at instruere, informere og hjælpe i virtuelt plenum.

Kompetenceområder: Fremstilling, Kommunikation

Find forløbet på emu.dk

 

Fake news

Dette forløb om Fake News på Dr.dk/skole tager afsæt i unges nyhedsforbrug på sociale medier med fokus på unge som kritiske mediebrugere.

Opgaverne er rigt akkompagneret af videoindslag og grafisk oversigter og er didaktisk plug-and-play-orienteret, hvor eleverne individuelt eller i små virtuelle grupper kan se, læse og drøfte bestemt indhold med en mere decentraliseret lærerstyring.

Kompetenceområder: Læsning, Fortolkning, Fremstilling og Kommunikation

Find forløbet på dr.dk 

 

Lad lyrikken sprælle

Forløbet fra MB-Dansk er didaktisk egnet til fjerundervisning, da det organisatorisk er styret af individuelle opgaver og paropgaver, der således gør det muligt for læreren at makrostilladsere og være virtuel tovholder og plenumansvarlig på en digital væg eller i et eller flere virtuelle møderum.

Kompetenceområder: Læsning, Fortolkning, Fremstilling

Find forløbet her

 

Podcast i danskfaget / a la Third Ear

På VIA CFU findes denne guide til anvendelse af podcast i danskfaget. Guiden indeholder forslag til aktiviteter og links til danskfagligt relevante podcast. 

Aktivitetsforslaget ”A la Third Ear”, hvor virkelige historier genskabes med fiktionens virkemidler, egner sig til fjernundervisningen, da elevernes mulighed for selvstyring er befordret af formatet og podcastmediet. Det er oplagt i denne sammenhæng at anvende digitale vægge til at samle bidrag fra elever og organisere virtuelle drøftelser i plenum med afsæt i konkrete elevproduktioner.

Kompetenceområder: Læsning, Fortolkning, Fremstilling

Læs mere her

 

Sange - fælles hver for sig

Kort forløb om fællessang som omdrejningspunkt for fællesskab, fælles glæde og sammenhold i den aktuelle nedlukningsperiode i Danmark. Udviklet af Greb om dansk. Med afsæt i en udsendelsen fra programrækken ”Morgensang med Philip Faber”, sættes der med et analytisk og fortolkningsorienteret blik fokus på sanges evne til at sætte sig mennesker.

Forløbet er didaktisk målrettet fjernundervisning, og det inspirerer til digitale samtaler og opgaveløsning og virtuelle rum. Det er enkelt at rammesætte med en mindre styrende lærerrolle, og det didaktiske design er befordrende for løbende feedback og opfølgning på konkrete opgaver.

Elevproduktet lægger op til organisering via digitale vægge og virtuelle platforme, hvor eleverne kan dele og drøfte deres produkter.

Find inspiration hos greb om dansk

 

Danmarkskanon - værdierne

De ti folkevalgte værdier fra Danmarkskanonen er afsæt for 10 korte film, der via satirisk skuespil, illustrerer værdierne i et modsætningsforhold, hvor den enkelte værdi bliver vendt på vrangen. materialet er udviklet af Skolekanon.dk.

De korte film akkompagneres af elevopgaver, øvelser, forløbsbeskrivelse og lærervejledning, og materialet egner sig til fjernundervisning, da arbejdet med de ti små film befordrer individuelt arbejde (eller arbejde i mindre virtuelle grupper) med efterfølgende digitale samtaler via virtuelle platforme. Lærerens rolle kan således decentraliseres, og der kan være didaktisk fokus på overordnet rammesætning med læreren som tovholder via fx digitale vægge og virtuelle møderum. Forløbet er orienteret mod, at eleverne producerer korte film, mood boards, fotocollager eller andre præsentationer, der relativt nemt kan digitaliseres og deles.

Kompetenceområder: Læsning, fortolkning, fremstilling.

Læs mere på skolekanon.dk

Siden er opdateret 19. maj 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.