Danmarks genforening i undervisningen

Den 15. juni 2020 er det 100 år siden, at Sønderjylland blev genforenet med Danmark. 100-året markeres blandt andet gennem en række undervisningsrettede begivenheder. Genforeningen aktualiserer temaer som grænsesætning, national identitet, historiebrug og mindesmærker.

I løbet af skoleåret 2019/20 og 2020/21 samler og formidler emu materialer, der kan understøtte arbejdet med genforeningen i undervisningen. Du vil her kunne finde baggrundsviden, undervisningsaktiviteter og redskaber.

Læs mere om 100-året for genforeningen under de forskellige uddannelsesområder her:

Siden opdateres løbende, ligesom centrale nyheder vil blive udsendt i emus nyhedsbrev.

Om markeringen af genforeningen i 2020

I løbet af februar og marts 1920 gik borgerne i Nordslesvig til stemmeurnerne. De skulle stemme om, hvor den dansk-tyske grænse skulle placeres. Resultatet af afstemningen førte til, at Sønderjylland den 15. juni 1920 blev genforenet med Danmark.

Jubilæet for genforeningen åbnes officielt ved et arrangement den 10. januar 2020 i København. Derudover markeres bl.a. de historiske mærkedage den 10.-12. juli.

Blandt formålene med markeringen er både at udbrede kendskabet til de historiske begivenheder omkring indlemmelsen af Sønderjylland samt at styrke bevidstheden om genforeningens betydning politisk og kulturelt. Inddragelser af jubilæumsåret i undervisningen kan derfor både fokusere på de historiske begivenheder eller pege frem mod aktuelle politiske og kulturelle forhold.

Læs mere om genforeningen og jubilæet på Genforeningen 2020. Siden opdateres løbende. Det samlede program for jubilæumsåret bliver offentliggjort i slutningen af 2020.

Siden er opdateret 11. september 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.