Altertavler - et besøg i kirken

Mellemtrin: Denne aktivitet lægger op til at gå på opdagelse i den lokale kirke, hvorefter eleverne selv kan fremstille små altertavler.

Aktiviteten er henvendt til 3.-5. klasse.
Anslået tidsforbrug: 2 lektioner + et besøg i den lokale kirke.

Formålet med denne aktivitet er at komme på besøg i den lokale kirke for at se på altertavler i forbindelse med billedfremstilling inden for maleri og tegning i billedkunstfaget. 
 

Forudsætninger, form og indhold

Aktiviteten lægger op til, at eleverne skal øve sig i at identificere religiøse motivkredse samt fremstille et billede med en rummelig dimension. Besøget i kirken kan hjælpe eleverne på vej i en forståelse af at kunne analysere og omsætte farvens symbolik og betydning i en kulturel kontekst.

Aktiviteten er delt i to, således at eleverne først får en oplevelse og indhenter viden via et besøg i den lokale kirke, hvorefter de kan omsætte denne viden til deres egne altertavler.

Eleverne kan gennem besøget få viden om billedsprog, symbolik og farveholdning, kendskab til den antikke og moderne altertavle og hvilke grundlæggende begreber, der knytter sig til altertavlen. Eleverne kan under besøget få indsigt i det religiøse billedsprog, som gennem tiderne er blevet fortolket af mange forskellige kunstnere.

 

Tilrettelæggelse

Eleverne kan besøge den lokale kirke, hvor læreren på forhånd har sat sig i forbindelse med kirketjeneren, præsten eller en anden fag person på stedet, som kan fortælle om kirkens altertavle. 

Eleverne kan også introduceres for altertavler via: Danmarks middelalderlige altertavler
Siden er et register over middelalderlige altertavler i Danmark, hvad enten de befinder sig i kirker, museer eller i privateje med litteraturhenvisninger, ordliste og helgenoversigt. Billeder af tavlerne kan gøres større ved at klikke på dem.

Forslag til spørgsmål, der kan overvejes, inden aktiviteten gennemføres:

 • Hvilken kirke skal besøges, hvem skal fortælle om altertavlen, og hvad skal der lægges vægt på?
 • Skal eleverne introduceres for siden med de middelalderlige altertavler og i givet fald, hvordan skal det gøres?
 • Hvordan skal eleverne indsamle og fastholde deres viden under besøget?
 • Hvilke krav skal stilles til elevernes fremstilling af egne altertavler? Skal der eksempelvis være et bestemt tema?
 • Skal altertavlerne udstilles?

 

Aktivitetens opbygning

Aktiviteten er opbygget i to faser: Besøg i kirken og fremstilling af egen altertavle.

1. Besøg i den lokale kirke
Første fase er besøget i kirken, hvor eleverne kan stifte bekendskab med altertavlen som et maleri, der gennem tiden har udviklet sig i takt med samfundets syn på religiøse spørgsmål. Dette besøg kan give eleverne inspiration til udarbejdelsen af deres egen altertavle.

Under besøget kan eleverne indsamle viden gennem skitsetegning, samtale med en fagperson på stedet. Eleverne kan stille spørgsmål, skrive notater og eventuelt tage digitale billeder med telefoner, tablets eller digitale kameraer.
 

2. Fremstilling af egen altertavle
Efterfølgende kan eleverne hjemme på skolen bearbejde de indsamlede informationer. Eleverne kan lave deres egen altertavle på tegnekardus og farveblyanter eller acryl på lærred, hvor de formidler deres egen fortolkning af de religiøse temaer, som knytter sig til en altertavle.

Eksempler på temaer som kan anvendes i arbejdet med egen altertavle:

 • Sorg og glæde
 • Død og opstandelse
 • Nadveren
 • Den barmhjertige Samaritaner
 • At forråde
 • De 10 bud
 • De kristne højtider

 

Evaluering

I evalueringen kan læreren i en afsluttende samtale omkring de udstillede altertavler undersøge, hvorvidt eleverne har fået begreb om symbolsprog i billeder, og om de kan redegøre for brug af altertavler gennem tiden samt farvernes betydning i en kulturel kontekst.

Der kan efter gennemførelsen af aktiviteten sættes fokus på spørgsmål som:

 • I hvilket omfang var eleverne i stand til at anvende oplevelser og viden fra besøget i kirken i fremstillingen af deres egen altertavle?
 • Er der ting der skal ændres, hvis aktiviteten skal gennemføres igen?

 

Siden er opdateret 11. august 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.