75-året for befrielsen i undervisningen

Danmarks befrielse markeres på emu - danmarks læringsportal

Fra maj 2020 markeres 75-året for befrielsen over hele Danmark. Som et led i dette støtter Børne- og Undervisningsministeriet op om aktiviteter, der sætter befrielsen – og de menneskelige erfaringer og konsekvenser heraf – på skemaet i landets grundskoler og gymnasiale uddannelser.

Den 4. maj 1945 lød budskabet om, at de tyske besættelsestropper i Danmark havde kapituleret, og den 5. maj 1945 var Danmark atter frit. Undtaget heraf var dog Bornholm, hvor befrielsen både blev mere dramatisk og indtraf næsten et år senere end i resten af landet. Befrielsen førte til stor lettelse, glæde og fest. Med befrielsen fulgte dog også en række opgør og forsoningsprocesser, der til tider bragte svære menneskelige spørgsmål med sig.

Om dette tema

Her på siden lanceres fra maj 2020 artikler, undervisningsforløb, en podcast-serie og andre materialer til brug for lærere, der ønsker at arbejde med emnet. Ligeledes vil temasiden samle og formidle øvrigt eksisterende materiale fra relevante fagmiljøer og institutioner.

Materialerne henvender sig primært til historie, dansk og samfundsfag, men er også oplagt til tværfaglige forløb. Materialet skal bidrage til at lade elever arbejde fagligt med emnet på en måde, der både lægger op til refleksion og læring om emnet, og på en måde, hvor materialet eller dele heraf fungerer som fagrelevant materiale, der også kan anvendes i undervisningen efter jubilæumsårets afslutning.

Temasiden forventes at være aktiv fra foråret 2020 til udgangen af skoleåret 2020/2021. Siden opdateres løbende med nyt relevant materiale.

Illustrationer

Illustrationerne er, hvor andet ikke er angivet, detaljer fra kunstner og bladtegner Anton Hansens tegninger af hverdagslivet under besættelsen. De 56 tegninger blev til serien Husker De?, der udkom i dagbladet Information i sommeren efter befrielsen. Tak til Arbejdermuseet for at stille Anton Hansens tegninger til rådighed. 

Læs mere om Anton Hansen og se tegningerne

Siden er opdateret 13. januar 2021 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.