Arrangementer

Danskfaglig temadag - 20. marts, Aarhus

Gennem de seneste år har Børne- og undervisningsministeriets læringskonsulenter samarbejdet med skoler over hele landet om skoleudvikling. Her har der særligt været fokus på løft af fagligt udfordrede elever. På den baggrund inviterer læringskonsulenterne til danskfaglig temadag, hvor andre skoler får mulighed for at få indblik i den viden og de erfaringer, der er gjort i samarbejdet med skolerne.

På den danskfaglige temadag sættes vi fokus på:

  • Feedback i skriveundervisningen
  • Kontekstbaseret stavning og grammatik i dansk
  • Læseforståelse og hukommelse
  • Innovation og praksisfaglighed i dansk
  • To-sprogede elever i danskundervisningen
  • Sproglig udvikling i dansk

Bemærk: Deltagelse af lærere fra mellemtrin og indskoling giver mulighed for et fælles afsæt til det.

 

Dato

20. marts 2020 kl. 08:30 - 15:30

Sted

Via Univeristy College, Aarhus

Pris

400 kroner

Målgruppe

Dansklærere i udskolingen, dansk- og læsevejledere, ledere og forvaltningskonsulenter

Tilmelding

Læs mere

Siden er opdateret 15. august 2022 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.