Artikel

Digital udstilling om genforeningen i skolen

Den digitale udstilling, ’Hvor går grænserne?’, ser nærmere på det billedmateriale, den litteratur og den fædrelandshistorie, lærerne præsenterede eleverne for i perioden før, under og efter genforeningen.

Udstillingen præsenterer skolelivet nord og syd for grænsen efter det danske nederlag i 1864, den gryende nationale identitetsforståelse op igennem anden halvdel af 1800-tallet, kulturkampen frem mod genforeningen i 1920 og de efterdønninger, der påvirkede skolegangen op igennem 1900-tallet. Det hele ses fra klasseværelsets perspektiv.

Udstillingen er digital og kan tilgås fra klasseværelset såvel som hjemmefra. Eleverne kan se nærmere på udstillingen, dens fortællinger og materialer hver for sig eller i mindre grupper.

Udstillingen kan opleves på Skolehistories hjemmeside

© Skolehistorie, Det Kgl. Bibliotek

Læremidler som udstillingsgenstand

Selve udstillingen indeholder en blanding af beskrivende tekst, citater fra forskere, eksempler på kilder og fotografier fra perioden og anskuelsesbilleder, som blev brugt i klasseværelserne. Sidst men ikke mindst er der tydelig kildeangivelse og forslag til videre læsning i varierende sværhedsgrader.

Først og fremmest er udstillingen en fortælling om genforeningen set fra skoleelevernes og lærernes perspektiv. Det giver en unik identifikationsmulighed for nutidens skoleelever, ikke mindst hvis de er i gang med et temaforløb om genforeningen.

© Skolehistorie, Det Kgl. Bibliotek

Klasseværelset som slagmark

På begge sider af grænsen var klasseværelset nemlig en central slagmark, når det gjaldt dannelsen af fremtidens nationalt bevidste borgere. I de danske skoler fokuserede lærerne på at give de kommende generationer forståelse for det danske sprog og den danske kultur i videste forstand, så de kunne vokse op som fortropper i kampen for Danmarks fortsatte eksistens.

De danske elever blev præsenteret for billeder, der understøttede denne fortælling. Her kom bl.a. Danmarks oldtid i spil: De barske vikinger og den nordiske mytologi. Fokus var på de opløftende fortællinger om slag, der blev vundet, fjender, der blev nedkæmpet og en stærk nation, der altid klarede sig, trods modstand.

 

Oplev udstillingen i dit klasseværelse

Udstillingen er lavet af projekt Skolehistorie, som er en del af Det Kgl. Bibliotek, i et tæt samarbejde med DPU, Aarhus Universitet.

Udstillingen er digital og kan tilgås fra klasseværelset såvel som hjemmefra. Eleverne kan se nærmere på udstillingen hver for sig eller i mindre grupper.

Udstillingen kan opleves på Skolehistories hjemmeside

Siden er opdateret 23. oktober 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.