Aktivitet

Konkurrence: Genforen dit fællesskab

Deltag i en konkurrence, hvor din 7. eller 8. klasse kan komme med deres bud på, hvordan vi igen får genforenet vores fællesskaber. Det gælder også de grænseoverskridende fællesskaber.

Lav en film, en podcast eller lignende, og deltag i Grænseforeningens skolekonkurrence, der sætter fokus på vigtigheden af både de nære og de grænseoverskridende fællesskaber. Det kan både være gamle fællesskaber, der skal genetableres og nye fællesskaber, der skal opdyrkes.

Konkurrencen giver eleverne mulighed for at arbejde innovativt, udvise kreativitet og bruge deres viden til noget konkret. Man kan både arbejde med emnet tværfagligt og/eller i det enkelte fag.

Hovedpræmierne er lejrture til Sydslesvig.

I kan læse mere og tilmelde jer på Grænseforeningen.dk

Siden er opdateret 23. august 2021 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.