Artikel

Fjernundervisning af tosprogede elever, der skal tage sprogprøve (DSA-supplerende)

Skolerne har pligt til at give nødundervisning til de tosprogede elever, der er omfattet af sprogprøvekravet i børnehaveklassen og i 1.-9. klasse. 

Indledningsvis skal det bemærkes, at elever, der er omfattet af krav om sprogprøver, fortsat må møde frem til almindelig undervisning på skolen, hvis det vurderes, at eleven har særlige behov, der nødvendiggør, at skolen stadig modtager eleven til undervisning ved fysisk tilstedeværelse på skolen.

For øvrige elever, der modtager undervisning derhjemme, må de målrettede og individuelt tilpassede sproglige aktiviteter i videst mulig omfang tilgodeses i fjernundervisningen for fortsat at styrke hver enkelt elev i de sproglige områder, som han eller hun har behov for, og som eleven skal forbedre frem mod næste sprogprøveforsøg.

Skolen og lærerne skal derfor have et særligt fokus på at levere individuelt, tilpasset sprogstimuleringsmateriale, som forældrene og eleven i fællesskab kan arbejde i hjemmet med. 

Inspiration hertil er fortsat de materialer, der er udviklet til sprogprøverne i det omfang, de kan omsættes til fjernundervisning.

Skolerne skal vejlede og hjælpe forældrene i at lave sprogstimulering med eleven i hjemmet.

Til yderligere inspiration er også alle de ovenfor beskrevne aktiviteter nyttige.

 

Læringsressourcer til undervisningen

 • Se liste over forlag, der stiller digitale læremidler gratis til rådighed, hvor bl.a. Gyldendal specifikt har fokus på dansk som andetsprog 
 • Orienter jer i mulighederne hos CFU’erne (Center for Undervisningsmidler), hvor der kan være fagsider for dansk som andetsprog med inspiration i form af online læringsressourcer (apps, spil, film, tv-programmer) samt ideer til undervisningen, se fx www.viacfu.dk/dsa
 • Verdensbiblioteket.dk (her er der bøger på flere sprog)
 • Sprogstimulerende aktiviteter til børnehaveklassen på materialeplatformen.dk. Disse kan også bruges i indskolingen og for de yngste elever i modtagelsesklasse
 • Inspirationskatalog til arbejdet med sprog - 1.-9. klasse, hvor der er konkrete forslag til sprogudviklende aktiviteter i undervisningen 
 • Hvis skolen har anskaffet fx ”Broen til fagsproget”, findes her gratis supplerende online materialer til direkte brug i undervisning i skolens fag.

 

 

Kommunikation til elever med tosprogede forældre, der ikke kan tilstrækkeligt dansk til at vejlede om fjernundervisningen

 

Forslag du kan benytte:

 • Oprette en intern hotline, hvor skolens fag/ressourcepersoner/klasselærer sidder klar til at hjælpe forældre/elever med at skabe en struktur i hjemmet
 • Udarbejde ”Flyers/pjecer” i forhold til skolehjem-samarbejdet – simpelt og kort – gerne på flere sprog
 • Videohilsener fra skolens ledelse/lærere, der sendes ud med gode råd til, hvordan man skal forholde sig hjemme og til situationen
 • Trække på kollegaer, der taler et andet sprog og gerne samme sprog som eleverne til at assistere/ringe rundt/hjælpe med oversættelsesarbejdet
 • Inddrage andre forældre på skolen, der kan hjælpe med at ringe rundt og forklare de forældre, der ikke forstår dansk, hvordan de kan støtte deres børn
 • Oversætte vejledningerne til forældrene til de sprog, der er på skolen, gøre brug af kommunens tolkeaftale
 • Gøre brug af de forskellige foreninger, der måtte være i kommunen (Somaliske forening, Tyrkisk forening etc.)
 • Gøre brug af medarbejderne i de sociale helhedsplaner
 • Brug Word i Office 365 til at oversætte vejledninger til forældrene. Når dokumentet er skrevet tryk på Vis-forenklet læser – tryk på bogen i venstre side – vælg et sprog – oversæt.

 

Siden er opdateret 02. november 2022 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.