Jordbrug

I valgfaget jordbrug er der fokus på konventionel og økologisk produktion samt natur og miljø. Der skal også arbejdes med uddannelsesafklaring.

Fagets formål

Eleverne skal i faget jordbrug udvikle kompetencer inden for konventionel og økologisk produktion samt natur og miljø. Eleverne skal arbejde med problemstillinger og sammenhænge, der knytter sig til produktion inden for jordbrugserhvervene med fokus på husdyrproduktion og planteproduktion.

Stk. 2. Eleverne skal arbejde med praksisnære metoder og værktøjer inden for konventionel og økologisk produktion samt natur og miljø med inddragelse af elevernes egne erfaringer og idéer. Eleverne skal arbejde videre med færdigheder og viden fra særligt biologi, fysik/kemi og geografi. Undervisningen organiseres som projekter eller temaforløb, og der anvendes varierede arbejdsformer, herunder undersøgelser i relevante virksomheder.

Stk. 3. Eleverne skal opnå forståelse af og kunne tage stilling til fremtidige karrieremuligheder inden for jordbrugserhvervene og opnå færdigheder til at undersøge, perspektivere og kommunikere problemstillinger og sammenhænge i jordbruget. Arbejdet skal bidrage til at eleverne udvikler engagement, ansvarlighed og stillingtagen til væsentlige spørgsmål om menneskets samspil med naturen, udnyttelse af naturressourcer og bæredygtig udvikling.

Stk. 4. Faget skal bidrage til, at eleverne bliver fagligt kvalificerede og afklarede og motiverede til at vælge ungdomsuddannelse. Faget understøtter derved skolens generelle arbejde med udvikling af elevernes faglige, sociale og personlige kompetencer, så de forbliver eller bliver uddannelsesparate.

GSK. Valgfag og 10. klasse. Tekst om revidering af Fælles Mål

Revision af Fælles Mål, læseplaner og vejledninger

Som en opfølgning på lovændringen fra 2017 om at reducere antallet af bindende mål i Fælles Mål og som opfølgning på anbefalingerne fra Rådgivningsgruppen for Fælles Mål er læseplaner og undervisningsvejledninger i alle de obligatoriske fag og i nogle valgfag samt det obligatoriske emne færdselslære blevet revideret.

Revision af læseplaner og undervisningsvejledninger er dermed ikke foretaget i alle valgfag og obligatoriske emner, ligesom de obligatoriske fag og valgfag i 10. klasse heller ikke er revideret endnu. Revisionen i de fag, der mangler, vil ske, så de er klar til skoleåret 20/21. Lærerne skal i de fag, der mangler, anvende de eksisterende læseplaner og undervisningsvejledninger.  

Revision af læseplaner og undervisningsvejledninger for fagene i 10. klasse afventer anbefalingerne fra ekspertudvalget for erhvervsretning af 10. klasse, som blev nedsat i marts 2019.    

Siden er opdateret 12. august 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.