Arrangementer

Webinar: Sproglig kontinuitet for børn i overgangen mellem dagtilbud og skole

På denne temaeftermiddag præsenteres teori og praksis om, hvordan du kan udvikle gode literacykompetencer og gode deltagelsesmuligheder for indskolingselever.

Dette er den fjerde af fem virtuelle temaeftermiddage, som har fokus på skriftsprogsudvikling og skriftsprogsundervisning i børnehaveklasse og indskoling. 

Målgruppe

Børnehaveklasseledere, pædagoger i børnehaveklassen, dansklærere i indskolingen, ordblindelærere, DSA-vejledere/-konsulenter og læsevejledere/-konsulenter

Dato

Den 18. november 2021

Tid

Kl. 13:00 - 16:00

Sted

Virtuelt

Pris

Det er gratis at deltage

Tilmelding

Læs mere om arrangementet, og tilmeld dig her

Siden er opdateret 15. august 2022 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.