Nationale test

Målet med de nationale test er at styrke evalueringskulturen i folkeskolen.

Testene er desuden et ensartet værktøj, der kan evaluere på tværs af landet. En stærk evalueringskultur handler blandt andet om systematisk at vurdere og reflektere over effekten af din undervisning. De nationale test er et supplement til de øvrige evalueringsværktøjer, som du anvender i din undervisning. Resultaterne kan indgå i din samlede vurdering af eleverne og af klassen sammen med din øvrige viden.

Læs om de nationale test på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside. Her finder du også vejledninger og videoer.

Link til information om nationale test.

Siden er opdateret 16. januar 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - BY/NC/SA Navngivning / Ikkekommercielt / Del på samme vilkår. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/dk/.
Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme
Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.