Forløb

7.-8. klasse: Problembehandling

I forløbet præsenteres eleverne for forskellige tilgange og strategier i arbejdet med at opnå redskaber til at løse matematiske problemstillinger.

Forløbet er henvendt til undervisningen i matematik i 7.-8. klasse.

Anslået tidsforbrug: 4-6 lektioner.

Mål med forløbet

Forløbet er opdelt i 3 moduler med følgende faglige indhold (der henvises til PowerPoint nederst på siden):

Modul 1: Begrebsafklaring i forhold til problembehandling, se mål for elevernes læring slide 8

Modul 2: Modellering som værktøj i problembehandling, se mål for elevernes læring slide 23

Modul 3: Strategi til problembehandling, se mål for elevernes læring slide 38

I forhold til Fælles Mål arbejdes der med afsæt i og fokus på den matematiske kompetence problembehandling. I forløbet kommer også omkring modelleringskompetencen.

Stofområderne er repræsenteret gennem det faglige indhold i de matematiske problemstillinger, som aktiviteterne indeholder.

 

Tilrettelæggelse og forudsætninger

Forløbet kan med små justeringer tilpasses den elevgruppe, du arbejder med.

Forløbet er bygget op omkring en PowerPoint præsentation, som du kan benytte i din virtuelle undervisning sammen med eleverne. PowerPoint præsentationen indeholder 17 problembehandlende aktiviteter, læreraktiviteter, noter til brug for dig som lærer samt enkelte lærerark. Forløbet er planlagt med korte lærerpræsentationer og efterfølgende elevaktiviteter.

Forud for forløbet kan du med fordel forberede

1. Makkerpar og grupper, som eleverne skal arbejde i (indskrives på slide 2 og 3).

2. Links til virtuelle fællesmøder og gruppemøder (indskrives på slide 2 og 3).

3. Links til en fælles virtuel kommunikationsplatform, hvor eleverne kan dele deres arbejde.

4. Links, tider og datoer kommunikeres til eleverne (indsættes på slide 6, 19 og 31 – markeret med gul).

5. PowerPoint sendes ud til eleverne, så de har overblik over undervisningen.

6. Gør det tydeligt for eleverne, hvordan de skal aflevere opgaverne. Gerne på samme måde undervejs i forløbet.

Didaktiske overvejelser forud for forløbet

·Hvornår og på hvilken måde skal du være tilgængelig i forhold til at give eleverne mulighed for at søge og få hjælp?

·På hvilken måde er det muligt for dig at kigge med i det virtuelle gruppearbejde og makkerarbejde?

·På hvilken måde kan du sikre dig, at alle elever møder op til det virtuelle arbejde og kan finde relevante aktiviteter og links?

 

Forløbet

Forløbet tager afsæt i en PowerPoint præsentation, som du har mulighed for at redigere i efter dine behov.

Præsentationen er opbygget således:

· Slides, der skal præsenteres af læreren, er markeret med en grøn cirkel

· Slides med aktiviteter, som eleverne skal udføre, er markeret med en blå cirkel

· Slides med organisering og overblik er markeret med en rød cirkel.

 

Modul 1 (slide 6)

Tjek ind - Virtuel fælles undervisning, jeg styrer undervisningen: Vi kigger alle på en opgave.

Intro - Virtuel fælles undervisning, jeg fortæller om: Problembehandling, færdigheder.

Tjek ud - Virtuel fælles undervisning, jeg samler op på det nye: Hvad har I lært?

Gruppeaktivitet - I mødes i jeres virtuelle gruppe: I arbejder med aktiviteter.

 

Modul 2 (slide 19)

Tjek ind - Virtuel fælles undervisning, jeg styrer undervisningen: Opsamling fra sidst, vi kigger på en ny opgave.

Intro - Virtuel fælles undervisning, jeg fortæller om: Modellering i matematik (matematikkens verden og virkelighedens verden).

Tjek ud -Virtuel fælles undervisning, jeg samler op på det nye: Hvad har I lært?

Gruppeaktivitet -I mødes i jeres virtuelle makkerpar: I arbejder med aktiviteter.

 

Modul 3 (slide 31)

Tjek ind - Virtuel fælles undervisning, jeg styrer undervisningen: Opsamling fra sidst, vi kigger på en ny opgave.

Intro - Virtuel fælles undervisning, jeg fortæller om: Strategi for problembehandling.

Tjek ud -Virtuel fælles undervisning, jeg samler op på de 3 strategier: Hvad har I lært?

Afsluttende opgave - I mødes i jeres virtuelle makkerpar: I arbejder med aktiviteter.

 

Mulighed for variation

Generelt er der mulighed for variation i forhold til at:

· Ændre på indholdet og mængden af opgaver.

· Ændre på organisering (individuelt, makkerpar og gruppearbejde).

· Ændre opgaver fra at være mundtlige til at være skriftlige.

· Lade makkerpar give hinanden feedback på hinandens arbejde.

· Lade enkelte elever stå for den faglige præsentation og repetition.

 

Evaluering

I præsentationen er der givet bud på, hvordan du kan følge og komme tæt på elevernes faglige arbejde. Den afsluttende opgave er tænkt som en opsamlende evaluering på forløbet.

Anden inspiration

På følgende hjemmesider kan du hente ideer og aktiviteter til matematisk problemløsning:

Kænguruen.dk

Nordisk matematikknkurrence

Hæfte med problemløsningsopgaver

Arbejdet med problembehandling er et arbejde, der skal tænkes ind i forhold til alle stofområder. Du kan med fordel, efter undervisning i forskellige stofområder, inddrage opgaver, hvor færdigheder og viden sættes ind en problembehandlende kontekst.

Siden er opdateret 01. september 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.