Danmarks genforening i undervisningen

 

Den 15. juni 2020 er det 100 år siden, at Sønderjylland blev genforenet med Danmark. 100-året markeres blandt andet gennem en række undervisningsrettede begivenheder. Genforeningen aktualiserer temaer som grænsesætning, national identitet, historiebrug og mindesmærker.

I løbet af skoleåret 2019/20 og 2020/21 samler og formidler emu materialer, der kan understøtte arbejdet med genforeningen i undervisningen. Du vil her kunne finde baggrundsviden, undervisningsaktiviteter og redskaber. Siden opdateres løbende ligesom centrale nyheder vil blive udsendt i emus nyhedsbrev.

I løbet af februar og marts 1920 gik borgerne i Nordslesvig til stemmeurnerne. De skulle stemme om, hvor den dansk-tyske grænse skulle placeres. Resultatet af afstemningen førte til, at Sønderjylland den 15. juni 1920 blev genforenet med Danmark.

Om markeringen af genforeningen i 2020

Jubilæet for genforeningen åbnes officielt ved et arrangement den 10. januar 2020 i København. Derudover markeres bl.a. de historiske mærkedage den 10.-12. juli.

Blandt formålene med markeringen er både at udbrede kendskabet til de historiske begivenheder omkring indlemmelsen af Sønderjylland samt at styrke bevidstheden om genforeningens betydning politisk og kulturelt. Inddragelser af jubilæumsåret i undervisningen kan derfor både fokusere på de historiske begivenheder eller pege frem mod aktuelle politiske og kulturelle forhold.

Læs mere om genforeningen og jubilæet på Genforeningen 2020, Siden opdateres løbende.