Kildebank til Flugt og flygtninge

Her finder du en række kilder om flugt og flygtninge før og efter Danmarks befrielse. Kilderne indgår i forløbet Flugt og flygtninge

Nedslag 2

Gerd Löb fra Tyskland er landbrugelev, da han må flygte til Sverige i 1943.

En anonym kvinde fortæller om sin flugt til Sverige.

Socialtjenestens rapport beskriver hvad man gjorde for at sikre en flygtet families ejendele. 

Brev fra Anna til broren, Kalle, efter hun var flygtet til Sverige i 1943.

Nedslag 3

Deutsche Nachrichten var en tysk avis, der udkom i de tyske flygtningelejre i Danmark fra 1945-48. Statistik over kønsfordelingen i de tyske flygtningelejre i Danmark. 

Brevet, der er stilet til en dansk bekendt, er sendt fra Grove-Gedhuslejren den 11.9. 1945.

Avisartikel fra den 22. juli 1945 om forbud mod enhver form for handel med tyskere, men ikke andre nationaliteter.

Forbruget og sammensætningen af fødevarer i Oksbøllejren i november 1945, da der boede ca. 30.000 tyske flygtninge i lejren.

Brevet beskriver hverdagen i en dansk flygtningelejr i 1947.

Østerberg skildrer tyske soldater på fremmarch i 1940 og tyske flygtninge i krigens slutning. 

"Opraab fra Danmarks Frihedsraad angaaende Hjælp til tyske Flygtninge", 21. marts 1945. 

Billedbanken indeholder arkivfotografier fra Kolding stadsarkiv og kan bruges til elevernes historiske fortællinger. 

Supplerende kilder

Kronik i Politiken den 27.2. 1946, hvor PH forholder sig kritisk til behandlingen af de tyske flygtninge. 

Da skoledagene ændrede sig (LINK)
I 1946 beskrev københavnske skolelærere og elever deres oplevelse af besættelsesårene. Erindringerne giver indblik i en tid, hvor skoledagene kom under ekstra pres, da tyskerne  overtog skolerne for at huse tyske flygtninge.

Læs mere på kbharkiv.dk

Artikel fra det illegale blad Land og Folk. nr. 61. marts 1945

Siden er opdateret 30. april 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.