Arrangementer

Webinar: Aktivt sprogarbejde der støtter tidlig læsning og skrivning

Arrangementet har fokus på opbygningen af sprogudviklende undervisningsforløb og konkrete ideer til sproglige aktiviteter i klassen, der styrker alle elevers ordforråd og sprogforståelse.

Dette er den tredje af fem virtuelle temaeftermiddage, som har fokus på skriftsprogsudvikling og skriftsprogsundervisning i børnehaveklasse og indskoling. 

Målgruppe

Børnehaveklasseledere, pædagoger i børnehaveklassen, dansklærere i indskolingen, ordblindelærere, DSA-vejledere/-konsulenter og læsevejledere/-konsulenter

Dato

Den 11. november 2021

Tid

Kl. 13:00 - 16:00

Sted

Virtuelt

Pris

Det er gratis at deltage

Tilmelding

Læs mere om arrangementet, og tilmeld dig her

Siden er opdateret 15. august 2022 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.