Forløb

7.-8. klasse: Musikvideoen: 'Mercy'

I arbejdet med sangen og musikvideoen  "Mercy" kommer eleverne til at arbejde med billedbeskrivelser og ordforråd, og de skal som afslutning på forløbet indtale en lydfil, der sendes til læreren.

Forløbet er henvendt til undervisning i fransk i 7.-8. klasse.

Anslået tidsforbrug: 4 lektioner.

Mål med forløbet

Der arbejdes med de tre kompetenceområder: Mundtlig kommunikation, skriftlig kommunikation og kultur og samfund.

Eleverne skal lytte og læse sig til hovedindholdet i en sangtekst/musikvideo. De skal beskrive et billede og formulere enkle sætninger om indholdet i sangteksten/videoen.

Afslutningsvis skal eleverne i en lydfil præsentere, hvad teksten/videoen handler om og sende denne til dig.

 

Tilrettelæggelse og forudsætninger

Det kan være en god idé at introducere forløbet ved en fælles gennemgang med eleverne på en af de videokonferencetjenester (eksempelvis Google Meet eller Zoom), som din skole har adgang til.

Overvej på forhånd, hvilket medie eleverne skal sende deres lydfiler i. Her i materialet foreslås online-optageren ”vocaroo.com”.

Du kan lade eleverne dele deres dokument med dig, så du løbende kan følge med i dine elevers arbejde. Alternativt kan dine elever sende delopgaver til dig, eksempelvis billedbeskrivelse samt foto.

For at aktivere elevernes forforståelse kan du introducere forløbet gennem en kort præsentation af baggrunden for sangen: ”Mercy”. Du finder bilagene til forløbet nederst på siden.

 

Forløb

Forløbet består af tre faser.

 

Introduktion til eleverne

Som introduktion til forløbet kan du ved en fælles gennemgang fortælle eleverne følgende: ”Sangen ”Mercy” er skrevet og fremført af gruppen Madame Monsieur. Den repræsenterede Frankrig i det Europæiske melodigrandprix i 2018. Sangen er inspireret af en sand historie om en lille pige, Mercy, der blev født på en båd under moderens flugt over Middelhavet. ”

Se evt. mere her om sangen på Wikipedia: Mercy (chanson de Madame Monsieur)

Herefter kan du præsentere planen for forløbet:

 • Se musikvideoen
 • Beskrive et screenshot af videoen
 • Læse sangteksten op
 • Arbejde med ord og begreber
 • Formulere enkle sætninger
 • Kredse sig ind på budskabet i musikvideoen/sangen
 • Optage og aflevere en lydfil.

Eleverne kan se musikvideoen her: 'Mercy' af gruppen Madame Monsieur

Undervejs kan eleverne notere de steder, byer og seværdigheder, som de kender, i et dokument (fx i google drev). Du kan vælge at lade eleverne dele deres dokument med dig.

 

Billedbeskrivelse

Eleverne skal nu vælge det sted i videoen, som de bedst kan lide. De skal tage et screenshot, sætte det ind i deres dokument og beskrive billedet. De kan brug sætninger som disse til at beskrive billedet med:

 • Sur la photo je vois…….
 • La personne porte……../Les personnes portent
 • Au centre de la photo il y a……
 • Au premier plan de la photo il y a……
 • À l’arrière plan de la photo il y a……
 • Les couleurs sont……..
 • Il y a aussi….
 • Je pense que…….

 

Arbejde med sangteksten

Du kan overveje at bede eleverne om selv at finde sangteksten på nettet, eller de kan se: Sangsteksten hos Le Monde. Endelig kan det være en god idé at opfordre eleverne til også at læse den engelske oversættelse.

Herefter kan eleverne skrive nogle ord eller sætninger fra sangteksten, der beskriver henholdsvis Mercy (la petite fille) og Le milieu.

Eleverne kan arbejde med:

 • Transparente ord i teksten: Find i teksten ord, der ligner hinanden på fransk og engelsk (eller andre sprog), eksempelvis “chance”, “survie” (survival).
 • Ord og sætninger: Find 10 ord i teksten, som eleven synes er vigtige i forhold til handlingen
 • Skriv en sætning med hvert ord, eksempelvis: ord: ”fille”, sætning: Ma petite sæur est une fille.
 • Arbejde sig ind i teksten: Find i videoen steder/situationer, hvor personerne bærer redningsveste eller alu-tæpper, eksempelvis: ”Un homme avec un bébé” - ”Une fille devant London Eye”
 • Spørgsmål: Hvad tror du Madame Monsieur vil fortælle med det? Que penses tu quand tu entends/lis le mot ”Mercy”?/Hvad tænker du, når du hører/læser ordet ”Mercy”? Skriv på dansk.
 • Særlige ord: Læg mærke til, at der både står Mercy og Merci. Hvilken betydning kan det have? Du må gerne skrive på dansk.

Til sidst kan eleverne optage og aflevere en lydfil, hvor de fortæller om, hvad sangen/videoen handler om. Her er forslag til, hvad eleverne kan sige:

 • Dans la vidéo on voit…….et……et…
 • Les personnes sont……..
 • Il y a…….
 • Il y a aussi………
 • La petite fille s’appelle Mercy parce que……..
 • La fille est………
 • Sa mère est……..
 • Le problème est………..

·Til slut kan eleverne fortælle, hvad de synes om sangen/videoen: Fx:

 • Je pense que le texte est...
 • Je pense que la vidéo est...
 • À mon avis le video…./le texte…
 • J’aime bien………….parce que………../Je n’aime pas……….parce que……

 

Her kan du også bede eleverne i 8. klasse om eksempelvis at anvende adjektiver i lydfilen. Eleverne kan øve sig i at fortælle, inden de optager. De kan bruge vocaroo.com til at optage deres fremlæggelse.

 

Mulighed for variation

Eleverne kan lave en collage ud fra deres indtryk af sangen. Et foto af collagen sættes ind i et dokument, og eleverne laver enten en billedbeskrivelse eller en lille tekst til sin collage. Elevernes collager kan samles i et fælles dokument.

 

Evaluering

Feedback på lydfilen: Du kan på forhånd vælge 2-3 fokuspunkter, som eleverne skal have feedback på, eksempelvis:

 • Udtale af ”est” og ”et”, som eleverne ofte forveksler.
 • Om eleven udtrykker sin mening.
 • Et helt andet fokuspunkt, der tidligere er arbejdet med i klassen.

Du kan lytte elevernes filer igennem og i et skema notere feedback og feedforward med fokus på, hvad der er lykkedes godt i forhold til de udvalgte fokuspunkter, og hvad eleverne med fordel ville kunne arbejde videre med. Denne feedback kan du give til den enkelte elev mundtligt eller skriftligt. Den mundtlige feedback kan gives face to face, eller den kan sendes som en lydfil eller en video.

Anden inspiration

I forbindelse med det det europæiske melodigrandprix 2018 lavede Madame Monsieur også denne video: Madame Monsieur - Mercy (Video Lyrics). Videoen viser forskellige mennesker fra forskellige kulturer, køn og alder og typer, mens sangens tekst vises på skærmen.

Opgaveforslag:

Siden er opdateret 15. august 2022 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.