Forløb

6. klasse: Variable og ligninger

I forløbet introduceres eleverne for en række grundlæggende elementer inden for algebra og ligninger. Der arbejdes med forskellige tilgange og med en variation af forskellige understøttende repræsentationer.

Forløbet er henvendt til undervisningen i matematik i 6. klasse.

Anslået tidsforbrug: 4-6 lektioner.

Mål med forløbet

Forløbet er opdelt i 3 moduler med følgende faglige indhold (der henvises til PowerPoint nederst på siden):

Modul 1: Lighedstegnets betydning, se mål for elevernes læring (slide 8)

Modul 2: Algebraisk udtryk i form af konkrete ikoner (billede-ligninger) og oversættelsen til

symbolsprog (bogstaver), se mål for elevernes læring (slide 21)

Modul 3: Ligevægt og uligevægt i ligninger ud fra en visuel model (uroen), se mål for elevernes læring (slide 40).

I forhold til Fælles Mål arbejdes der med følgende kompetenceområder:

· Tal og algebra: Algebra

· Matematiske kompetencer: Ræsonnement- og tankegangskompetence samt kommunikationskompetence.

 

Tilrettelæggelse og forberedelse

Forløbet er bygget op omkring en PowerPoint, som du kan benytte i din virtuelle undervisning sammen med eleverne. PowerPoint-præsentationen indeholder 17 elevaktiviteter, understøttende billeder, læreraktiviteter samt noter til brug for dig som lærer. Forløbet er planlagt med korte lærerpræsentationer og efterfølgende elevaktiviteter. Du finder præsentationen nederst på siden.

Forløbet er udarbejdet med afsæt i følgende materiale på emu: Forløb om undervisningsdifferentiering 

Forløbet kan benyttes direkte ind i undervisningen, men kan med fordel justeres og tilpasses den elevgruppe, du arbejder med. Eller gennemføres i en kombination af fjernundervisning og fremmødeundervisning.

Forberedelser forud for forløbet

1. Makkerpar og grupper, som eleverne skal arbejde i (indskrives på slides 2 og slide 3).

2. Links til virtuelle gruppemøder (indskrives på slide 2).

3. Links til en fælles virtuel kommunikationsplatform hvor eleverne kan dele deres arbejde (indskrives på slide 2 og 3).

4. Links, tider og datoer for fællesmøder indskrives i PowerPoint (markeret i PowerPoint med gul slide 6, 18 og 37).

5. PowerPoint sendes ud til eleverne, så de har en overblik over undervisningen.

6. Gør det tydeligt for eleverne til hvem eller hvor på nettet, opgaver skal afleveres. Gerne på samme måde gennem hele forløbet.

Didaktiske overvejelser forud for forløbet

·Hvornår og på hvilken måde skal du være tilgængelig i forhold til at give eleverne mulighed for at søge og få hjælp?

·På hvilken måde er det muligt for dig virtuelt at kigge med i det virtuelle gruppearbejde og makkerarbejde?

·På hvilken måde kan du sikre dig, at alle elever møder op til det virtuelle arbejde og kan finde relevante aktiviteter og links?

 

Forløbet

Forløbet tager afsæt i en PowerPoint præsentation, som du har mulighed for at redigere efter behov.

Præsentationen er opbygget således:

· Slides, der skal præsenteres af læreren, er markeret med en grøn cirkel

· Slides med aktiviteter som eleverne skal udføre, er markeret med en blå cirkel

· Slides med organisering og overblik er markeret med en rød cirkel.

 

Modul 1 (PowerPoint slide 6)

Dato og tid

Tjek ind - Virtuel fælles start, jeg fortæller om: Opstart af emnet, hvad skal I lære, vi ser sammen på en opgave.

Intro - Virtuel fælles undervisning: Jeg gennemgår lighedstegnets betydning.

Tjek ud - Virtuel fælles undervisning: Jeg samler op på det nye: Hvad har I lært?

Gruppeaktivitet  -I mødes i jeres virtuelle gruppe: I skal løse opgaver, I skal sende besvarelsen til mig.

 

Modul 2 (PowerPoint slide 18)

Dag og tid

Tjek ind - Virtuel fællesstart, som jeg styrer: Hvad arbejdede vi med sidst, hvad skal I lære, vi ser sammen på en opgave.

Intro - Virtuel fælles undervisning, jeg gennemgår: Opgaveeksempler.

Makkeraktiviteter - I mødes virtuelt med jeres makker: Arbejder med aktiviteter.

Tjek ud: Makkeraktivitet.

Ekstra aktiviteter: Aktiviteter der kan benyttes.

 

Modul 3 (PowerPoint slide 37)

Dato og tid

Tjek ind - Virtuel fællesstart, som jeg styrer: Hvad arbejdede vi med sidst, hvad skal I lære, vi ser sammen på en opgave.

Intro - Virtuel fælles undervisning: Jeg gennemgår: Opgaveeksempler.

Makkeraktiviteter - I mødes virtuelt med jeres makker: arbejder med aktiviteter.

Individuel aktivitet - Du arbejder med et computerprogram i 20 minutter.

Intro - Virtuel fælles undervisning, jeg gennemgår: Opgaveeksempler.

Makkeraktiviteter - I mødes virtuelt med jeres makker: Arbejder med aktiviteter.

Tjek ud (Individuel aktivitet) - Du skriver et brev til mig og fortælle om det, du har lært.

 

Mulighed for variation

Generelt er der mulighed for variation i forhold til at:

· Ændre på indholdet og mængden af opgaver

· Ændre på organisering (individuelt, makkerpar og gruppearbejde)

· Ændre opgaver fra at være mundtlige til at være skriftlige

· Lade makkerpar give hinanden feedback på hinandens arbejde

· Lade enkelte elever stå for den faglige præsentation.

Der er i noterne i præsentationen nævnt mulige variationer i forbindelser med nogle af aktiviteterne.

 

Evaluering

I noterne er der givet bud på, hvordan du kan følge og komme så tæt på elevernes faglige arbejde som muligt. Den afsluttende opgave et tænkt som en opsamlende evaluering på forløbet.

 

Siden er opdateret 01. september 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.